Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Casus

18 jaar! Hoe zit het met vergoeding van zorg in de verjaardagsmaand?

21 juni 2017
De premieplichtig voor de zorgverzekering gaat in als jongeren 18 worden. De 18-jarige kan dan zelf een zorgverzekering met eventuele aanvullende verzekeringen afsluiten. De premieplicht en de nieuwe verzekeringssituatie gaan normaal gesproken in op de 1e dag van de maand na de 18e verjaardag. Hoe zit het met de vergoeding van zorg in de maand waarin iemand 18 wordt? Een voorbeeld ter illustratie.

Wie betaalt de wortelkanaalbehandeling?
Wesley wordt op 6 januari 18 jaar. Op 5 januari ondergaat hij een wortelkanaalbehandeling. Deze behandeling wordt vergoed uit de basisverzekering. Wie vergoedt de wortelkanaalbehandeling als Wesley pas op 27 januari naar de tandarts gaat? Deze behandeling wordt nu niet meer vergoed uit de basisverzekering. In de periode van 6 tot en met 31 januari valt Wesley onder de dekking van de zorgverzekering waarop hij was meeverzekerd.

Er zijn drie situaties mogelijk:
1. De ouder bij wie Wesley meeverzekerd was, heeft een aanvullende tandartsverzekering. De behandeling wordt vanuit die verzekering vergoed.
2. Wesley sluit een aanvullende verzekering af met ingangsdatum 6 januari. Hij gaat dan ook vanaf dat moment premie betalen voor de aanvullende verzekering. De premie voor de basisverzekering betaalt hij vanaf 1 februari.
3. Wesley of zijn ouders betalen de rekening zelf.

Eigen risico naar rato
Hoe zit het met het eigen risico in het jaar waarin hij of zij 18 wordt? Volgens de wet moet de zorgverzekeraar het eigen risico berekenen naar rato over de dagen dat je premieplichtig bent. Stel Sarah is op 27 juli jarig en sluit vanaf 1 augustus een eigen zorgverzekering af. In september wordt Sarah opgenomen in het ziekenhuis met een blindedarmontsteking. Ze betaalt dan € 161,38 (153/365 van € 385,-) zelf voor het eigen risico.

NB. Zorgverzekeraars kunnen het eigen risico ook berekenen naar rato over het aantal hele maanden, deze berekening is in het voordeel van de verzekerde.