Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Betalingsproblemen

Ben je gedupeerde in de kinderopvangtoeslagaffaire? Dan kun je te maken krijgen met schulden bij de zorgverzekeraar. Heb je hier vragen over? Kijk dan of je het antwoord hieronder vindt. Of neem contact met ons op!

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.

Het is belangrijk dat je je bij Belastingdienst/Toeslagen meldt. Heb je dat nog niet gedaan? Dan kun je dat doen via:

Als je je hebt gemeld als gedupeerde, geeft de Belastingdienst/ Toeslagen jouw gegevens door aan het CAK. Zij pauzeren eventuele openstaande bestuursrechtelijke premie. Als de Belastingdienst/Toeslagen vaststelt dat je gedupeerd bent, dan worden je schulden bij het CAK kwijtgescholden.

Blijkt na onderzoek dat niet je gedupeerd bent? Dan wordt de inning van je schulden bij het CAK weer gestart.
Pas als de schulden bij je zorgverzekeraar zijn opgelost, betaal je weer de normale premie aan je zorgverzekeraar.

Er wordt nog gewerkt aan een oplossing voor eventuele schulden bij zorgverzekeraars. Zodra er meer bekend is over deze oplossing, dan lees je daar meer over op toeslagen.nl/herstel. Het is belangrijk dat je een eventuele betalingsregeling tot die tijd blijft betalen. Dat voorkomt dat je weer automatisch bij het CAK wordt aangemeld.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

  • Verzekerden met een betalingsachterstand  ter hoogte van zes of meer maanden zorgpremie worden door de zorgverzekeraar aangemeld bij het CAK. Het CAK is een publieke dienstverlener.
  • Het CAK legt verzekerden een bestuursrechtelijke premie op van € 147,80 per maand. Je blijft verzekerd voor de basisverzekering bij de zorgverzekeraar waar je de polis hebt afgesloten.
  • Het CAK kan bestuursrechtelijke premie inhouden op je inkomen, uitkering of pensioen. Dit wordt ook wel broninhouding genoemd.
  • Indien broninhouding niet mogelijk is, zal het CAK het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) inschakelen om de premie te innen. Het CJIB zal dan de uit te betalen zorgtoeslag van jouw of je toeslagpartner inhouden. . Voor het resterende bedrag ontvang je een acceptgiro van het CJIB. Ontvang je geen zorgtoeslag, dan krijg je een acceptgiro voor de hele premie.
  • Als deze acceptgiro’s niet op tijd worden betaald, dan zal het CJIB een deurwaarder inschakelen.
  • De schuld die je al hebt voor de reguliere premie blijft gewoon staan en moet volledig afgelost worden bij de huidige zorgverzekeraar.
  • Alleen je zorgverzekeraar kan je afmelden als wanbetaler. Dit gebeurt als de schuld is voldaan, een betalingsregeling is getroffen, bij een tot stand gekomen minnelijke (gemeentelijke) schuldregeling, of bij toelating tot de wettelijke schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Dat kan alleen door een betalingsregeling te treffen met je zorgverzekeraar of deurwaarder voor alle openstaande schulden en incassokosten. Door een minnelijke of wettelijke schuldregeling. Of door je schuld bij je zorgverzekeraar of deurwaarder te betalen.
Waarschijnlijk kun je je dit najaar melden voor het oplossen van je schulden bij private schuldeisers. Daar valt je zorgverzekeraar ook onder. Tot die tijd moet je een betalingsregeling treffen om te kunnen worden afgemeld.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

Nee, dat kan helaas niet. Als je denkt dat je recht hebt op meer dan € 30.000,-  compensatie, omdat de werkelijke schade door het betalen van de hogere bestuursrechtelijke premie hoger is, dan kun je je melden bij de commissie ‘werkelijke schade’.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

  • Als je je vóór 15 februari hebt gemeld bij de Belastingdienst,  dan int het CAK geen (bestuursrechtelijke) premie meer. Je hoeft deze ook niet met terugwerkende kracht te betalen.
  • We werken hard aan een oplossing, zodat je zo snel mogelijk weer de normale premie kunt betalen bij je eigen zorgverzekeraar.
  • Als er op basis van de lichte toets geen aanwijzingen zijn dat je gedupeerd bent, dan betaal je vanaf dat moment weer zorgpremie (de bestuursrechtelijke premie) aan het CAK. Als je een betalingsregeling treft met de zorgverzekeraar, dan betaal je de eerstvolgende maand weer de normale premie.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

Als je een zorgnota ontvangt van je zorgverzekeraar, dan moet je die betalen. Ook als het het eigen risico betreft van zorggebruik in voorgaande jaren.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

Nee, dat hoeft niet meer. Ben je gedupeerd en krijg je toch een brief van de deurwaarder dat je moet betalen? Neem dan contact met op met het CAK . Zij zoeken het direct voor je uit.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten of weer op te starten mogen er geen betalingsachterstanden zijn bij zorgverzekeraars.
Het verschilt per zorgverzekeraar wanneer de aanvullende verzekering wordt herstart, als de achterstanden betaald zijn. Soms is dat vanaf de eerste van de volgende maand of vanaf het volgende jaar.
Het is ook verschillend per zorgverzekeraar of de aanvullende verzekering met terugwerkende kracht kan worden gestart.  Als de aanvullende verzekering met terugwerkende kracht wordt gestart, dan moet je hiervoor ook met terugwerkende kracht premie betalen.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Als je na 31 december 2020 schulden aan  de zorgverzekeraar  hebt betaald die zijn ontstaan vóór 31 december 2020, dan krijg je deze betalingen automatisch terug.

Afbetaalde schulden bij private schuldeisers, zoals zorgverzekeraars, worden niet terugbetaald.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Ja, lopende verplichtingen moet je blijven betalen. Kom je je betalingsregeling niet na? Dan word je (automatisch) weer aangemeld bij het CAK voor de wanbetalersregeling.

Deze informatie is bestemd voor gedupeerden in de Kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.