Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Nieuws

Bestuursrechtelijke premie én beslag: een complexe samenloop

25 juni 2020
Zorgverzekeringsschulden komen meestal niet alleen. Mensen met verschillende schuldeisers, kunnen dus ook te maken krijgen met verschillende incassobevoegdheden. Zo kan een verzekerde met een premieachterstand van meer dan 6 maanden te maken krijgen met beslag én met bestuursrechtelijke premie.
beslagvrije voet

De deurwaarder gaat uit van normbedragen
De beslagvrije voet is het gedeelte van het inkomen waarop een deurwaarder geen beslag mag leggen. De hoogte ervan is ongeveer gelijk aan 90% van de bijstandsnorm. De beslagvrije voet wordt vaak gebaseerd op normbedragen, omdat de deurwaarder de juiste bedragen niet heeft. Hierdoor kan het zijn dat de beslagvrije voet te laag is.

Zorg voor correctie van de beslagvrije voet
Bij de berekening van de beslagvrije voet kan de deurwaarder de normbedragen corrigeren met bijvoorbeeld hogere woonlasten en zorgpremies. Als er beslag ligt, dan is het belangrijk om bij wijzigingen – bijvoorbeeld een huurverhoging of verandering van de zorgpremie – ook de beslagvrije voet te laten aanpassen. Dit is ook het geval als de schuldenaar is aangemeld als wanbetaler en bestuursrechtelijke premie moet betalen. De hoogte van de bestuursrechtelijke premie wijkt af van de premie die de schuldenaar voorheen aan de zorgverzekeraar betaalde. In de berekening van de beslagvrije voet komt de bestuursrechtelijke premie dan in de plaats van de premie ziektekostenverzekering. Het gevolg is dat – als de bestuursrechtelijke premie hoger is dan de voorheen verschuldigde premie – er minder ruimte is voor derdenbeslag.

Verrekening of beslag op de zorgtoeslag
Voor de zorgtoeslag geldt een algemeen beslagverbod, alleen voor de huidige zorgverzekeraar geldt een uitzondering, deze kan wel beslag leggen op de zorgtoeslag. Daarnaast kan de Belastingdienst een toeslagschuld verrekenen met een uit te betalen toeslag. Is er sprake van verrekening of beslag op de toeslag? Geef dit dan door aan de deurwaarder die beslag heeft gelegd. De deurwaarder verhoogt dan de beslagvrije voet met het bedrag van de zorgtoeslag. Omdat de schuldenaar deze, door het beslag of de verrekening, niet ontvangt. De beslagvrije voet mag namelijk niet worden verlaagd met de zorgtoeslag als de schuldenaar deze niet ontvangt. Bij verrekening van de zorgtoeslag kun je de Belastingdienst ook verzoeken om rekening te houden met de beslagvrije voet.

Vraag de correctie van de beslagvrije voet aan bij de deurwaarder
Je kunt alleen bij de deurwaarder die het beslag heeft gelegd, vragen om de beslagvrije voet aan te passen. De deurwaarder kan vragen om extra informatie. Als blijkt dat de beslagvrije voet te laag is vastgesteld, dan moet de deurwaarder de beslagvrije voet met terugwerkende kracht aanpassen. Je kunt de deurwaarder ook vragen om het teveel geïnde bedrag terug te betalen.

Op www.uwbeslagvrijevoet.nl krijg je inzicht hoe de beslagvrije voet wordt berekend. Op Schuldinfo staat een uitgebreidere rekentool.