Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

De zorgplicht van je zorgverzekeraar

25 augustus 2017
Als je ziek bent, met een psycholoog wilt praten of als je zorg in een verpleeghuis nodig hebt, moet je kunnen rekenen op kwalitatief goede en betaalbare zorg. Zorgverzekeraars moeten zorgen dat je op tijd de zorg krijgt die je nodig hebt en waar je recht op hebt op grond van de basisverzekering. Een zorgverzekeraar kan aan zijn zorgplicht voldoen door middel van een naturapolis, een restitutiepolis of een combinatiepolis. Waar kun je nu precies aanspraak op maken?

Zorgplicht bij naturapolis
Bij een naturapolis heb je recht op zorg in natura. Een zorgverzekeraar moet ervoor zorgen dat hij voldoende zorgverleners heeft gecontracteerd, zodat jij de zorg die je nodig hebt en waar je recht op hebt, tijdig kunt afnemen. Omdat je bij een naturapolis alleen een volledige vergoeding krijgt als je naar een gecontracteerde aanbieder gaat, moet de verzekeraar duidelijk zijn over met welke zorgverleners hij een contract heeft. Daarnaast moet de verzekeraar aangeven dat een verzekerde slechts een gedeeltelijke vergoeding krijgt als hij naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat en hoe hoog die vergoeding dan is.

Restitutiepolis en de zorgplicht
Bij een restitutiepolis heb je recht op vergoeding van de kosten van zorg. Dit betekent dat je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De kosten die in rekening worden gebracht, worden vergoed (conform de verzekeringsvoorwaarden). Op grond van deze polis is de verzekeraar ook verplicht, op verzoek van verzekerde, activiteiten te verrichten die gericht zijn op het verkrijgen van zorg waarop aanspraak gemaakt kan worden. Lukt het een verzekerde, met andere woorden, niet om een zorgverlener te vinden waar hij tijdig terecht kan, moet een verzekeraar hierin een actieve rol (bijvoorbeeld wachtlijstbemiddeling) vervullen.

Vragen? Neem contact op met je zorgverzekeraar
Als je wilt weten bij welke zorgverlener je voor een bepaalde aandoening precies terecht kunt. Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar weet ook of er wachtlijsten zijn en waar je het snelst wordt geholpen. Ook is het goed om te vooraf te vragen of je zorgvraag vergoed wordt.

Verzekeraar komt zorgplicht niet na, en dan?
Als de zorgverzekeraar zijn zorgplicht niet nakomt, kun je de verzekeraar daar op aanspreken. Kom je er niet uit met je verzekeraar, dan kun je een klacht indienen bij de civiele rechter of bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, de SKGZ. De SKGZ houdt zorgverzekeraars dan aan hun zorgplicht.