Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Nieuws

Eindafrekening bij wanbetaling

22 januari 2018
Zodra de zorgverzekeraar de verzekerde bij het CAK afmeldt, dan stopt het CAK met het innen van de bestuursrechtelijke premie. Het CAK stuurt binnen 10 weken de eindafrekening. Dit is een overzicht van de reeds betaalde en de nog eventuele openstaande bestuursrechtelijke premies.

Kwijtschelding of niet?
Het restantbedrag oftewel restschuld (openstaande bestuursrechtelijke premie) wordt niet door het CAK geïnd als:
•het bedrag lager is dan € 50,-.
•de zorgverzekeraar de verzekerde afmeldt omdat er een minnelijke schuldsaneringsregeling is getroffen of is toegelaten tot de wettelijke schuldhulpverlening (WSNP).
•de verzekerde is overleden.

Restschuld betalen
Is er sprake van een restschuld die je aan het CAK moet betalen? Dan wordt de openstaande bestuursrechtelijke premie gecorrigeerd naar de gemiddelde premie. Dat komt neer op ongeveer 25% in het voordeel van de verzekerde. De verzekerde ontvangt een acceptgiro van het Centraal Justitieel Bureau (CJIB) die je in termijnen mag betalen.

Te veel premie betaald?
Als de verzekerde meer heeft betaald dan het totaalbedrag, dan wordt het bedrag door het CAK teruggestort.

N.B. Het CAK stuurt pas een eindafrekening als het gaat om een definitieve afmelding door de zorgverzekeraar. Als het gaat om een opschorting, omdat de verzekerde een betalingsregeling heeft afgesproken met de verzekeraar, wordt geen eindafrekening gestuurd. Deze volgt pas als de totale schuld bij de zorgverzekeraar betaald is.