Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

De verzekeringsplicht voor Caribische studenten is vanaf 1 juli 2022 gewijzigd

1 juli 2022
Tot 1 juli 2022 konden studenten met de Nederlandse nationaliteit uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten als zij hier alleen kwamen studeren. Op 1 juli 2022 is de wet veranderd. Caribische studenten die in Nederland wonen moeten nu vaak wel een zorgverzekering afsluiten. In dit artikel lees je hier meer over.
Caribische studenten zorgverzekering

Studenten die in Nederland wonen moeten een zorgverzekering afsluiten
Een Caribische student met de Nederlandse nationaliteit die in Nederland woont, is verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Maar wanneer woont een Caribische student in Nederland? Goed om te weten is dat het hier gaat om wonen in juridische zin en dat je dan naar de specifieke omstandigheden moet kijken.

De duur van de studie is bepalend
Caribische studenten die uitsluitend naar Nederland komen om te studeren, worden als woonachtig gezien als zij langer dan 3 jaar in Nederland verblijven. Is de (voorgeschreven) duur van de opleiding 3 jaar of langer, dan moet de student een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. De student kan dan ook zorgtoeslag aanvragen. Is de voorgeschreven duur van de studie korter dan 3 jaar? Dan woont de student in juridische zin niet in Nederland en kan dus géén zorgverzekering afsluiten. Ook heeft de student dan dus geen recht op zorgtoeslag.

Soms kan een student toch géén zorgverzekering afsluiten
In bepaalde situaties verblijft een student in Nederland om een studie te volgen met een voorgeschreven studieduur van minimaal 3 jaar, maar kan de student toch geen verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld als er sprake is van contra-indicaties. De student heeft dan een sterke band met het land van herkomst. Denk aan de volgende situaties:

  • De studie wordt geheel bekostigd vanuit het land van herkomst.
  • De kosten van levensonderhoud worden geheel bekostigd vanuit het land van herkomst.
  • De student keert frequent terug naar het land van herkomst voor familiebezoek.

Als de student, doordat er contra-indicaties zijn, tóch niet aangemerkt wordt als woonachtig in Nederland, dan kan deze student geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Studenten uit Aruba, Curaçao of Sint Maarten kunnen dan een internationale zorgverzekering afsluiten en studenten uit Bonaire, Sint Eustatius of Saba kunnen gebruikmaken van de Zorgverzekering BES.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) oordeelt over de verzekeringsplichtig
De verplichting een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten is gekoppeld aan de verzekeringsplicht voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Is het onduidelijk of de student een Nederlandse zorgverzekering moet afsluiten? Vraag de SVB dan om de verzekeringspositie te beoordelen door middel van een Wlz-onderzoek. Krijg je als student een brief van het CAK, waarin staat dat je onverzekerd bent. En twijfel je hierover? Dan kun je de SVB ook vragen hier uitsluitsel over te geven door een Wlz-onderzoek uit te laten voeren. Laat je Meer over het Wlz-onderzoek lees je op de website van de SVB.

Verzekeringsplicht voor studenten met de Nederlandse nationaliteit
Goed om te weten is dat de verzekeringsplicht niet alleen geldt voor Caribische studenten, maar voor alle uit het buitenland afkomstige studenten met de Nederlandse nationaliteit die hier in juridische zin wonen. Deze verzekeringsplicht bestond al langer. Voor Caribische studenten is deze per 1 juli 2022 ingegaan.

Niet-Nederlandse studenten moeten zich op een andere manier verzekeren
Voor niet-Nederlandse studenten die uitsluitend vanwege studieredenen naar Nederland komen, blijft de regel dat zij hier in juridische zin niet komen wonen. Zij zijn dus uitgesloten van de verzekeringsplicht en kunnen geen zorgverzekering afsluiten. Zij moeten zich op een andere manier verzekeren tegen ziektekosten. Bijvoorbeeld met een verzekering uit het land van herkomst.  Studenten uit een lidstaat van de EU/EER, die uitsluitend om te studeren in Nederland wonen, kunnen hun Europese zorgverzekeringskaart (EHIC) gebruiken.

Als je in Nederland werkt, ben je verzekeringsplichtig
Een student die in Nederland werkt (bijvoorbeeld een bijbaan naast een studie), of die stageloopt en een vergoeding krijgt van minimaal het wettelijke minimumloon, is verzekeringsplichtig. De student moet dan een Nederlandse zorgverzekering afsluiten, ongeacht het land van herkomst of nationaliteit.