Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Verzekeringsplicht voor Caribische studenten per 1 juli 2022 gewijzigd

1 juli 2022
Personen met de Nederlandse nationaliteit van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba konden tot 1 juli 2022 geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten als zij uitsluitend vanwege studieredenen in Nederland kwamen wonen. Zij waren uitgesloten van de zogenoemde verzekeringsplicht. Op 1 juli 2022 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden. Hierdoor moeten Caribische studenten die in Nederland wonen mogelijk een zorgverzekering afsluiten. In dit artikel lees je hier meer over.

Caribische studenten die wonen in Nederland moeten een zorgverzekering afsluiten

Een Caribische student met de Nederlandse nationaliteit die in Nederland woont, is verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Maar wanneer woont een student in Nederland? Om als woonachtig in Nederland te worden aangemerkt, moet naar de omstandigheden van het geval worden gekeken.

Voor Caribische studenten die uitsluitend vanwege studieredenen naar Nederland komen, geldt dat zij direct als woonachtig in Nederland worden beschouwd als zij langer dan 3 jaar in Nederland zullen gaan verblijven. Hierbij wordt gekeken naar de (voorgeschreven) duur van de opleiding. Het gevolg hiervan is dat deze studenten een Nederlandse zorgverzekering moet afsluiten en zorgtoeslag kunnen aanvragen.

Voor Caribische studenten die uitsluitend vanwege studieredenen naar Nederland komen om een studie te volgen met een voorgeschreven duur van minder dan 3 jaar, zal de conclusie zijn dat zij niet in Nederland wonen en daarom géén zorgverzekering kunnen afsluiten. Ook bestaat dan dus geen recht op zorgtoeslag.

 Soms kan een student Caribische student toch géén zorgverzekering afsluiten

Een student die uitsluitend vanwege studieredenen naar Nederland komt en die een studie gaat volgen met een voorgeschreven duur van minder dan 3 jaar, wordt niet als woonachtig in Nederland beschouwd. Maar ook als de voorgeschreven duur van de opleiding 3 jaar of langer is kan het zo zijn dat de student toch niet als woonachtig in Nederland wordt aangemerkt. Er is sprake van contra-indicaties als de student een sterke band heeft met het land van herkomst. Denk daarbij met name aan de volgende situaties:

  • de studie wordt geheel bekostigd vanuit het land van herkomst;
  • de kosten van levensonderhoud worden geheel bekostigd vanuit het land van herkomst;
  • de student keert frequent terug naar het land van herkomst voor familiebezoek.

Als wegens de aanwezigheid van contra-indicaties de student tóch niet aangemerkt kan worden als woonachtig in Nederland, dan kan deze student ook géén Nederlandse zorgverzekering afsluiten. In die gevallen is het belangrijk dat de student van Aruba, Curaçao of Sint Maarten een internationale zorgverzekering heeft of dat de student van Bonaire, Sint Eustatius of Saba gebruik maakt van de Zorgverzekering BES.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is exclusief bevoegd om te beoordelen of een student in Nederland woont in de zin van de Wlz.

De verplichting een zorgverzekering af te sluiten is gekoppeld aan de verzekeringsplicht voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Bestaat daarover twijfel? Of is het onduidelijk of de student een Nederlandse zorgverzekering moet afsluiten? Vraag de SVB dan om de verzekeringspositie te beoordelen door middel van een Wlz-onderzoek. Vraag het Wlz-onderzoek ook aan als de student een brief van het CAK heeft ontvangen waarin wordt vermeld dat sprake is van onverzekerdheid voor de Zorgverzekeringswet en er twijfels bestaan over de juistheid hiervan. Meer hierover lees je op de website van de SVB.

Wat is niet veranderd?

Voor niet-Nederlandse studenten die uitsluitend vanwege studieredenen naar Nederland komen, blijft de regel dat zij hier niet komen wonen en dus uitgesloten zijn van de verzekeringsplicht. Zij kunnen geen zorgverzekering afsluiten. Voor deze groep geldt dat zij zich moeten verzekeren tegen ziektekosten vanuit het land van herkomst of op een andere manier moeten voorzien in een verzekering tegen ziektekosten. Studenten uit een lidstaat van de EU/EER die uitsluitend vanwege studieredenen  in Nederland gaan wonen, kunnen gebruik maken van hun Europese zorgverzekeringskaart (EHIC).

Een student die in Nederland werkt (bijvoorbeeld een bijbaan heeft naast een studie), of die met een stagevergoeding minimaal het wettelijke minimumloon verdient, is verzekeringsplichtig en moet altijd een Nederlandse zorgverzekering afsluiten, ongeacht het land van herkomst of nationaliteit.