Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Agressieprotocol Zorgverzekeringslijn en Klachten over de dienstverlening

Agressieprotocol

Helaas krijgen wij wel eens te maken met agressie, geweld en discriminatie. Dit kan zich uiten in schelden, beledigen en bedreigen. Voor diegene die deze uiting moet incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend.

Wij tolereren geen enkele vorm van agressie, geweld en discriminatie.

Alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, worden schriftelijk vastgelegd en besproken binnen het team. Een leidinggevende of vertrouwenspersoon zal op de hoogte gebracht worden van elke uiting van agressie, geweld en discriminatie. Wij doen aangifte van elk strafbaar feit, zoals verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag. Bij herhaaldelijke voorvallen is het mogelijk dat wij verdere dienstverlening weigeren.

Een wederzijdse respectvolle relatie is voor jou en voor ons van het grootste belang. Bij een meningsverschil of onvrede over onze dienstverlening kan je dit respectvol aangeven tijdens jouw contact of een klacht indienen via info@zorgverzekeringslijn.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om samen naar een oplossing te zoeken.

 

Interne klachtenprocedure

De medewerkers van Zorgverzekeringslijn doen hun best je zo goed mogelijk te helpen. Voel je je ondanks onze inspanningen niet correct behandeld? Dan kun je je klacht hierover doorgeven via het klachtenformulier op de website van de SKGZ (de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen), waar Zorgverzekeringslijn onderdeel van is.