Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Zorgverzekering

De basisverzekering is verplicht voor iedereen die verzekeringsplichtig is in Nederland. Vanaf je geboorte moet je een zorgverzekering hebben, tot 18 jaar is de verzekering gratis. Vanaf 18 jaar moet er premie betaald worden en krijg je te maken met het eigen risico.

Een zorgverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Als je in Nederland verzekeringsplichtig bent, dan moet je een Nederlandse basisverzekering afsluiten. Ben je niet verzekeringsplichtig bent voor de basisverzekering? Dan houd je de zorgverzekering uit je land van herkomst of je sluit een internationale verzekering af.

Als je in Nederland woont of werkt ben je meestal verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Ben je verzekerd voor de Wlz? Dan ben je ook verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Je bent dan verplicht een Nederlandse basisverzekering af te sluiten.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kun je meer informatie krijgen over de verzekeringsplichtig en een Wlz-onderzoek aanvragen om je verzekeringsplicht te laten bepalen.

De inhoud van het basispakket is door de overheid vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Op de website van Zorginstituut Nederland lees je wat er allemaal in het pakket zit.

Of jij iets volledig vergoed krijgt van je zorgverzekeraar, hangt af van je verzekering. Vraag daarom aan je zorgverzekeraar of iets (volledig) vergoed wordt op basis van de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering.

Op de website Medicijnkosten.nl kun je opzoeken of een medicijn in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is opgenomen.

Ja, de inhoud van het basispakket is namelijk wettelijk bepaald. De vergoeding die je krijgt hangt af van het type polis dat je hebt. Je kunt kiezen voor een naturapolis of een restitutiepolis

Bij een naturapolis heb je recht op zorg die rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt betaald. Je krijgt alleen een volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgverleners. Ga je naar niet gecontracteerde zorgverleners dan moet je meestal een deel van de rekening zelf betalen.

Met de budgetpolis heb je recht op volledige vergoeding van zorg bij een zeer beperkt aantal zorgverleners. Je krijgt alleen vergoeding van zorg bij zorgverleners die gecontracteerd zijn. Ga je naar niet-gecontracteerde zorgverleners, dan moet je een deel van de rekening zelf betalen. Omdat het aantal zorgverleners beperkt is, moet je extra goed opletten of de zorgverlener waar je naartoe gaat een contract heeft.

Met een restitutiepolis kan je zowel naar een gecontracteerde als niet- gecontracteerde zorgverlener gaan. Je betaalt alleen zelf een deel van de kosten als de rekening hoger is dan de maximale tarieven die de verzekeraar hanteert.

Een restitutiepolis wordt ook wel een vrije-keuze polis genoemd.

Je kunt je extra verzekeren voor tandartskosten, fysiotherapie, een bril of alternatieve geneeswijzen. Er zijn vergelijkingswebsites die je kunt gebruiken om de inhoud en de prijs van aanvullende verzekeringen te vergelijken.

Vanaf je 18e mag je zelf een zorgverzekering kiezen. Je moet premie gaan betalen, maar je kan ook zorgtoeslag aanvragen. Het eigen risico geldt ook vanaf 18 jaar.

Als je 18 wordt, kun je zelf een zorgverzekering kiezen.

Tip: Veel zorgverzekeraars bieden speciale zorgverzekeringen aan voor jongeren en studenten. Er zijn meerdere vergelijkingswebsites die je kunnen helpen met een keuze maken.

Bekijk het stappenplan zorgverzekering afsluiten.

Vanaf je 18e moet er premie betaald worden voor je zorgverzekering. De premieplicht gaat in de 1e van de maand volgend op de maand waarin je 18 bent geworden.

Ook kun je vanaf dat moment zorgtoeslag aanvragen.

Vanaf je 18e verjaardag geldt het wettelijk verplicht eigen risico. Het eigen risico wordt in het jaar dat je 18 wordt naar rato berekend.

Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar je zorgkosten vergoedt. Het eigen risico geldt per persoon en per kalenderjaar.

ELK JAAR VEEL ZORGKOSTEN?

Je kan het verplicht eigen risico gespreid betalen

Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar je zorgkosten vergoedt. Het wettelijk verplicht eigen risico in 2018 bedraagt € 385.

Let op! Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering, niet voor aanvullende verzekeringen.

Als je kiest voor een vrijwillig eigen risico, dan krijg je korting op je maandpremie. Het is alleen verstandig als je het bedrag voor het wettelijk en het vrijwillig eigen risico op je spaarrekening hebt staan.

Als je kiest voor een vrijwillig eigen risico van € 500,-, dan moet je de eerste € 885, (€ 500,- +€ 385,-) aan zorgkosten zelf betalen, bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis.

Voor de volgende zorg uit het basispakket betaal je geen eigen risico:

  • huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
  • verloskundige zorg en kraamzorg;
  • bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR). Bij de behandeling van deze ziekten zijn verschillende zorgverleners betrokken. Bij bijvoorbeeld diabetes zijn dat huisarts, diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg;
  • wijkverpleging;
  • nacontroles bij orgaandonatie;
  • reiskosten bij orgaandonatie.

De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma's, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.

Voor zorgkosten uit de basisverzekering betaal je een verplicht eigen risico. Naast het eigen risico moet je soms ook een eigen bijdrage betalen. Dit geldt voor bijvoorbeeld bepaalde medicijnen en zittend ziekenvervoer.

Dus ook als je je eigen risico al volledig hebt betaald, kan het zijn dat je zelf nog moet bijbetalen. Voor bepaalde zorgkosten, zoals kraamzorg, geldt geen eigen risico, maar wel een eigen bijdrage.

Alle kosten die je in het buitenland hebt gemaakt die in het basispakket zitten, vallen onder het eigen risico. Ook zaken die in Nederland niet onder het eigen risico vallen.

Nee voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Tot de leeftijd van 18 jaar zijn kinderen gratis meeverzekerd en geldt er geen eigen risico. Je moet je kindje wel binnen 4 maanden aanmelden bij je zorgverzekeraar.

Tip! Meld je kind aan bij de zorgverzekeraar van de ouder  met de meest uitgebreide dekking. 

Nee, meld je kind binnen vier maanden na de geboorte bij de zorgverzekeraar aan. Zo voorkom je dat je de medische kosten zelf moet betalen. Als je je kind binnen 4 maanden na de geboorte aanmeldt, dan gaat de verzekering met terugwerkende kracht in vanaf de geboortedatum.

Tip: Meld je kind aan bij de ouder met de meest uitgebreide dekking.

In de zorg geldt de identificatieplicht voor iedereen, dus ook voor baby's. Neem daarom bij iedere afspraak voor je kind bij de huis(arts) of andere zorgverlener ook een identiteitsbewijs mee waarmee je je kind kunt identificeren.

Nee, kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.