Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Zorgverzekering

Een zorgverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Als je in Nederland verzekeringsplichtig bent, dan moet je een Nederlandse basisverzekering afsluiten. Ben je niet verzekeringsplichtig voor de basisverzekering? Dan houd je de zorgverzekering uit je land van herkomst of je sluit een internationale verzekering af.

De inhoud van het basispakket is door de overheid vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Op de website van Zorginstituut Nederland lees je wat er allemaal in het pakket zit.

Of jij iets volledig vergoed krijgt van je zorgverzekeraar, hangt af van je verzekering. Vraag daarom aan je zorgverzekeraar of iets (volledig) vergoed wordt op basis van de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering.

Op de website Medicijnkosten.nl kun je opzoeken of een medicijn in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is opgenomen.

Als de zorgverzekeraar je zorgkosten niet heeft vergoed, dan kan je die kosten in bepaalde situaties van de belasting aftrekken. Je moet rekening houden met de volgende voorwaarden.

Let op! Kosten die onder het verplicht eigen risico vallen, mag je niet aftrekken. In dit overzicht van de Belastingdienst zie je welke zorgkosten aftrekbaar zijn. In sommige gevallen mag je ook kosten, die je voor een ander hebt gemaakt, aftrekken. Bijvoorbeeld voor je fiscale partner en kinderen jonger dan 27 jaar die niet in staat zijn om de zorgkosten zelf te betalen.

Heb je kosten gemaakt die niet vergoed werden, omdat je geen zorgverzekering hebt? Dan mag je de kosten van zorg die onder de basisverzekering valt niet aftrekken.
Een zorgverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Je kunt zelfs een boete krijgen als je verzekeringsplichtig bent en geen zorgverzekering hebt.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.