Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Zorgverzekering

Een zorgverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Als je in Nederland verzekeringsplichtig bent, dan moet je een Nederlandse basisverzekering afsluiten. Ben je niet verzekeringsplichtig bent voor de basisverzekering? Dan houd je de zorgverzekering uit je land van herkomst of je sluit een internationale verzekering af.

Als je in Nederland woont of werkt ben je meestal verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Ben je verzekerd voor de Wlz? Dan ben je ook verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Je bent dan verplicht een Nederlandse basisverzekering af te sluiten.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kun je meer informatie krijgen over de verzekeringsplichtig en een Wlz-onderzoek aanvragen om je verzekeringsplicht te laten bepalen.

De inhoud van het basispakket is door de overheid vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Op de website van Zorginstituut Nederland lees je wat er allemaal in het pakket zit.

Of jij iets volledig vergoed krijgt van je zorgverzekeraar, hangt af van je verzekering. Vraag daarom aan je zorgverzekeraar of iets (volledig) vergoed wordt op basis van de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering.

Op de website Medicijnkosten.nl kun je opzoeken of een medicijn in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is opgenomen.

Ja, de inhoud van het basispakket is namelijk wettelijk bepaald. De vergoeding die je krijgt hangt af van het type polis dat je hebt. Je kunt kiezen voor een naturapolis of een restitutiepolis

Bij een naturapolis heb je recht op zorg die rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt betaald. Je krijgt alleen een volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgverleners. Ga je naar niet gecontracteerde zorgverleners dan moet je meestal een deel van de rekening zelf betalen.

Met de budgetpolis heb je recht op volledige vergoeding van zorg bij een zeer beperkt aantal zorgverleners. Je krijgt alleen vergoeding van zorg bij zorgverleners die gecontracteerd zijn. Ga je naar niet-gecontracteerde zorgverleners, dan moet je een deel van de rekening zelf betalen. Omdat het aantal zorgverleners beperkt is, moet je extra goed opletten of de zorgverlener waar je naartoe gaat een contract heeft.

Met een restitutiepolis kan je zowel naar een gecontracteerde als niet- gecontracteerde zorgverlener gaan. Je betaalt alleen zelf een deel van de kosten als de rekening hoger is dan de maximale tarieven die de verzekeraar hanteert.

Een restitutiepolis wordt ook wel een vrije-keuze polis genoemd.

Je kunt je extra verzekeren voor tandartskosten, fysiotherapie, een bril of alternatieve geneeswijzen. Er zijn vergelijkingswebsites die je kunt gebruiken om de inhoud en de prijs van aanvullende verzekeringen te vergelijken.

De zorgverzekeraar zal je bij het afsluiten van een zorgverzekering om de volgende gegevens vragen:
  • Burgerservice- / of sofinummer
  • Bankrekeningnummer
  • Een geldig woonadres (uittreksel uit de BRP)

NB Heb je geen vast woonadres? Lees dan hoe je een zorgverzekering afsluit zonder vast woonadres.

Ja dat kan. Je kan bijvoorbeeld je partner (mee)verzekeren op je eigen polis.

Voor een minderjarig kind moet de wettelijk vertegenwoordiger (de ouder of voogd) een zorgverzekering afsluiten. Het minderjarige kind mag dat niet zelf, omdat het handelingsonbekwaam is.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.