Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Zorgverzekering

Een zorgverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Als je in Nederland verzekeringsplichtig bent, dan moet je een Nederlandse basisverzekering afsluiten. Ben je niet verzekeringsplichtig voor de basisverzekering? Dan houd je de zorgverzekering uit je land van herkomst of je sluit een internationale verzekering af.

Als je in Nederland woont of werkt ben je meestal verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Ben je verzekerd voor de Wlz? Dan ben je ook verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Je bent dan verplicht een Nederlandse basisverzekering af te sluiten.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kun je meer informatie krijgen over de verzekeringsplichtig en een Wlz-onderzoek aanvragen om je verzekeringsplicht te laten bepalen.

De inhoud van het basispakket is door de overheid vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Op de website van Zorginstituut Nederland lees je wat er allemaal in het pakket zit.

Of jij iets volledig vergoed krijgt van je zorgverzekeraar, hangt af van je verzekering. Vraag daarom aan je zorgverzekeraar of iets (volledig) vergoed wordt op basis van de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering.

Op de website Medicijnkosten.nl kun je opzoeken of een medicijn in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is opgenomen.

Als de zorgverzekeraar je zorgkosten niet heeft vergoed, dan kan je die kosten in bepaalde situaties van de belasting aftrekken. Je moet rekening houden met de volgende voorwaarden.

Let op! Kosten die onder het verplicht eigen risico vallen, mag je niet aftrekken. In dit overzicht van de Belastingdienst zie je welke zorgkosten aftrekbaar zijn. In sommige gevallen mag je ook kosten, die je voor een ander hebt gemaakt, aftrekken. Bijvoorbeeld voor je fiscale partner en kinderen jonger dan 27 jaar die niet in staat zijn om de zorgkosten zelf te betalen.

Heb je kosten gemaakt die niet vergoed werden, omdat je geen zorgverzekering hebt? Dan mag je de kosten van zorg die onder de basisverzekering valt niet aftrekken.
Een zorgverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Je kunt zelfs een boete krijgen als je verzekeringsplichtig bent en geen zorgverzekering hebt.

Ja, de inhoud van het basispakket is namelijk wettelijk bepaald. De vergoeding die je krijgt hangt af van het type polis dat je hebt. Je kunt kiezen voor een naturapolis of een restitutiepolis

Zorgverzekeraars maken afspraken met zorgverleners (zoals ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc.) over de kosten en kwaliteit van zorg. Als je naar een zorgverlener gaat die afspraken met de zorgverzekeraar heeft, is dat gecontracteerde zorg.

Ga je naar een zorgverlener die geen afspraken heeft gemaakt met je zorgverzekeraar, dan noemen we dit niet-gecontracteerde zorg.

Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener dan betaal je een deel van de behandeling zelf. Dit kan oplopen tot 40% van de totale kosten.

 • Budgetpolis
  Met de budgetpolis heb je recht op volledige vergoeding van zorg bij een zeer beperkt aantal zorgverleners. Omdat het aantal zorgverleners beperkt is, moet je extra goed opletten of de zorgverlener waar je naartoe gaat een contract heeft.
 • Naturapolis
  Met deze polis krijg je alleen een volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgverleners. Je hebt wel een grotere keuze aan zorgverleners dan bij een budgetpolis.
 • Combinatiepolis
  Deze polis is een combinatie tussen de restitutie- en naturapolis. Voor een aantal zorgsoorten heb je vrije zorgkeuze en voor andere zorgsoorten heb je te maken met gecontracteerde zorgverleners.
 • Restitutiepolis
  Met een restitutiepolis kun je zowel naar een gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgverlener gaan. Je betaalt alleen zelf een deel van de kosten als de rekening hoger is dan de maximale tarieven die de verzekeraar hanteert.
  Een restitutiepolis wordt ook wel een vrije-keuze polis genoemd.
 • Word je ziek of krijg je een ongeval in een geel of oranje gebied, dan biedt de basisverzekering nog steeds dekking. Vanuit de basisverzekering betaalt de zorgverzekeraar de kosten tot maximaal het Nederlandse tarief.  Je hebt vanuit de basisverzekering ook geen recht op vergoeding voor repatriëring, als je in het land waar je op dat moment bent, goed kunt worden geholpen.

  Je kunt je extra verzekeren voor tandartskosten, fysiotherapie, een bril of alternatieve geneeswijzen. Er zijn vergelijkingswebsites die je kunt gebruiken om de inhoud en de prijs van aanvullende verzekeringen te vergelijken.

  Ja, je kunt een aanvullende verzekering afsluiten bij een andere zorgverzekeraar, dan waar je je basisverzekering hebt.  Dat kan niet bij alle zorgverzekeraars.

  Je kunt bij een andere verzekeraar een aanvullende verzekering afsluiten, als bijvoorbeeld de dekking van die verzekering beter past bij jouw situatie. Of omdat de premie van de aanvullende verzekering gunstiger is bij een andere verzekeraar. Een andere reden kan zijn dat je een achterstand hebt bij je zorgverzekeraar waar je een basisverzekering hebt. De zorgverzekeraar zegt dan vaak je aanvullende verzekering op.

  De zorgverzekeraar kan voor het afsluiten van een losse aanvullende verzekering een hogere premie (toeslag) vragen of er kan een wachttijd gelden. Tijdens deze wachttijd kun je geen gebruik maken van de dekking van de aanvullende verzekering. Daarnaast gaan de meeste aanvullende verzekeringen alleen per 1 januari in.

  Zorgverzekeraars hebben voor de aanvullende verzekering geen acceptatieplicht.

  Het is mogelijk om een losse aanvullende verzekering af te sluiten, maar er zijn ook nadelen. Zo moet je zorgkosten bij de juiste zorgverzekeraar declareren en heb je twee contactpunten.

   

  De zorgverzekeraar zal je bij het afsluiten van een zorgverzekering om de volgende gegevens vragen:
  • Burgerservice- / of sofinummer
  • Bankrekeningnummer
  • Een geldig woonadres (uittreksel uit de BRP)

  NB Heb je geen vast woonadres? Lees dan hoe je een zorgverzekering afsluit zonder vast woonadres.

  Kun je geen ‘gewone’ betaalrekening afsluiten bij een bank of wil je dit niet? Dan kun je een basisbankrekening afsluiten. Dat is een betaalrekening waar iedereen van 18 jaar of ouder recht op heeft.

  Andere mogelijkheden zijn:

  • Budgetbeheer; let op dit kost wel geld! Informeer bij je gemeente.
  • De bankrekening van iemand anders gebruiken. Die persoon moet daar wel toestemming voor geven en je moet ook aan je zorgverzekeraar doorgeven dat je iemand anders zijn rekening betaalt.
  • Je kunt je zorgverzekeraar ook vragen de rekening op te sturen. Je kunt dan bij het GWK contant geld storten, het GWK stort het geld dan door aan je zorgverzekeraar. Het nadeel hiervan is dat als de zorgverzekeraar het bedrag niet kan verwerken, het geld teruggestort wordt op de rekening van het GWK.

  De verzekeringsnemer is degene die de verzekering afsluit. De verzekeringsnemer kan voor meerdere personen een verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld: de man die voor zichzelf en voor zijn vrouw een zorgverzekering afsluit.

  GOED OM TE WETEN!

  De verzekeringsnemer is verantwoordelijk voor de betaling van alle premies, dus ook voor die van de meeverzekerden

  De meeverzekerde heeft zelf de zorgverzekering niet afgesloten, maar is verzekerd op de polis van iemand anders (de verzekeringsnemer). Een verzekeringsnemer kan meerdere personen op zijn polis meeverzekeren, bijvoorbeeld zijn of haar partner en eventuele kinderen.

  Ja dat kan. Je kan bijvoorbeeld je partner (mee)verzekeren op je eigen polis.

  Voor een minderjarig kind moet de wettelijk vertegenwoordiger (de ouder of voogd) een zorgverzekering afsluiten. Het minderjarige kind mag dat niet zelf, omdat het handelingsonbekwaam is.

  Als je niet meer weet waar je verzekerd bent, dan kun je bij een zorgverlener. Bijvoorbeeld bij de huisarts of apotheek terecht voor informatie. Als dat niets oplevert ben je waarschijnlijk onverzekerd. Sluit dan een zorgverzekering af

  De verzekeringsnemer is degene die de zorgverzekering heeft afgesloten. Een verzekeringsnemer kan voor meerdere personen een verzekering afsluiten. Goed om te weten is, dat de verzekeringsnemer verantwoordelijk is voor de betaling van de premies voor alle verzekerden op de polis.

  Het antwoord op je vraag niet gevonden?

  Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.