Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur
Actueel
Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Nieuwsbrief

Ontvang 6x per jaar vaknieuws, tips & casussen in je mailbox.

21 november 2018 Casus Verblijfsvergunning en een zorgverzekering Hoe zit het met de verzekeringsplicht als je tijdelijke verblijfsvergunning is verlopen?
21 november 2018 Nieuws Faillissement en zorgverzekeringsschulden Een verzekerde, die in de wanbetalersregeling zit, kan zijn financiële verplichtingen niet meer nakomen. Hij wordt door de rechtbank failliet verklaard. Kan de gefailleerde ondanks het faillissement uit de wanbetalersregeling stromen?
betalingsregeling zorgverzekeraar
21 november 2018 Nieuws Een betalingsafspraak, maar geen afmelding! Heb je een betalingsregeling met je zorgverzekeraar en betaal je ook nog bestuursrechtelijke premie?
Sophia Murris
21 november 2018 Nieuws Zorgverzekeringsschulden aanpakken? Zo doet de gemeente Renkum dat! De gemeente Renkum is met de gegevens van wanbetalers van het CAK aan de slag gegaan. Zij hebben gekozen voor een laagdrempelige manier om inwoners te benaderen.
flyers bestellen
1 oktober 2018 Nieuws Bestel gratis flyers! Heb je te maken met clienten of patienten met zorgverzekeringsschulden? Medewerkers uit het buitenland? Of aanstaande ouders? Met behulp van onze flyers help je ze verder op weg.
20 september 2018 Nieuws Health insurance in the Netherlands Anyone who resides or works in the Netherlands is legally required to take out a Dutch basic health insurance.
gemeenten aanpak zorgverzekeringsschulden
18 september 2018 Nieuws Hoe pakken gemeenten zorgverzekeringsschulden aan? Gemeenten doen al veel, maar nog lang niet alle mogelijkheden worden ingezet.
18 september 2018 Nieuws De verdwijnende collectieve minimapolis Steeds meer zorgverzekeraars stoppen met het aanbieden van de collectieve zorgverzekering voor minima. Hoe ziet de toekomst van de collectieve zorgverzekering voor minima eruit?
18 september 2018 Nieuws Wat betekent Prinsjesdag voor je zorgverzekering? Wat betekenen de wijzigingen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt voor je zorgverzekering in 2019?
18 september 2018 Casus Zorgkosten van onverzekerde overledene Als je geen zorgverzekering hebt, dan moet je je zorgkosten zelf betalen. Maar wie draait er op voor de zorgkosten van de onverzekerde overledene?
herkennen zorgverzekeringsschulden
17 september 2018 Nieuws De 7 signalen om zorgverzekeringsschulden te herkennen Weet waar je als hulpverlener op moet letten als je zorgverzekeringsschulden vermoedt.
aanpak zorgverzekeringsschulden gemeente
17 september 2018 Nieuws Interactieve themamiddag bij Gemeente Zeist Themamiddag aanpak zorgverzekeringsschulden komt samenwerking ten goede.
Aanpak van zorgverzekeringsschulden door gemeenten
30 juli 2018 Nieuws Gemeenten spelen cruciale rol bij aanpak zorgverzekeringsschulden Gemeenten doen al veel in de aanpak van zorgverzekeringsschulden van inwoners, maar zetten nog lang niet alle mogelijkheden die ze hebben in.
Zorgverzekeringslijn Summer school
16 juli 2018 Nieuws Zorgverzekeringslijn Summer school Rustige zomermaanden voor de boeg? Het zomerseizoen biedt de gelegenheid om kennis en inspiratie op te doen. Lees meer over onze webinars.
3 juli 2018 Nieuws Onterecht verzekerd! En dan? Je bent niet verzekeringsplichtig en hebt toch een Nederlandse basisverzekering. Wat nu?
stapeling zorgkosten
3 juli 2018 Nieuws Maatregelen tegen stapeling zorgkosten Langdurig zieken hebben vaak te maken met meerdere zorgwetten en daardoor meerdere eigen bijdrages. Welke maatregelen neemt het kabinet?
3 juli 2018 Nieuws Vooroordelen over schuldenaren Er bestaan veel vooroordelen over mensen met schulden: “Ze zijn lui, onverantwoordelijk en dom.” Zijn deze gedachten en uitspraken over schuldenaren wel altijd terecht?
3 juli 2018 Nieuws Wees zorgvuldig met stabilisatieovereenkomst In de stabilisatieovereenkomst verklaren schuldenaar en schuldhulpverlener dat ze akkoord gaan met een plan van aanpak. Maar wat als de schuldeiser niet akkoord gaat met de overeenkomst?
3 juli 2018 Nieuws Informatie over vergoeding van zorg Wie moet de patiënt informeren over de kosten en vergoedingen in de zorg? Ligt de verantwoordelijkheid bij de verzekerde, de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar? Er is nu duidelijkheid over de wijze waarop patiënten geïnformeerd moeten worden.
24 mei 2018 Nieuws Beslaglegging door het CJIB Het CJIB kan de vordering van de bestuursrechtelijke premie of eindrekening uit handen geven aan de gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder kan zonder dat er een rechter aan te pas komt beslagleggen. Hoe werkt dit?
24 mei 2018 Nieuws Zorgtoeslag terugbetalen door verrekening Zorgtoeslag wordt als voorschot uitbetaald. Het kan gebeuren dat achteraf blijkt dat je recht had op een lagere toeslag. Het teveel ontvangen bedrag moet je dan terugbetalen. Als je dat niet op tijd doet, gaat de Belastingdienst over tot verrekening.
24 mei 2018 Casus Help, wat is de hoogte van mijn betalingsachterstand? Als je wilt weten wat je schuld is bij je zorgverzekeraar, kun je vragen om een opgave van schuld. De zorgverzekeraar is verplicht deze te verstrekken, ook al is de vordering overgedragen aan een incassopartij.
24 mei 2018 Nieuws Hoe zit het met de betaling van vakantiegeld en de beslagvrije voet? Mag een deurwaarder nu beslag leggen op je vakantiegeld? Ja dat mag, behalve als door het beslag op je vakantiegeld je inkomen daalt tot onder de beslagvrije voet.
22 maart 2018 Nieuws Belastingaangifte: aftrek zorgkosten Mensen met hoge zorgkosten zijn gebaat om eventuele zorgkosten af te trekken van de inkomstenbelasting.
22 maart 2018 Nieuws Subsidieregeling onverzekerden is veranderd De subsidieregeling geldt voor mensen die onverzekerd zijn, maar wel een verzekeringsplichtig in Nederland hebben.
22 maart 2018 Nieuws Gemeente kan zorgpremie inhouden en zorgverzekeraar betalen In specifieke gevallen kunnen gemeenten de zorgpremie inhouden op de bijstandsuitkering en dit bedrag betalen aan de zorgverzekeraar
16 maart 2018 Nieuws Geen zaken meer bij E-court Op 16 februari 2018 heeft E-court laten weten dat het zijn werkzaamheden neerlegt.
16 maart 2018 Nieuws De vijf meestvoorkomende misverstanden over zorgtoeslag Regelmatig zijn er misverstanden over de zorgtoeslag. Wij lichten de vijf meestvoorkomende misverstanden toe.
16 maart 2018 Nieuws Voorkom onterechte aanmelding als wanbetaler Ben je van mening dat er geen sprake is van een premieachterstand of betwist je de hoogte van de premieachterstand? Vraag de zorgverzekeraar om een heroverweging en stuur alle bewijsstukken mee.
21 februari 2018 Casus "Geen adres, Karel? Dan geen zorgverzekering!" Het hebben van een adres is noodzakelijk voor het afsluiten van een zorgverzekering. Lees in deze casus hoe je een zorgverzekering af kunt sluiten als je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.
beslagvrije voet
23 januari 2018 Nieuws Controleer altijd je beslagvrije voet De beslagvrije voet is het inkomen waarop een deurwaarder geen beslag mag leggen. De beslagvrije voet wordt vaak gebaseerd op normbedragen, omdat de deurwaarder de juiste bedragen niet heeft. Hierdoor kan het zijn dat je beslagvrije voet te laag is vastgesteld.
webinar Pieter Hilhorst
23 januari 2018 Nieuws Kijktip: webinar over de daling van het aantal wanbetalers Heb je het webinar met Pieter Hilhorst gemist? Het is de moeite waard om het het terug te kijken.
22 januari 2018 Nieuws Eindafrekening bij wanbetaling Het CAK stuurt binnen 10 weken een overzicht van de reeds betaalde en de nog eventuele openstaande bestuursrechtelijke premies.
omleiding zorgtoeslag
22 januari 2018 Nieuws Wanneer wordt de zorgtoeslag omgeleid? Het CAK draagt de inning van de bestuursrechtelijke premie aan het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) over als bronheffing via werkgever of uitkeringsinstantie niet mogelijk is. Het CJIB vraagt de Belastingdienst om omleiding van de zorgtoeslag.
10 januari 2018 Nieuws Nieuwe website met eenvoudige uitleg basisverzekering De nieuwe website www.uitlegzorgverzekering.nl laat op eenvoudige wijze zien hoe de basisverzekering werkt.
29 november 2017 Casus Zorgverzekering van partner of kind opzeggen En verzekeringnemer kan de zorgverzekering van een medeverzekerde, zoals partner of meerderjarig kind, die op zijn/haar polis staat opzeggen.
29 november 2017 Nieuws Wanneer mag mijn zorgverzekeraar mijn verzekering beëindigen? Zorgverzekeraars moeten je accepteren voor de basisverzekering. Maar in welke gevallen mag een zorgverzekeraar de zorgverzekering opzeggen?
misverstanden wanbetalersregeling
28 november 2017 Nieuws De vijf meestvoorkomende misverstanden over de wanbetalersregeling Regelmatig horen wij misverstanden over de wanbetalersregeling. We delen ze met je en we helderen ze voor je op.
21 september 2017 Nieuws Gegevensuitwisseling voor vroegsignalering Op basis van signalen die bij de gemeente beschikbaar zijn, kunnen schulden vroegtijdig in beeld worden gebracht, zoals achterstanden bij de zorgverzekeraar.
21 september 2017 Nieuws Op welk inkomen wordt geen broninhouding toegepast? Heb je een vast inkomen of een langlopende uitkering, dan geeft het CAK aan je werkgever of je uitkeringsinstantie ‘opdracht tot inhouding’.
21 september 2017 Nieuws Briefadres voor mensen zonder adres Een briefadres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk én noodzakelijk, bijvoorbeeld voor het afsluiten van een zorgverzekering of het aanvragen van zorgtoeslag.
25 augustus 2017 Nieuws De zorgplicht van je zorgverzekeraar Zorgverzekeraars moeten zorgen dat je op tijd de zorg krijgt die je nodig hebt en waar je recht op hebt op grond van de basisverzekering.
16 juli 2017 Nieuws Gespreid betalen verplicht eigen risico Bij sommige zorgverzekeraars kan je het verplicht eigen risico in termijn betalen. Je betaalt dan maandelijks een deel van het verplicht eigen risico, ook als je nog geen kosten hebt gemaakt.
21 juni 2017 Casus Geen status dan ook geen zorgverzekering? Kinderen die in Nederland worden geboren, waarvan de ouders geen verblijfsstatus hebben, krijgen ook geen status. Hoe zit het als één van de ouders wel een status heeft?
21 juni 2017 Casus 18 jaar! Hoe zit het met vergoeding van zorg in de verjaardagsmaand? Hoe zit het als je in het jaar dat je 18 wordt eigen risico verbruikt? Je betaalt het eigen risico naar rato over het aantal maanden dat je premieplichtig bent.
30 mei 2017 Nieuws Feiten en fabels over het verplicht eigen risico Weet jij ook niet hoe het nou precies zit met het eigen risico? Zorgverzekeringslijn neemt de feiten en fabels over het eigen risico onder de loep.
20 april 2017 Casus Beëindiging zorgverzekering door ‘adres in onderzoek’ Sinds juli 2016 is een adres verplicht voor een zorgverzekering en heeft de verzekeraar een onderzoeksplicht.
20 april 2017 Nieuws Betalingspauze voor schuldenaar De betalingspauze is bedoeld voor mensen die het niet lukt om met ondersteuning van een schuldhulpverlener een minnelijke regeling met de schuldeisers af te spreken.
20 maart 2017 Nieuws Uitstroom wanbetalersregeling via gemeente Gemeenten kunnen in samenwerking met zorgverzekeraars groepen bijstandsgerechtigden uit laten stromen uit de wanbetalersregeling, de zogenaamde WUB-aanpak.
19 februari 2017 Nieuws Zo kan je bij het CAK worden afgemeld De zorgverzekeraar meldt de verzekerde af bij het CAK als de verzekerde een betalingsregeling met de zorgverzekeraar, incassobureau of deurwaarder is overeengekomen.
geen adres geen zorgverzekering
19 januari 2017 Casus "Geen adres, Karel? Dan geen zorgverzekering!" Het hebben van een adres is noodzakelijk voor het afsluiten van een zorgverzekering. Lees in deze casus hoe je een zorgverzekering af kunt sluiten als je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.
16 september 2016 Nieuws Wanneer verjaart een zorgverzekeringsschuld? Als een schuld verjaard is, kan de schuldeiser (zorgverzekeraar) de betaling van de schuld niet meer afdwingen. De vordering blijft wel bestaan.
21 augustus 2016 Nieuws Identificatieplicht in de zorg; een zorgpas alleen is niet genoeg In de zorg geldt de identificatieplicht voor iedereen. Ook voor kinderen onder de 14 jaar en zelfs voor baby’s.
polissplitsing
15 augustus 2016 Nieuws Polissplitsing: bij scheiding en bij schulden Niet alleen als je uit elkaar gaat, maar ook als er zorgverzekeringsschulden zijn, kan het splitsen van de zorgverzekeringspolis verstandig zijn.
10 december 2015 Nieuws Premie voor wanbetalers zorgverzekering 1 juli 2016 lager Vanaf 1 januari 2016 is de bestuursrechtelijke premie € 159,-. Op 1 juli wordt de bestuursrechtelijke premie verlaagd naar € 128,-.