Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Zoektocht naar lage premie leidt tot veel overstappers

3 juni 2024
In het overstapseizoen van 2023-2024 stapten 1,3 miljoen verzekerden over van zorgverzekeraar. Dat komt neer op 7,4% van de verzekerden. Daarmee komt dit overstapseizoen op de tweede plek qua aantal overstappers. Het jaar daarvoor stapten namelijk 8,5% van de verzekerden over. Daarmee was het overstapseizoen van 2022-2023 het overstapseizoen met de meeste overstappers sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. In dit artikel meer achtergronden van het laatste overstapseizoen .
Overstappers Vektis rapport

Hoge aantal overstappers is een prijssignaal
Onderzoeksinstituut Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) onderzoekt al jaren de redenen van verzekerden om over te stappen. Volgens Nivel geven verzekerden vooral een prijssignaal af en geen kwaliteitssignaal. Prijsverschillen tussen verzekeraars zijn makkelijker te vinden, informatie over de kwaliteit is minder beschikbaar en lastig te achterhalen. Terwijl het idee is dat  verzekerden een polis uitzoeken op basis van prijs én kwaliteit.

Steeds minder restitutiepolissen
Het aanbod in aantal restitutiepolissen (waarbij je voor de maximale vergoeding van zorg niet naar een gecontracteerde zorgverlener hoeft) neemt steeds verder af. In 2024 konden verzekerden nog maar kiezen uit 3 verzekeraars die restitutiepolissen aanbieden. Slechts 1% van de verzekerden sloot een restitutiepolis af, 21% koos voor een combinatiepolis en 78% voor een naturapolis. Heb je een naturapolis of combinatiepolis? Dan worden de zorgkosten volledig vergoed als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Ga je naar een zorgverlener (bijvoorbeeld een ziekenhuis) waarmee je zorgverlener geen contract heeft, dan krijg je meestal maar een deel van de kosten vergoed. Voor verzekerden is het daarom belangrijk dat de informatie over de contractering tijdig beschikbaar en duidelijk is. In het nieuwe hoofdlijnenakkoord is ook aandacht voor de duidelijkheid van de zorgverzekeringspolissen.

Informatie over contractering wordt steeds beter
Het overstapseizoen 2022-2023 was er een met veel problemen. De SKGZ kreeg veel vragen over de contractering. Veel contracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen waren in de overstapperiode nog niet rond. Ziekenhuizen zaten in die periode volop in de CAO-onderhandelingen en wisten daardoor niet wat behandelingen zouden gaan kosten en konden daardoor geen afspraken maken met zorgverzekeraars. De SKGZ heeft de signalen die zij kreeg rondom het overstappen gemonitord en gedeeld met Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het overstapseizoen 2023-2024 verliep zonder grote problemen. In 2023 waren op 20 december 96% van de contracten al gesloten. Daarnaast was de communicatie over de contractering een stuk duidelijker.

Zorgverzekeraars werkten met de volgende 5 zogeheten kernboodschappen:

  1. Contract (vergoed)
  2. (Nog) geen contract (wel vergoed)
  3. Nog geen contract (wel vergoed zolang de onderhandeling loopt)
  4. Nog geen contract (mogelijk een deel niet vergoed)
  5. Geen contract (meestal een deel niet vergoed)

De bedoeling is om deze voor het komende overstapseizoen 2024-2025 terug te brengen naar 3 boodschappen.

Minder aanvullende verzekeringen
Uit het rapport van Vektis blijkt ook dat vanaf 2021 steeds minder mensen een aanvullende verzekering afsloten (84,9% in 2021; 83,5% in 2022, 82,5% in 2023 en 81,5% in 2024). In 2006 sloten nog 93% van de verzekerden een aanvullende verzekering af. Het lijkt erop dat verzekerden ook hierbij prijsbewuster zijn geworden.

Lees de Zorgthermometer 2024: inzicht in het overstapseizoen 2024 van Vektis