Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Wat betekent het hoofdlijnenakkoord voor je zorgverzekering?

29 mei 2024
De verkiezingen zijn alweer even achter de rug en inmiddels is er een akkoord op hoofdlijnen. Dit hoofdlijnenakkoord van het beoogde kabinet is een overeenkomst tussen de politieke partijen PVV, VVD, NSC en BBB. Het akkoord vormt de basis voor verdere formatie en uiteindelijk een regeerakkoord. Maar wat betekent het hoofdlijnen akkoord voor je zorgverzekering? We leggen het uit in dit artikel.
hoofdlijnenakkoord zorgverzekering

Het eigen risico wordt verlaagd
Het verplicht eigen risico is nu €385,- per jaar. Dit blijft in de jaren 2025 en 2026 ook zo: het bedrag van het eigen risico is namelijk bevroren op € 385,-. In het hoofdlijnenakkoord staat dat het eigen risico vanaf 2027 wordt verlaagd naar € 165-. Het idee achter deze verlaging is dat het kabinet verwacht dat een lager eigen risico financiële drempels wegneemt voor langdurig en chronisch zieken en daardoor zorgmijding tegengaat. Ook wordt het eigen risico vanaf 2027 ‘getrancheerd’ op maximaal € 50,- per behandeling. Dit betekent dat mensen per behandeling niet meer dan € 50,- aan eigen risico betalen.

Zorgpremie stijgt mee met kosten van zorg
De premies voor de zorgverzekering stijgen automatisch mee met de kosten van de zorg. Dat betekent dat de nominale premie stijgt en de inkomensafhankelijke bijdrage. De zorgtoeslag stijgt ook. Voor mensen zonder zorgtoeslag wordt de zorgverzekering dus duurder. Om de koopkracht te behouden, krijgen burgers compensatie via de Inkomstenbelasting. 

De voorwaarden van de polis moeten duidelijker
De voorwaarden van de zorgverzekering zijn niet altijd duidelijk. Ook rondom contractering van zorg door de zorgverzekeraar is soms nog onduidelijkheid. Zo is bijvoorbeeld in het overstapseizoen niet altijd op tijd duidelijk welke zorgaanbieders al een contract hebben afgesloten met welke zorgverzekeraars. De formerende partijen vinden daarom dat de voorwaarden glashelder moeten zijn en dat je weet waar je aan toe bent als je een zorgverzekering afsluit of overstapt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet daarom toezien op de begrijpelijkheid van de polisvoorwaarden.