Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage om de zorgpremie en het eigen risico te betalen voor mensen met een lager (of midden) inkomen. Hoeveel zorgtoeslag je kan krijgen, hangt af van onder andere inkomen en leefsituatie.

Je hebt recht op zorgtoeslag als je voldoet aan de voorwaarden.

Zorgtoeslag vraag je aan via de website van de Dienst Toeslagen.

Let op! Betaal nooit voor het aanvragen van zorgtoeslag.

Zorgtoeslag vraag je aan bij de Dienst Toeslagen via de website. Zij zorgen ook voor de uitbetaling van de zorgtoeslag. De hoogte van je zorgtoeslag hangt af van je inkomen en leefsituatie.

Wijzigt er iets in je inkomen of je leefsituatie. Je gaat bijvoorbeeld meer verdienen of je gaat samenwonen, geef deze wijzigingen dan zo snel mogelijk door aan de Dienst Toeslagen. Zo voorkom je dat je later zorgtoeslag moet terugbetalen of dat je te weinig zorgtoeslag ontvangt.

Je vindt hieronder een aantal veelgestelde vragen. Wil je meer informatie kijk dan op de website van de Dienst Toeslagen.

Betaal nooit voor  het aanvragen van zorgtoeslag! Vraag zorgtoeslag aan via de Dienst Toeslagen.

Juist als je geen inkomen hebt, kun je zorgtoeslag aanvragen. Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen zonder inkomen of met een laag inkomen.

Je kunt met terugwerkende kracht zorgtoeslag aanvragen. Tot 1 september van ieder jaar kun je nog zorgtoeslag aanvragen voor het jaar daarvoor. Maar, vraag je eerder aan dan ontvang je je zorgtoeslag ook eerder.

Log in op de website van de Dienst Toeslagen bij Mijn toeslagen. Bij de datum kun je de datum invullen vanaf wanneer je de zorgtoeslag wilt aanvragen.

Let op! Tot 1 september kun je zorgtoeslag aanvragen voor het jaar daarvoor. Na 1 september kan dat niet meer.

Je krijgt binnen 8 weken een bericht in Mijn Toeslagen. Daarin staat de hoogte van je toeslag. De brief heet ‘Voorschotbeschikking’ en staat onder 'Mijn beschikkingen'. Nadat je deze voorschotbeschikking hebt ontvangen, wordt de zorgtoeslag rond de 20e van de maand betaald. Je krijgt dan de zorgtoeslag voor de maand daarop en de toeslag die je met terugwerkende kracht hebt aangevraagd in één keer uitbetaald.

 

 

Als je inkomen of leefsituatie verandert, moet je dit meteen doorgeven aan de Dienst Toeslagen. Je ontvangt dan het juiste bedrag aan zorgtoeslag. Als je wijzigingen niet op tijd doorgeeft, dan moet je de zorgtoeslag misschien later terugbetalen.

De zorgverzekering blijft tijdens je detentie bestaan, maar je kan er geen gebruik van maken. Omdat je tijdens je detentie geen zorgpremie betaalt, heb je voor deze periode ook geen recht op zorgtoeslag. Geef dit zo snel mogelijk door aan de Dienst Toeslagen. Ook als je detentie is afgelopen.

Let op! Als je onterecht zorgtoeslag hebt ontvangen, dan moet je die terugbetalen.

Ontvangt je toeslagpartner die in detentie zit zorgtoeslag op zijn/haar rekeningnummer? Dan heeft dat gevolgen voor jullie gezamenlijke zorgtoeslag. Dit hangt af van je persoonlijke situatie.

Ben je getrouwd of woon je samen met een partner die onrechtmatig in Nederland verblijft, dan ontvang je geen toeslagen meer. Ook al heb je daar op basis van je inkomen en vermogen wel recht op. Het vervallen van het recht op Zorgtoeslag is geregeld in de wet. Het is een maatregel die het samenleven met personen zonder verblijfsstatus moet ontmoedigen.

Voor het aanvragen van zorgtoeslag moet je ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) en heb je dus een adres nodig. Dit mag ook een briefadres zijn dat in de BRP is geregistreerd.

Als je een briefadres hebt, kun je zorgtoeslag aanvragen via de telefoon 0800 - 0543 (gratis). Je ontvangt dan een formulier op je briefadres. Dat kun je invullen en terugsturen naar de Dienst Toeslagen.

 

Ben je zelf 18 jaar maar is je toeslagpartner jonger dan 18? Dan kun je zorgtoeslag krijgen. Je krijgt dan de helft van het bedrag wat je zou hebben gekregen als je partner meerderjarig zou zijn. Je minderjarige partner hoeft nog geen zorgpremie te betalen. Het inkomen van je toeslagpartner telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag.

Word je 18 en heb je een Nederlandse basisverzekering? Dan heb je recht op zorgtoeslag als je voldoet aan de voorwaarden.

Je hebt recht op zorgtoeslag de maand die volgt op de maand dat je jarig bent geweest. Word je 16 april 18 jaar, dan heb je vanaf mei recht op zorgtoeslag. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst tijd nodig heeft om je aanvraag te behandelen. Binnen 5 weken na je aanvraag, ontvang je bericht van de Belastingdienst waarin staat hoeveel zorgtoeslag je krijgt.

Nee, het gaat om je eigen inkomen. Het inkomen van je ouders is niet belangrijk bij het aanvragen van zorgtoeslag.

Studiefinanciering wordt niet meegeteld bij het vaststellen van je inkomen voor de zorgtoeslag. Bekijk de voorwaarden en check of je recht hebt op zorgtoeslag.

Voor het recht op zorgtoeslag maakt het niet uit of jij zelf of je ouders de zorgverzekering betalen. Ook maakt het niet uit of je zelf een verzekering hebt afgesloten of meeverzekerd bent op de polis van je ouders.

 

Als je zorgtoeslag ontvangt en jij of je toeslagpartner hebben schulden, dan kan je zorgtoeslag in gevaar komen.  Kreeg je altijd zorgtoeslag en ontvang je je zorgtoeslag niet meer? Dan  kan dat komen, doordat:

  • De Dienst Toeslagen teveel ontvangen zorgtoeslag verrekent.
  • Je zorgtoeslag wordt omgeleid door het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau).
  • Je een toeslagpartner hebt met schulden.
  • Je zorgverzekeraar beslag heeft gelegd op je zorgtoeslag.

Krijg je zorgtoeslag en heb je te veel ontvangen? Dan kan de Dienst Toeslagen je toeslagschuld verrekenen met je zorgtoeslag.

NB De Dienst Toeslagen mag je zorgtoeslag niet verrekenen met een Belastingschuld.

Als je aangemeld bent als wanbetaler bij het CAK, dan probeert het CAK de bestuursrechtelijke premie te innen via bronheffing via werkgever of uitkeringsinstantie. Als dat niet mogelijk is, draagt het CAK de inning over aan het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau). Het CJIB controleert bij de Dienst Toeslagen of de wanbetaler (en eventuele toeslagpartner) zorgtoeslag ontvangt. Als dat het geval is, dan houdt het CJIB de zorgtoeslag in. Het CJIB gebruikt de zorgtoeslag om een deel van de bestuursrechtelijke premie te betalen. Voor het resterende bedrag van de openstaande bestuursrechtelijke premie ontvangt de wanbetaler een betaalverzoek die binnen zes weken moet worden betaald.

Rekenvoorbeeld
De bestuursrechtelijke premie bedraagt € 160,60 (juli 2024). Stel dat je € 100,- zorgtoeslag ontvangt en de zorgtoeslag wordt omgeleid. Dan krijg je nog een betaalverzoek van het CJIB dat je nog €60,60 moet betalen.

De omleiding van de zorgtoeslag stopt, als je bent afgemeld als wanbetaler of als je aanmelding is opgeschort (tijdelijk afgemeld). Je hoeft dan geen bestuursrechtelijke premie meer te betalen en je ontvangt de zorgtoeslag ook weer zelf. Je betaalt dan weer zorgpremie aan je zorgverzekeraar.

Een betalingsregeling afspreken met het CAK of het CJIB is niet mogelijk . Je kunt wel een betalingsregeling met de zorgverzekeraar afspreken.

Ja, dat kan als je een toeslagpartner hebt die bij het CAK als wanbetaler is aangemeld. Als zijn of haar zorgtoeslag wordt omgeleid, dan kan (ook) jouw zorgtoeslag worden omgeleid. Ook als je zelf geen schulden bij je zorgverzekeraar hebt.

Rekenvoorbeeld
Je toeslagpartner moet maandelijks € 165,70 voor de bestuursrechtelijke premie betalen. Stel dat jullie gezamenlijk recht hebben op € 42,- voor de zorgtoeslag. Dan ontvangt je toeslagpartner een betaalverzoek van het CJIB van € 123,70.

 

Ja, de huidige zorgverzekeraar kan beslag leggen op je zorgtoeslag. Dat kan alleen als je een achterstand hebt voor de premie van de basisverzekering. Heb je een rekening voor de betaling van bijvoorbeeld het eigen risico niet betaald, dan kan de zorgverzekeraar geen beslag leggen op je zorgtoeslag.

Nee dat mag niet. Alleen je huidige zorgverzekeraar mag beslag leggen op je zorgtoeslag als je een achterstand hebt in het betalen van de premie voor de basisverzekering.

Willen meerdere schuldeisers aanspraak maken op de zorgtoeslag? Dan geldt de volgende volgorde:

  • Verrekening door de Dienst Toeslagen
  • Omleiding van de zorgtoeslag door het CJIB in opdracht van het CAK
  • Beslag van de huidige zorgverzekeraar

Als de Dienst Toeslagen niet de juiste gegevens heeft, kan je onterecht zorgtoeslag ontvangen of te veel zorgtoeslag ontvangen. Je moet de toeslag dan gedeeltelijk of volledig terugbetalen. Een voorbeeld is als opeens je eigen vermogen te groot is, omdat je een erfenis hebt gekregen of je hebt je een te laag inkomen doorgegeven aan de Dienst Toeslagen.

Je krijgt van de Dienst Toeslagen een brief met daarop een uiterste betaaldatum en een acceptgiro. Lukt het je niet om het bedrag in één keer terug te betalen? Dan kun je het bedrag ook in maandelijkse termijnen betalen.

Wil je in termijnen betalen?
Op de brief met het betaalverzoek staat het minimale bedrag dat je per keer (termijn) moet betalen. Betaal de eerste termijn vóór de uiterste datum die op de brief staat.

Wat gebeurt er als je niets betaalt?
Ontvangt de Dienst Toeslagen helemaal geen betaling van je, dan kan wordt je toeslagschuld verrekend met bedragen die je nog te goed hebt van de Dienst Toeslagen. Je ontvangt maximaal 24 maanden geen of minder zorgtoeslag.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.