Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Onverzekerd?

Als je geen zorgverzekering hebt, dan moet je jouw zorgkosten zelf betalen. Ook kun je een boete krijgen.

Heb je geen vast woon- of verblijfadres, dan kan het zijn dat je zorgverzekering door je zorgverzekeraar wordt beëindigd. Vaak kom je hier pas te laat achter. Het is belangrijk dat je actie onderneemt.

Let op! Heb je tijdelijk geen adres? Geef het door aan je zorgverzekeraar. Anders loop je het risico dat de zorgverzekeraar je uitschrijft.

Voor het afsluiten van een zorgverzekering heb je een adres nodig dat is geregistreerd in de BRP (Basisregistratie personen). Dit kan een woonadres of een briefadres zijn.

Het adres dat je opgeeft bij het afsluiten van een zorgverzekering moet hetzelfde (brief)adres zijn dat geregistreerd is in de BRP.

Heb je geen adres?
Dan kan je op deze manieren aan een briefadres komen.

MET EEN BRIEFADRES KAN JE EEN ZORGVERZEKERING AFSLUITEN

Is je zorgverzekering beëindigd omdat je geen inschrijving hebt in de BRP (Basisregistratie personen), dan moet je in actie komen.

Als je (nog) geen woonadres hebt, dan zijn er drie manieren om toch een zorgverzekering af te sluiten:

  1. Met een briefadres
  2. Met een digitale loonstrook niet ouder dan 1 maand
  3. Met een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank

 

Wil je weten wat voor jou de beste optie is, neem dan contact met ons op.

Het makkelijkst is dat je het woonadres van iemand mag gebruiken als briefadres. Hiervoor moet de hoofdbewoner van het adres toestemming geven aan de gemeente. Het geven van een briefadres heeft geen gevolgen voor uitkeringen of toeslagen van de hoofdbewoner. Informeer bij je gemeente hoe je een briefadres kan laten registreren.

Als je niemand hebt die jou een briefadres wil geven, dan kun je een briefadres aanvragen bij een hulporganisatie of de gemeente.

Je kunt ook je zorgverzekeringsplicht aantonen door te laten zien dat je voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd bent. Als je verzekerd bent voor de Wlz dan ben je ook verplicht een Nederlandse basisverzekering te hebben. Daarom is de verzekeraar ook verplicht je te accepteren.

Je kan aantonen dat je Wlz verzekerd en verzekeringsplichtig bent door een onderzoek verzekering Wlz aan te vragen bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

Het onderzoek vraag je aan via deze pagina van de SVB

Sociale Verzekeringsbank

Een postadres is niet voldoende. Je moet het postadres registreren als jouw briefadres bij de gemeente. Als je niet geregistreerd staat in de BRP (Basisregistratie Personen) bij de gemeente, zal de zorgverzekeraar je uitschrijven.

Een geregistreerd briefadres is een adres dat in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. Met dit adres kan je een zorgverzekering afsluiten. Het briefadres kan het woonadres zijn van familie, een vriend of een kennis. Uitkeringen en toeslagen blijven hetzelfde voor de bewoner die jou het briefadres geeft.

Let op! De bewoner moet dit wel goed vinden.

Nee, een postbus of antwoordnummer kun je niet gebruiken als briefadres.
Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een door de gemeente aangewezen adres van een instelling, dat in de BRP (basisregistratie personen) wordt geregistreerd.  Een postbus of antwoordnummer is dat niet.

Een briefadres is altijd tijdelijk. Hoe lang een briefadres geldig is, hangt af van je gemeente. Iedere gemeente heeft eigen regels voor het afgeven van een briefadres. Informeer daarom bij je gemeente.

Nee een briefadres zorgt ervoor dat je bereikbaar bent voor de zorgverzekeraar en de overheid. Je mag niet op het adres wonen. Wel moet je ervoor zorgen dat je regelmatig je post ophaalt.

Iemand zonder vast woonadres kan een briefadres van een familielid, vriend of kennis gebruiken. De hoofdbewoner moet hiervoor wel toestemming geven. Het geven van een briefadres door de hoofdbewoner heeft geen gevolgen voor zijn of haar uitkeringen en toeslagen. Het is belangrijk dat de post daadwerkelijk door de aanvrager wordt opgehaald.

Let op! Een postadres of een postbus geldt niet als een briefadres.

Heb je geen vast woonadres en kun je ook geen briefadres krijgen, dan kun je op de volgende manieren toch een zorgverzekering afsluiten:

  • Met een (digitale) loonstrook niet ouder dan 1 maand.
  • Met een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat je verzekeringsplichtig bent.

Lukt het je niet om een briefadres te vinden? Ga dan naar de gemeente, zij kunnen je ook helpen bij het regelen van een briefadres.

De beslagvrije voet geldt voor iedereen die in Nederland woont of verblijft. Sta je ingeschreven in de BRP met een briefadres, dan moet je aan de deurwaarder aantonen dat je in Nederland verblijft. Dat kun je doen met bijvoorbeeld een tijdelijke (onder-)huurovereenkomst of een verklaring van de daklozenopvang of sleep-inn. De deurwaarder moet dan in ieder geval rekening houden met de beslagvrije voet.

Je krijgt een brief van het CAK als je onverzekerd bent. Sluit gelijk een zorgverzekering af anders krijg je een boete. Je loopt namelijk het risico op hoge zorgkosten als je geen zorgverzekering hebt.

Let op! Vind je dat je onterecht bent aangeschreven als onverzekerde? Dan moet je actie ondernemen.
Bekijk op de website van het CAK wat je moet doen.

het CAK

Als gedetineerde heb je recht op medische zorg van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit betekent niet dat je je zorgverzekering kunt beëindigen.

Voor de periode dat je in de gevangenis zit, kan je een detentieverklaring naar je zorgverzekeraar sturen en je zorgverzekering opschorten (Microsoft Word). Dit betekent dat je nog steeds bij je zorgverzekeraar staat ingeschreven. Je hoeft alleen geen premie te betalen.

Activeer je zorgverzekering bij einde detentie. Je stuurt je bewijs van ontslag (Microsoft Word) naar de zorgverzekeraar. Je moet dan ook weer zorgpremie betalen.

Gedetineerden moeten ook een zorgverzekering hebben. Heb je geen zorgverzekering en sta je ook niet op een geregistreerd woon- of briefadres (BRP) ingeschreven?

Dan kan je middels een briefadres een zorgverzekering afsluiten in detentie. Je kan de afgesloten zorgverzekering gelijk opschorten. Je hoeft er dus geen premie voor te betalen.

Heb je geen zorgverzekering en heb je zorg ontvangen? Dan kan je zorgverlener deze zorg meestal declareren. In het schema hieronder, kun je zien waar je zorgverlener de kosten kan declareren.

Zorg declareren zorgverlener

Weet je niet zeker of je verzekeringsplichtig bent, vraag dan een onderzoek verzekering Wlz aan bij de Sociale Verzekeringsbank, de SVB.

Als je niet verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz), mag je geen Nederlandse basisverzekering hebben. Je kunt dan wel een internationale zorgverzekering* afsluiten.

*Een internationale zorgverzekering wordt ook wel een particuliere zorgverzekering genoemd.

Ben je niet verzekeringsplichtig en heb je toch een Nederlandse basisverzekering, dan heb je geen recht op vergoeding. Je verzekeraar zal met terugwerkende kracht je zorgverzekering stoppen. Je krijgt dan je premie terugbetaald. Je hebt geen recht op vergoeding. De zorgkosten over de periode die je onverzekerd was, moet je zelf betalen.

Je zorgverzekeraar stuurt je post en misschien ook e-mails, daarop staan ook de naam en contactgegevens van je verzekeraar.  Weet je echt niet waar je verzekerd bent? Vraag dan een zorgverlener, bijvoorbeeld je apotheker, of die het voor je op kan zoeken.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.