Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Onverzekerd?

Als gedetineerde heb je recht op medische zorg van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit betekent niet dat je je zorgverzekering kunt beëindigen.

Voor de periode dat je in de gevangenis zit, kan je een detentieverklaring naar je zorgverzekeraar sturen en je zorgverzekering opschorten (Microsoft Word). Dit betekent dat je nog steeds bij je zorgverzekeraar staat ingeschreven. Je hoeft alleen geen premie te betalen.

Activeer je zorgverzekering bij einde detentie. Je stuurt je bewijs van ontslag (Microsoft Word) naar de zorgverzekeraar. Je moet dan ook weer zorgpremie betalen.

Gedetineerden moeten ook een zorgverzekering hebben. Heb je geen zorgverzekering en sta je ook niet op een geregistreerd woon- of briefadres (BRP) ingeschreven?

Dan kan je middels een briefadres een zorgverzekering afsluiten in detentie. Je kan de afgesloten zorgverzekering gelijk opschorten. Je hoeft er dus geen premie voor te betalen.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.