Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Идващи от чужбина

Идвате ли да живеете и работите в Нидерландия, както и дали работодателят Ви е в Нидерландия? При това положение се изисква да имате холандска основна здравна застраховка (basiszorgverzekering). Понякога работодателят Ви или агенцията по заетостта ще Ви помогнат с това.

Своя собствена здравна застраховка ли сключвате? Ако е така, направете това възможно най-скоро и не по-късно от четири месеца след започване на работа. Здравното осигуряване започва да тече със задна дата от първия ден на наемането Ви на работа. След това също така плащате и със задна дата. Вижте също тази инфографика.

Когато сключвате здравна застраховка, здравно-осигурителното дружество ще поиска от Вас следната информация:

  • Служебен граждански номер (BSN) (Burgerservicenummer, BSN)

Автоматично получавате BSN, когато се регистрирате в общината, в която живеете. Идвате ли в Нидерландия за по-малко от 4 месеца? След това можете да се регистрирате като чужденец на специално гише RNI (RNI loket) и да получите BSN чрез тях.

  • Номер на банковата сметка
  • Валиден адрес на пребиваване

Ако Вашият работодател или агенцията по заетостта урежда здравното Ви осигуряване, винаги искайте полицата и здравната карта (zorgpas). Това е съвсем нормално в Нидерландия. След това работодателят Ви също така удържа премията от заплатата Ви всеки месец. Ако знаете къде сте осигурени, можете да изтеглите приложението на здравно-осигурителното дружество. Приложението Ви позволява да преглеждате искове, да изпращате сметки и да намирате информация за здравното си осигуряване и плащането на премии.

Ако сте командировани в Нидерландия от европейската си родна страна, останете застраховани там. След това работодателят Ви трябва да се свърже с агенцията за социално осигуряване в родната Ви страна и евентуално да изготви декларация по това отношение. Имайте предвид, че командироването е за определен период от време и обикновено е за не повече от 24 месеца.

Попитайте застрахователя си в родната си страна дали ще останете застраховани там, след като дойдете в Нидерландия. Ако се разболеете по време на временен престой в Европа, може да имате възможност да получите необходимите медицински грижи с помощта на ЕЗОК.  Това е съкращение от Европейска здравно-осигурителна карта. Попитайте в родната си страна какво точно покрива ЕЗОК и за какъв период от време. Често това е само за спешна помощ, а не планирана такава. Ако вече нямате застраховка в родната си страна, можете да закупите международна или частна застраховка.

Тогава ще получите собствена сметка от Вашия доставчик на здравни услуги. Понякога се налага да платите директно (например при общопрактикуващия лекар (huisarts)).

Моля, обърнете внимание: Здравеопазването в Нидерландия е скъпо, затова се уверете, че сте осигурени по друг начин!

Здравната застраховка е задължителна по закон за всички, които живеят и/или работят в Нидерландия. Ако сте задължени да имате застраховка в Нидерландия, трябва да имате холандска основна застраховка (basisverzekering). Не се ли изисква да имате основна застраховка (basisverzekering)? Тогава запазвате здравната си застраховка от родната си страна или сключвате международна застраховка.

Съдържанието на основния пакет (basispakket) се определя от правителството. Основната застраховка (basisverzekering) включва например общопрактикуващ лекар (huisarts), болнична помощ, линейка, много лекарства, родилни грижи и акушерска помощ.

Дали ще получите пълно възстановяване на разходите от Вашето здравно-осигурително дружество, зависи от Вашата застраховка. Затова попитайте своето здравно-осигурително дружество дали нещо се възстановява (напълно) въз основа на условията на Вашата здравно-осигурителна полица.

Да, тъй като съдържанието на основния пакет (basispakket) се определя от закона. Размерът на обезщетението, което ще получите, зависи от вида на полицата, която притежавате. Можете да отидете само при доставчици на здравни услуги (например болница, физиотерапевт или аптека), с които Вашият здравен застраховател се е договорил, в противен случай ще платите част от разходите сами.

Можете да сключите допълнителна застраховка за зъболекарски разходи, физиотерапия, очила или алтернативна медицина. Съществуват уеб сайтове за сравнение, които можете да използвате, за да сравните съдържанието и цената на допълнителните здравни застраховки (aanvullende zorgverzekering). Много уеб сайтове за сравнение са на нидерландски език.

Да, можете да сключите допълнителна здравна застраховка (aanvullende zorgverzekering) в здравно-осигурително дружество, различно от това, в което имате основна застраховка (basisverzekering). Това обаче не е възможно при всички здравни застрахователи. Можете да направите това за срок от една календарна година.

През 2024 г. средната основна застраховка (basisverzekering) ще струва €146 на месец. Така че, плащате тази сума всеки месец. Изцяло цифровата полица често е малко по-евтина от полица на застраховател с широкообхватно обслужване на клиенти. Често колкото по-евтина е здравната Ви застраховка, толкова по-малък е изборът на доставчици на здравни услуги, с които сте сключили договор (gecontracteerde zorgaanbieders) (напр. болници), към които можете да се обърнете.

Младежите под 18 години не трябва да плащат премия. Те са съзастраховани в полицата на родителя или законния си настойник.

Това е сумата, която трябва да платите сами, преди здравно-осигурителното дружество да възстанови разходите Ви за здравни грижи. Задължителното приспадане по закон (eigen risico) е €385 (2024 г.) за всички лица на възраст 18 и повече години. Приспадането (eigen risico) се отнася само за грижи по основната застраховка (basisverzekering), а не за допълнителна здравна застраховка (aanvullende zorgverzekering). Ако отидете при общопрактикуващ лекар (huisarts) или в извънработно време при общопрактикуващ лекар (huisartsenpost), не е необходимо да плащате приспадане (eigen risico). Ако работодателят Ви е организирал здравното Ви осигуряване, това приспадане (eigen risico) често се презастрахова чрез допълнителната здравна застраховка (aanvullende zorgverzekering). Консултирайте се с работодателя си! Тогава не се налага да плащате отделно за това, когато например получавате болнично лечение.

Ако изберете доброволно приспадане (vrijwillig eigen risico), ще получите отстъпка от месечната си премия. Разумно е само ако разполагате със сумата за задължителното и доброволното приспадане (vrijwillig eigen risico) в спестовната си сметка.

Ако изберете доброволно приспадане (vrijwillig eigen risico) в размер на (максимум) €500,-, трябва да заплатите сами първите €885 (€500,- +€385,-) от разходите за здравеопазване, например за лечение в болница.

За някои медицински разходи от основния пакет (basispakket), заплащате съпътстваща такса (eigen bijdrage). Например за майчински грижи и слухови апарати. Правителството определя кои грижи подлежат на съпътстваща такса (eigen bijdrage) и какъв е нейният размер. Понякога това е процент, а понякога фиксирана сума или сума за посещение (например за лекарства).

Ако не си спомняте къде сте осигурени, можете да се консултирате с медицинско лице. Например, можете да отидете за информация при личния си лекар (huisarts) или в аптека. Те могат да видят в онлайн система дали и къде сте застраховани.

Holland Zorg и Zorg en Zekerheid осигуряват повечето работници мигранти. Затова, също така и там, можете да проверите дали сте застраховани.

Ако това не получите резултати, вероятно не сте застраховани. Тогава си направете здравна застраховка.

Надбавка за грижи (zorgtoeslag) е вноска от държавата за заплащане на здравни вноски и удръжки (eigen risico) за хора с по-ниски (или средни) доходи. Размерът на надбавката за грижи (zorgtoeslag) зависи, наред с другото, от доходите и социалното положение. Имате право на надбавка за грижи (zorgtoeslag), ако отговаряте на условията, определени от Агенцията за обезщетения (Dienst Toeslagen). Никога не плащайте, за да кандидатствате за надбавка за грижи (zorgtoeslag)! Кандидатствайте за надбавка за грижи (zorgtoeslag) чрез уеб сайта на Агенцията за обезщетения (Dienst Toeslagen). Те също така поемат изплащането на надбавката за грижи (zorgtoeslag).

Променя ли се нещо в доходите Ви или в социалното положение? Например, ако започнете да печелите повече или започнете да живеете заедно с някого, съобщете тези промени на Агенцията за обезщетения (Dienst Toeslagen) възможно най-скоро. Това ще Ви предпази от необходимостта да върнете по-късно надбавката за грижи (zorgtoeslag) или да получавате твърде малка надбавка за грижи (zorgtoeslag).

Забележка; можете да получите надбавка за грижи (zorgtoeslag) само ако имате нидерландска основна здравна застраховка (basiszorgverzekering). Ако вече не разполагате с такава, трябва да спрете изплащането на обезщетението за грижи (zorgtoeslag) лично.

Общопрактикуващият лекар (huisarts) често е първият Ви медицински контакт. Той или тя е лекар с университетско образование и може да Ви прегледа, да Ви предпише лекарства или да Ви насочи към болница. Ако се регистрирате в кабинет на общопрактикуващ лекар (huisartsenpraktijk), можете да си запишете час при него. Можете да намерите личен лекар (huisarts) близо до Вас на този уеб сайт; zorgkaartnederland.nl

Ако не се регистрирате в кабинета на общопрактикуващия лекар (huisartsenpraktijk), можете да отидете само ако има свободни места за пациенти. След това общо-практикуващият лекар (huisarts) може да Ви таксува за посещение като пациент (passantentarief). Плащате веднага след срещата с общо-практикуващия лекар (huisarts). След това лично декларирате сметката пред здравния си застраховател.

Обадете се на спешния номер 112 при спешна или животозастрашаваща ситуация!

Ако престанете да работите и вече не получавате обезщетения от Нидерландия, няма да бъдете осигурен в Нидерландия. Трябва лично да съобщите това на застрахователя, ако сте сключили застраховката си лично. В противен случай, това ще направи Вашият работодател.

Ако имате нидерландска основна здравна застраховка (basiszorgverzekering), вземете здравната си карта със себе си при лекаря или практикуващия лекар (zorgpas).  Обикновено след това те изпращат сметката директно на Вашето здравно-осигурително дружество. Понякога получавате сметката лично. След това можете да изпратите сметката на здравно-осигурителното си дружество. След това застрахователят превежда парите по банковата Ви сметка.

Ако нямате застраховка, ще получите медицинската помощ, която Ви е необходима. Общо-практикуващият лекар (huisarts) може да Ви таксува за посещение като пациент (passantentarief). След това плащате директно след посещението си при общо-практикуващия лекар (huisarts).

Отивате ли в родната си страна с цел да се лекувате там, например в болница? Тогава винаги трябва да поискате разрешение от здравно-осигурителното си дружество, защото в противен случай сметката няма да бъде платена.

Моля, обърнете внимание: за спешна помощ в чужбина, винаги се обаждайте на спешния номер на здравно-осигурителното дружество! Затова винаги носете със себе си здравната си карта (zorgpas) с ЕЗОК. Здравно-осигурителното дружество може да определи какво се възстановява и какво не. Често това е до нивото на цените в Нидерландия.

Идвате ли от страна извън ЕС? Тогава

Здравно-осигурителното дружество ще Ви изпраща напомняния и евентуално ще Ви начислява допълнителни такси, ако не платите навреме. Обикновено оставате покрити за основната застраховка (basisverzekering). В момента, в който просрочите плащането на премията си, допълнителната Ви здравна застраховка (aanvullende zorgverzekering) ще бъде прекратена. В повечето случаи това се случва още на 1 или 2 месеца след просрочването.

Ако не сте плащали здравната си вноска в продължение на 6 месеца, Вашата здравно-осигурително дружество ще Ви докладва на CAK като не плащащ задълженията си. От този момент нататък трябва да плащате административна премия в размер на €175.20 (2024) на месец. Оставате застрахован при собствения си застраховател за основната застраховка (basisverzekering), но плащате административна премия на CAK. CAK се опитва да събере премията, като я удържи от Вашата заплата или обезщетения. Ако това не е възможно, ще получите искане за плащане от CJIB.