Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Przybywający z zagranicy

Mieszkasz i pracujesz w Holandii i Twój pracodawca ma siedzibę w Holandii? W takim przypadku jesteś zobowiązany do posiadania holenderskiego podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Czasami pomoże Ci w tym Twój pracodawca lub agencja pracy.

Czy sam wykupujesz ubezpieczenie zdrowotne? Zrób to jak najszybciej, a w każdym razie w ciągu czterech miesięcy od rozpoczęcia pracy. Ubezpieczenie zdrowotne wchodzi wówczas w życie z mocą wsteczną od pierwszego dnia pracy. Będzie ono również opłacane z mocą wsteczną.

Zobacz także tę infografikę (w języku polskim).

Podczas wykupywania ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczyciel poprosi Cię o podanie następujących informacji:

- Numer ubezpieczenia zdrowotnego (BSN).

Numer BSN otrzymasz automatycznie podczas zameldowania w gminie, w której mieszkasz. Przyjeżdżasz do Holandii na mniej niż 4 miesiące? W takim przypadku możesz zarejestrować się jako nierezydent w specjalnym punkcie RNI i uzyskać numer BSN za ich pośrednictwem.

- Numer konta bankowego.

- Ważny adres zamieszkania.

Jeśli Twój pracodawca lub agencja pracy wykupuje dla Ciebie ubezpieczenie zdrowotne, zawsze poproś o polisę i kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to całkiem normalne w Holandii. Co miesiąc pracodawca potrąca składkę z Twojego wynagrodzenia. Jeśli wiesz gdzie jesteś ubezpieczony, możesz pobrać aplikację ubezpieczyciela zdrowotnego. Aplikacja umożliwia przeglądanie roszczeń, przesyłanie rachunków i wyszukiwanie informacji o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz płatnościach składek.

Jeśli jesteś oddelegowany do pracy w Holandii ze swojego europejskiego kraju pochodzenia, pozostaniesz tam ubezpieczony. Twój pracodawca będzie musiał skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Twoim kraju pochodzenia i ewentualnie sporządzić odpowiednie oświadczenie. Uwaga: oddelegowanie odbywa się na czas określony i zazwyczaj trwa maksymalnie 24 miesiące.

Zapytaj swojego ubezpieczyciela w kraju pochodzenia, czy pozostaniesz tam ubezpieczony po przyjeździe do Holandii. Jeśli zachorujesz podczas tymczasowego pobytu w Europie, możesz uzyskać niezbędną opiekę medyczną dzięki EKUZ. (link w języku polskim) Jest to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zapytaj w swoim kraju, co dokładnie obejmuje EKUZ i na jak długo. Często jest to tylko opieka w nagłych wypadkach, a nie planowane leczenie. Jeśli nie masz już ubezpieczenia w swoim kraju, możesz wykupić ubezpieczenie międzynarodowe lub prywatne.

Jeśli przestaniesz pracować i nie będziesz już mieć żadnych dochodów z Holandii, nie będziesz już ubezpieczony w Holandii. Jeśli sam wykupiłeś ubezpieczenie, musisz poinformować o tym ubezpieczyciela. Jeśli ubezpieczenie wykupił Twój pracodawca, to on informuje ubezpieczyciela.

W takim przypadku koszty zostaną naliczone przez świadczeniodawcę. Czasami trzeba zapłacić bezpośrednio (np. u lekarza rodzinnego).

Uwaga: opieka zdrowotna w Holandii jest droga, więc upewnij się, że jesteś ubezpieczony w inny sposób!

Ubezpieczenie zdrowotne jest wymagane  prawem dla wszystkich osób mieszkających i/lub pracujących w Holandii. Jeśli podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu w Holandii, musisz wykupić holenderskie ubezpieczenie podstawowe. Nie masz obowiązku wykupienia podstawowego ubezpieczenia? W takim przypadku należy zachować ubezpieczenie zdrowotne z kraju pochodzenia lub wykupić ubezpieczenie międzynarodowe.

Zawartość pakietu podstawowego jest określana przez rząd. Podstawowe ubezpieczenie obejmuje na przykład lekarza rodzinnego, opiekę szpitalną, karetkę pogotowia, wiele leków, opiekę poporodową i położniczą.

To, czy otrzymasz pełny zwrot kosztów od swojego ubezpieczyciela, zależy od Twojej polisy ubezpieczeniowej. Zapytaj swojego ubezpieczyciela zdrowotnego, czy coś zostanie (w pełni) zwrócone na podstawie warunków polisy.

Tak, ponieważ zawartość pakietu podstawowego jest określona prawem. Zwrot kosztów zależy od rodzaju posiadanej polisy. Możesz korzystać z usług tylko tych świadczeniodawców opieki zdrowotnej (np. szpital, fizjoterapeuta lub apteka), z którymi Twój ubezpieczyciel zdrowotny zawarł umowę, w przeciwnym razie musisz sam pokryć część kosztów.

Możesz uzyskać dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia stomatologicznego, fizjoterapii, okularów lub medycyny alternatywnej. Istnieją porównywarki internetowe, które umożliwiają porównanie zakresu i kosztów dodatkowych ubezpieczeń. Wiele porównywarek jest w języku niderlandzkim.

Tak, możesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela niż ten, u którego masz wykupione ubezpieczenie podstawowe. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich ubezpieczycieli zdrowotnych. Ubezpieczenie jest ważne do końca roku kalendarzowego.

W 2024 r. przeciętna podstawowa polisa ubezpieczeniowa  kosztuje 146 euro miesięcznie. Tę kwotę płacisz co miesiąc. W pełni cyfrowa polisa jest często nieco tańsza niż polisa u ubezpieczyciela z rozbudowaną obsługą klienta. Często im tańsze ubezpieczenie zdrowotne, tym mniejszy wybór zakontraktowanych świadczeniodawców opieki zdrowotnej (np. szpitali), do których można się udać.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia nie muszą płacić składki. Są oni współubezpieczeni na polisie rodzica lub opiekuna prawnego.

Jest to kwota, którą musisz zapłacić, zanim ubezpieczyciel zwróci Ci koszty opieki zdrowotnej. Ustawowe obowiązkowe własne ryzyko wynosi 385 € (2024 r.) dla wszystkich osób od osiemnastego roku życia. Własne ryzyko dotyczy wyłącznie opieki w ramach ubezpieczenia podstawowego, a nie ubezpieczeń dodatkowych.  W przypadku wizyty u lekarza rodzinnego (‘huisarts’) lub w przychodni lekarzy rodzinnych działającej poza normalnymi godzinami przyjęć (‘huisartsenpost’) nie trzeba płacić własnego ryzyka. Jeśli to pracodawca wykupił ubezpieczenie zdrowotne, nadwyżka ta jest często reasekurowana przez dodatkowe ubezpieczenia. Sprawdź to ze swoim pracodawcą! Nie będziesz wtedy musiał płacić oddzielnie, na przykład za leczenie szpitalne.

Jeśli zdecydujesz się na dobrowolne własne ryzyko, otrzymasz zniżkę na miesięczną składkę. Jest to rozsądne tylko wtedy, gdy na Twoim koncie znajduje się kwota ustawowego i dobrowolnego własnego ryzyka.

Jeśli zdecydujesz się na dobrowolne własne ryzyko w wysokości (maksymalnie) 500 €, musisz samodzielnie pokryć pierwsze 885 € (500 € + 385 €) kosztów opieki zdrowotnej, na przykład za leczenie szpitalne.

W przypadku niektórych wydatków medycznych z pakietu podstawowego płacisz wkład własny. Na przykład za opiekę poporodową i aparaty słuchowe. Rząd decyduje w przypadku jakiej opieki obowiązuje wkład własny i jaka jest jego wysokość.  Czasami jest to wartość procentowa, czasami kwota stała lub kwota każdorazowa (na przykład za leki).

Jeśli nie pamiętasz gdzie jesteś ubezpieczony, zapytaj o to świadczeniodawcę. Możesz na przykład poprosić o informacje swojego lekarza rodzinnego lub aptekę. Oni sprawdzą w systemie online, czy i gdzie jesteś ubezpieczony.

Firmy ubezpieczeniowe Holland Zorg i Zorg en Zekerheid ubezpieczają większość migrantów zarobkowych. Możesz więc również ich zapytać, czy jesteś u nich ubezpieczony.

Jeśli to nic nie da, prawdopodobnie nie jesteś ubezpieczony. W takim przypadku należy wykupić ubezpieczenie zdrowotne.

Dofinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego to wkład rządu w opłacenie składki zdrowotnej oraz własnego ryzyka dla osób o niższych (lub średnich) dochodach. Wysokość tego dofinansowania zależy między innymi od dochodu i sytuacji życiowej. Masz do niego prawo, jeśli spełniasz warunki określone przez urząd ds. dofinansowań (‘Dienst Toeslagen’). Nigdy nie płać za ubieganie się o dofinansowanie! Złóż wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem strony internetowej www.toeslagen.nl. Urząd ten zajmuje się również wypłatą dofinansowania ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżel zmieni się coś w Twoich dochodach lub sytuacji życiowej (na przykład zaczynasz więcej zarabiać lub zamieszkasz razem), zgłoś te zmiany do urzędu ‘Dienst Toeslagen’ tak szybko, jak to możliwe. Zapobiegnie to późniejszej konieczności zwrotu dofinansowania lub otrzymywaniu zbyt niskiego dofinansowania.

Uwaga: dofinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego można otrzymać tylko wtedy, gdy posiada się holenderskie podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli już go nie masz, musisz sam to zgłosić i zrezygnować z dofinansowania.

Lekarz rodzinny (‘huisarts’) jest często pierwszym kontaktem medycznym. Jest to lekarz z wyższym wykształceniem, który może Cię zbadać, przepisać leki lub skierować do szpitala. Jeśli zarejestrujesz się w przychodni, możesz umówić się tam na wizytę lekarską. Lekarza rodzinnego w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania można znaleźć na tej stronie internetowej: www.kiesuwhuisarts.nl.

Jeśli nie zarejestrujesz się w przychodni lekarza rodzinnego, możesz się tam udać tylko wtedy, gdy przychodnia nie jest pełna. Lekarz  rodzinny może wtedy pobrać opłatę za jednorazową wizytę. Opłatę uiszcza się bezpośrednio po wizycie u lekarza rodzinnego. Następnie sam wysyłasz rachunek do swojego ubezpieczyciela zdrowotnego.

W sytuacjach nagłych lub zagrażających życiu zadzwoń pod numer 112!

Jeśli posiadasz holenderskie podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, zabierz ze sobą kartę ubezpieczyciela do lekarza lub przychodni.  Zazwyczaj prześlą oni rachunek bezpośrednio do Twojego ubezpieczyciela zdrowotnego. W bardzo rzadkich przypadkach sam otrzymasz rachunek, który wysyłasz do swojego ubezpieczyciela zdrowotnego. Ubezpieczyciel przeleje wtedy pieniądze na Twoje konto bankowe.

Jeśli nie jesteś ubezpieczony otrzymasz opiekę, która jest niezbędna z medycznego punktu widzenia. Lekarz rodzinny pobierze odpowiednią opłatę za wizytę. Opłatę należy uiścić bezpośrednio po wizycie u lekarza rodzinnego.

Czy wyjeżdżasz do swojego kraju ojczystego w celu uzyskania tam leczenia, np. w szpitalu? W takim przypadku należy zawsze poprosić swojego ubezpieczyciela zdrowotnego o zgodę, w przeciwnym razie rachunek nie zostanie opłacony.

Uwaga: w razie konieczności uzyskania za granicą pomocy w nagłym przypadku, zawsze należy zadzwonić pod numer alarmowy ubezpieczyciela! Dlatego konieczne jest mieć przy sobie kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ. Ubezpieczyciel zdrowotny wskaże co będzie refundowane, a co nie. Refundacja jest często na poziomie cen holenderskich.

Przyjeżdżasz spoza UE?  W takim przypadku obowiązują inne zasady. Zapytaj o nie ubezpieczyciela zdrowotnego.

Jeśli nie zapłacisz w terminie, ubezpieczyciel zdrowotny wyśle Ci przypomnienia i w końcu naliczy dodatkowe opłaty. Zazwyczaj pozostaniesz ubezpieczony w ramach ubezpieczenia podstawowego.  W momencie gdy zalegasz z płatnością składki, Twoje dodatkowe ubezpieczenie zostaje zakończone. W większości przypadków następuje to już po 1 lub 2 miesiącach zaległości.

Jeśli nie zapłaciłeś składki na ubezpieczenie zdrowotne przez 6 miesięcy, Twój ubezpieczyciel zgłosi Cię do Urzędu Administracji Centralnej (CAK) jako osobę zalegającą z płatnościami. Od tego momentu musisz płacić składkę administracyjną w wysokości 175,20 € (2024) miesięcznie. Pozostajesz ubezpieczony u własnego ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia podstawowego, ale płacisz składkę administracyjną na rzecz CAK. CAK spróbuje pobrać składkę poprzez potrącenie jej z Twojego wynagrodzenia lub zasiłku. Jeśli nie będzie to możliwe, otrzymasz wezwanie do zapłaty z Centralnego Biura Poboru Należności Sądowych (CJIB).

Definicje