Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Zorgtoeslag

Als je zorgtoeslag ontvangt en jij of je toeslagpartner hebben schulden, dan kan je zorgtoeslag in gevaar komen.  Kreeg je altijd zorgtoeslag en ontvang je je zorgtoeslag niet meer? Dan  kan dat komen, doordat:

  • De Dienst Toeslagen teveel ontvangen zorgtoeslag verrekent.
  • Je zorgtoeslag wordt omgeleid door het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau).
  • Je een toeslagpartner hebt met schulden.
  • Je zorgverzekeraar beslag heeft gelegd op je zorgtoeslag.

Als je aangemeld bent als wanbetaler bij het CAK, dan probeert het CAK de bestuursrechtelijke premie te innen via bronheffing via werkgever of uitkeringsinstantie. Als dat niet mogelijk is, draagt het CAK de inning over aan het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau). Het CJIB controleert bij de Dienst Toeslagen of de wanbetaler (en eventuele toeslagpartner) zorgtoeslag ontvangt. Als dat het geval is, dan houdt het CJIB de zorgtoeslag in. Het CJIB gebruikt de zorgtoeslag om een deel van de bestuursrechtelijke premie te betalen. Voor het resterende bedrag van de openstaande bestuursrechtelijke premie ontvangt de wanbetaler een betaalverzoek die binnen zes weken moet worden betaald.

Rekenvoorbeeld
De bestuursrechtelijke premie bedraagt € 175,20 (2024). Stel dat je € 100,- zorgtoeslag ontvangt en de zorgtoeslag wordt omgeleid. Dan krijg je nog een betaalverzoek van het CJIB dat je nog €75,20 moet betalen.

De omleiding van de zorgtoeslag stopt, als je bent afgemeld als wanbetaler of als je aanmelding is opgeschort (tijdelijk afgemeld). Je hoeft dan geen bestuursrechtelijke premie meer te betalen en je ontvangt de zorgtoeslag ook weer zelf. Je betaalt dan weer zorgpremie aan je zorgverzekeraar.

Een betalingsregeling afspreken met het CAK of het CJIB is niet mogelijk . Je kunt wel een betalingsregeling met de zorgverzekeraar afspreken.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.