Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst via de website. Zij zorgen ook voor de uitbetaling van de zorgtoeslag. De hoogte van je zorgtoeslag hangt af van je inkomen en leefsituatie.
Wijzigt er iets in je inkomen of je leefsituatie. Je gaat bijvoorbeeld meer verdienen of je gaat samenwonen, geef deze wijzigingen dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Zo voorkom je dat je later zorgtoeslag moet terugbetalen of dat je te weinig zorgtoeslag ontvangt.

Betaal nooit voor  het aanvragen van zorgtoeslag! Vraag zorgtoeslag aan via de Belastingdienst.

Kom je er niet uit, bel ons dan gratis op 0800 - 64 64 644, dan kijken wij wie jou erbij kan helpen. Dat kan bijvoorbeeld een vrijwilliger bij jou uit de buurt zijn. Of kijk op www.sociaalwerknederland.nl.

hulp zorgtoeslag aanvragen

Juist als je geen inkomen hebt, kun je zorgtoeslag aanvragen. Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen zonder inkomen of met een laag inkomen.

Je kunt met terugwerkende kracht zorgtoeslag aanvragen. Tot 1 september van ieder jaar kun je nog zorgtoeslag aanvragen voor het jaar daarvoor. Maar, vraag je eerder aan dan ontvang je je zorgtoeslag ook eerder.

Als je inkomen of leefsituatie verandert, moet je dit meteen doorgeven aan de Belastingdienst. Je ontvangt dan het juiste bedrag aan zorgtoeslag. Als je wijzigingen niet op tijd doorgeeft, dan moet je de zorgtoeslag misschien later terugbetalen.

De zorgverzekering blijft tijdens je detentie bestaan, maar je kan er geen gebruik van maken. Omdat je tijdens je detentie geen zorgpremie betaalt, heb je voor deze periode ook geen recht op zorgtoeslag. Geef dit zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Ook als je detentie is afgelopen.

Let op! Als je onterecht zorgtoeslag hebt ontvangen, dan moet je die terugbetalen.

Ontvangt je toeslagpartner die in detentie zit zorgtoeslag op zijn/haar rekeningnummer? Dan heeft dat gevolgen voor jullie gezamenlijke zorgtoeslag. Dit hangt af van je persoonlijke situatie.

Ben je getrouwd of woon je samen met een partner die onrechtmatig in Nederland verblijft, dan ontvang je geen toeslagen meer. Ook al heb je daar op basis van je inkomen en vermogen wel recht op. Het vervallen van het recht op Zorgtoeslag is geregeld in de wet. Het is een maatregel die het samenleven met personen zonder verblijfsstatus moet ontmoedigen.

Als de Belastingdienst niet de juiste gegevens heeft, kan je onterecht zorgtoeslag ontvangen of te veel zorgtoeslag ontvangen. Je moet de toeslag dan gedeeltelijk of volledig terugbetalen. Een voorbeeld is als opeens je eigen vermogen te groot is, omdat je een erfenis hebt gekregen of je hebt je een te laag inkomen doorgegeven aan de Belastingdienst.

Je krijgt van de Belastingdienst een brief met daarop een uiterste betaaldatum en een acceptgiro. Lukt het je niet om het bedrag in één keer terug te betalen? Dan kun je het bedrag ook in maandelijkse termijnen betalen.

Wil je in termijnen betalen?
Op de brief met de acceptgiro staat het minimale bedrag dat je per keer (termijn) moet betalen. Betaal de eerste termijn vóór de uiterste datum die op de brief staat.

Wat gebeurt er als je niets betaalt?
Ontvangt de Belastingdienst helemaal geen betaling van je, dan kan wordt je toeslagschuld verrekend met bedragen die je nog te goed hebt van de Belastingdienst. Je ontvangt maximaal 24 maanden geen of minder zorgtoeslag.

Voor het aanvragen van zorgtoeslag moet je ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) en heb je dus een adres nodig. Dit mag ook een briefadres zijn dat in de BRP is geregistreerd.

Als je een briefadres hebt, kun je zorgtoeslag aanvragen via de BelastingTelefoon 0800 - 0543 (gratis). Je ontvangt dan een formulier op je briefadres. Dat kun je invullen en terugsturen naar de Belastingdienst.

Ben je zelf 18 jaar maar is je toeslagpartner jonger dan 18? Dan kun je zorgtoeslag krijgen. Je krijgt dan de helft van het bedrag wat je zou hebben gekregen als je partner meerderjarig zou zijn. Je minderjarige partner hoeft nog geen zorgpremie te betalen. Het inkomen van je toeslagpartner telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.