Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag vraag je aan bij de Dienst Toeslagen via de website. Zij zorgen ook voor de uitbetaling van de zorgtoeslag. De hoogte van je zorgtoeslag hangt af van je inkomen en leefsituatie.

Wijzigt er iets in je inkomen of je leefsituatie. Je gaat bijvoorbeeld meer verdienen of je gaat samenwonen, geef deze wijzigingen dan zo snel mogelijk door aan de Dienst Toeslagen. Zo voorkom je dat je later zorgtoeslag moet terugbetalen of dat je te weinig zorgtoeslag ontvangt.

Je vindt hieronder een aantal veelgestelde vragen. Wil je meer informatie kijk dan op de website van de Dienst Toeslagen.

Betaal nooit voor  het aanvragen van zorgtoeslag! Vraag zorgtoeslag aan via de Dienst Toeslagen.

Juist als je geen inkomen hebt, kun je zorgtoeslag aanvragen. Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen zonder inkomen of met een laag inkomen.

Je kunt met terugwerkende kracht zorgtoeslag aanvragen. Tot 1 september van ieder jaar kun je nog zorgtoeslag aanvragen voor het jaar daarvoor. Maar, vraag je eerder aan dan ontvang je je zorgtoeslag ook eerder.

Log in op de website van de Dienst Toeslagen bij Mijn toeslagen. Bij de datum kun je de datum invullen vanaf wanneer je de zorgtoeslag wilt aanvragen.

Let op! Tot 1 september kun je zorgtoeslag aanvragen voor het jaar daarvoor. Na 1 september kan dat niet meer.

Je krijgt binnen 8 weken een bericht in Mijn Toeslagen. Daarin staat de hoogte van je toeslag. De brief heet ‘Voorschotbeschikking’ en staat onder 'Mijn beschikkingen'. Nadat je deze voorschotbeschikking hebt ontvangen, wordt de zorgtoeslag rond de 20e van de maand betaald. Je krijgt dan de zorgtoeslag voor de maand daarop en de toeslag die je met terugwerkende kracht hebt aangevraagd in één keer uitbetaald.

 

 

Als je inkomen of leefsituatie verandert, moet je dit meteen doorgeven aan de Dienst Toeslagen. Je ontvangt dan het juiste bedrag aan zorgtoeslag. Als je wijzigingen niet op tijd doorgeeft, dan moet je de zorgtoeslag misschien later terugbetalen.

De zorgverzekering blijft tijdens je detentie bestaan, maar je kan er geen gebruik van maken. Omdat je tijdens je detentie geen zorgpremie betaalt, heb je voor deze periode ook geen recht op zorgtoeslag. Geef dit zo snel mogelijk door aan de Dienst Toeslagen. Ook als je detentie is afgelopen.

Let op! Als je onterecht zorgtoeslag hebt ontvangen, dan moet je die terugbetalen.

Ontvangt je toeslagpartner die in detentie zit zorgtoeslag op zijn/haar rekeningnummer? Dan heeft dat gevolgen voor jullie gezamenlijke zorgtoeslag. Dit hangt af van je persoonlijke situatie.

Ben je getrouwd of woon je samen met een partner die onrechtmatig in Nederland verblijft, dan ontvang je geen toeslagen meer. Ook al heb je daar op basis van je inkomen en vermogen wel recht op. Het vervallen van het recht op Zorgtoeslag is geregeld in de wet. Het is een maatregel die het samenleven met personen zonder verblijfsstatus moet ontmoedigen.

Voor het aanvragen van zorgtoeslag moet je ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) en heb je dus een adres nodig. Dit mag ook een briefadres zijn dat in de BRP is geregistreerd.

Als je een briefadres hebt, kun je zorgtoeslag aanvragen via de telefoon 0800 - 0543 (gratis). Je ontvangt dan een formulier op je briefadres. Dat kun je invullen en terugsturen naar de Dienst Toeslagen.

 

Ben je zelf 18 jaar maar is je toeslagpartner jonger dan 18? Dan kun je zorgtoeslag krijgen. Je krijgt dan de helft van het bedrag wat je zou hebben gekregen als je partner meerderjarig zou zijn. Je minderjarige partner hoeft nog geen zorgpremie te betalen. Het inkomen van je toeslagpartner telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.