Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst via de website. Zij zorgen ook voor de uitbetaling van de zorgtoeslag. De hoogte van je zorgtoeslag hangt af van je inkomen en leefsituatie.
Wijzigt er iets in je inkomen of je leefsituatie. Je gaat bijvoorbeeld meer verdienen of je gaat samenwonen, geef deze wijzigingen dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Zo voorkom je dat je later zorgtoeslag moet terugbetalen of dat je te weinig zorgtoeslag ontvangt.

Als je inkomen of leefsituatie verandert, moet je dit meteen doorgeven aan de Belastingdienst. Je ontvangt dan het juiste bedrag aan zorgtoeslag. Als je wijzigingen niet op tijd doorgeeft, dan moet je de zorgtoeslag misschien later terugbetalen.

De zorgverzekering blijft tijdens je detentie bestaan, maar je kan er geen gebruik van maken. Omdat je tijdens je detentie geen zorgpremie betaalt, heb je voor deze periode ook geen recht op zorgtoeslag. Geef dit zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Ook als je detentie is afgelopen.

Let op! Als je onterecht zorgtoeslag hebt ontvangen, dan moet je die terugbetalen.

Ontvangt je toeslagpartner die in detentie zit zorgtoeslag op zijn/haar rekeningnummer? Dan heeft dat gevolgen voor jullie gezamenlijke zorgtoeslag. Dit hangt af van je persoonlijke situatie.

Ben je getrouwd of woon je samen met een partner die onrechtmatig in Nederland verblijft, dan ontvang je geen toeslagen meer. Ook al heb je daar op basis van je inkomen en vermogen wel recht op. Het vervallen van het recht op Zorgtoeslag is geregeld in de wet. Het is een maatregel die het samenleven met personen zonder verblijfsstatus moet ontmoedigen.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.