Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Meer dan 60% van de consumenten had € 103,- kunnen besparen met een bijna gelijke zorgverzekering

19 juni 2024
In 2023 had 61% van de consumenten gemiddeld € 103,- kunnen besparen, omdat zij een basisverzekering hadden waarvoor een (bijna) gelijk maar goedkoper alternatief bestond. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de zorgverzekeringsmarkt. Het aanbod aan zorgverzekeringen die niet of nauwelijks van elkaar verschillen is nog altijd zo groot dat het consumenten belemmert om de voor hen best passende zorgverzekering te kiezen.
keuze zorgverzekering moeilijk

Sinds 2018 meer polissen bij minder zorgverzekeraars
Het feit dat een groot deel van de consumenten niet de weg naar de best passende polis lijkt te vinden, duidt op belemmeringen in het keuzeproces. Het onderzoek van de NZa en de ACM identificeert drie mogelijke verklaringen. Allereerst kun je vraagtekens zetten bij de bestaande verschillen tussen polissen. Sommige concerns bieden nog steeds een groot aantal (bijna) gelijke basispolissen aan. Bij dergelijke ‘tweelingpolissen’ is er vaak een goedkopere en een duurdere variant. Door de manier waarop de varianten worden gepresenteerd, zijn consumenten eerder geneigd de duurdere variant te kiezen, zonder dat zij goed kunnen nagaan of deze duurdere variant ook werkelijk voldoende extra voordelen oplevert. Woordkeus speelt hierbij een grote rol. In de naam van de goedkopere polis worden bijvoorbeeld woorden als ‘bewust’, ‘select’, ‘basis’ en ‘goed’ gebruikt. Terwijl dit bij de duurdere variant gaat om woorden zoals ‘zekerheid’, ‘alles verzorgd’ en ‘ruim’. Daarmee wordt de indruk gewekt dat er grote verschillen ten aanzien van de verzekerde zorg, terwijl dit in werkelijkheid niet of nauwelijks het geval is.

Beperkte toegang tot de aanvullende verzekering
Uit het onderzoek blijkt ook dat consumenten soms een duurdere basisverzekering moeten afsluiten als zij een uitgebreidere aanvullende verzekering willen afsluiten. Terwijl een goedkopere basisverzekering ook geschikt zou zijn voor die consumenten. Hierdoor zijn mensen die deze zorg nodig hebben meer geld kwijt aan hun basisverzekering dan andere mensen. Zo’n keuzebeperking voor consumenten zet de solidariteit van het zorgstelsel onder druk.

Complexe poliskenmerken maken kiezen moeilijker
De derde en laatste verklaring is dat zorgverzekeringen nog altijd complexe producten zijn. Ze zijn abstract, bevatten veel informatie en vereisen een risico-inschatting van de benodigde zorg. Consumenten vinden zorgverzekeringen vooral ingewikkeld als het gaat om de vergoeding van zorgaanbieders waarmee de zorgaanbieder geen contract heeft.

Aanbevelingen van ACM en NZa
De ACM en de NZa doen in het onderzoek aanbevelingen om het keuzeproces van consumenten te verbeteren. Of consumenten overstappen is uiteindelijk hun eigen beslissing, maar zij mogen geen onnodige belemmeringen ervaren. De belangrijkste aanbevelingen zijn. Het terugdringen van het aantal (bijna) gelijke verzekeringspolissen per zorgverzekeraar. Daarnaast vinden ACM en en de NZa dat consumenten bij elke basisverzekering toegang moeten krijgen tot alle aanvullende verzekeringen bij dezelfde zorgverzekeraar.

Meer weten?
Lees het volledige onderzoek Polisverschillen en consumentenkeuzes in de zorgverzekeringsmarkt