Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Opslag bestuursrechtelijke premie bij betalingsproblemen zorgverzekering omlaag

12 juni 2024
Als je een betalingsachterstand hebt van zes maanden of meer, word je aangemeld bij het CAK als wanbetaler. Je houdt dan je basisverzekering bij je eigen zorgverzekeraar, maar betaalt daarvoor een hogere bestuursrechtelijke premie aan het CAK. Deze bestuursrechtelijke premie wordt binnenkort verlaagd.
opslag wanbetalersregeling omlaag

Tussen de 110 en 130%
In de Zorgverzekeringswet staat dat de minister de hoogte van de bestuursrechtelijke premie kan vaststellen. De premie moet wel liggen tussen de 110 en 130% van de gemiddelde nominale premie. De afgelopen jaren is dit percentage al enkele keren verlaagd. Op dit moment is de premie 120%. Vanaf 1 juli wordt de premie verlaagd van € 175,20 naar € 160,60. De bestuursrechtelijke premie is dan 110% van de gemiddelde nominale premie. Een verdere verlaging is op dit moment niet mogelijk. Daarvoor moet namelijk eerst de Zorgverzekeringswet worden aangepast.

Positieve in plaats van negatieve prikkels
‘De hoogte van de bestuursrechtelijke premie heeft direct effect op armoede en schulden,’ zegt Gert-Jan Heinsman, manager van Zorgverzekeringslijn. ‘Door de hogere premie houden verzekerden in de wanbetalersregeling minder geld over. Wij horen steeds vaker van hulpverleners dat de bestaanszekerheid van mensen in het geding is.’ Hij is niet bang dat met de verlaging de prikkel voor verzekerden verdwijnt om hun schuld bij de zorgverzekeraar af te lossen. ‘De opslag is een negatieve prikkel. Hoewel de bestuursrechtelijke premie wordt verlaagd, loont het voor verzekerden nog steeds om een betalingsregeling te treffen en uit de wanbetalersregeling te stromen. Zij gaan dan weer hun normale premie betalen aan hun eigen zorgverzekeraar. Als de schuld bij de zorgverzekeraar betaald is, kunnen ze in bepaalde situaties weer een aanvullende verzekering afsluiten en mogen aan het einde van het jaar overstappen. Misschien ervaren mensen door de verlaging net dat beetje meer (financiële) rust, zodat ze aan de aanpak van hun financiële problemen toekomen.’

Hogere bestuursrechtelijke premie zet niet aan tot actie
De gedachte achter de opslag uit de wanbetalersregeling is dat mensen rationele keuzes maken en financieel zelfredzaam zijn, zodat zij op tijd hun achterstand betalen om een hogere premie te voorkomen. Onderzoek van het ministerie van VWS liet al eerder zien dat deze hogere premie mensen niet aanzet tot actie en daarom is het goed dat de opslag nu verlaagd wordt.