Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Hoe werkt verjaring?

10 juni 2024
Wanneer je te maken hebt met een (oude) zorgverzekeringsschuld, is het belangrijk om te begrijpen wat verjaring is. En wat je bij een verjaarde vordering wel, en juist beter niet kan doen.
Vordering verjaard

Wanneer verjaart een zorgverzekeringsschuld?
De standaard verjaringstermijn van een zorgverzekeringsschuld is 5 jaar. Na deze termijn kan de schuld niet meer worden opgeëist. Als er een vonnis van de rechter is, wordt de verjaringstermijn voor een zorgverzekeringsschuld 20 jaar. Dit geldt vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden. De vordering is opeisbaar als de betalingstermijn is verstreken.

Stuiten van de verjaring
Om te voorkomen dat een schuld verjaart, moet de zorgverzekeraar actie ondernemen. Dit wordt ‘stuiten’ genoemd. De verzekeraar kan de verjaringstermijn opnieuw starten (stuiten) door betaling van de schuld te eisen of door het indienen van een dagvaarding. Soms staat er letterlijk in de brief ‘deze brief is bedoeld om de verjaring te stuiten,’ maar dat hoeft niet. Een herinnering, schriftelijke aanmaning of mededeling is voldoende om de verjaringstermijn opnieuw te laten starten. Belangrijk is wel dat de stuitingsbrief duidelijk is. Het moet duidelijk zijn over welke vordering het gaat en dat de verzekeraar de vordering opeist.

Erkenning van de vordering
Als de verzekerde of gemachtigde de vordering erkent, hoeft de verzekeraar zelf geen actie te ondernemen om te voorkomen dat de vordering verjaart. De erkenning hoeft niet per se mondeling of schriftelijk gedaan te worden door de verzekerde.  Erkenning is namelijk vormvrij. Erkenning kan namelijk ook blijken uit gedrag, zoals het verzoeken om uitstel of het treffen van een betalingsregeling. Een lopende betalingsregeling kan dus ook niet verjaren. Je stuit de vordering namelijk zelf door maandelijks een termijn te betalen en dus de vordering te erkennen.

Wat als de schuld verjaard is?
Als een schuld is verjaard kan er geen betaling meer worden afgedwongen. Er blijft echter wel een niet-afdwingbare, verplichting bestaan voor de verzekerde om de schuld te betalen. Dit wordt ook wel een natuurlijke verbintenis genoemd. Het bedrag blijft wel open staan en betaal je (per ongeluk), dan kun je het bedrag niet terugkrijgen. Met een verjaarde schuld mag je wel overstappen en deze schuld telt niet mee voor aan- of afmelding voor de wanbetalersregeling bij het CAK. Je kunt hier meer over lezen in dit bindend advies van de Geschillencommissie zorgverzekeringen.

Kortom, het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verjaringstermijnen en de gevolgen voor het treffen van een betalingsregeling. Heb je nog vragen? Neem contact met ons op.