Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Zorgverzekering

Wil je overstappen naar een andere zorgverzekering? Denk dan na over de volgende zaken.

 • Welke zorg heb ik nodig die niet in het basispakket zit?
  Denk hierbij aan fysiotherapie, bril, eigen bijdrage kraamzorg, tandarts.
  Wil ik hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten?
 • Kijk of de zorgverzekeraar een contract heeft met de zorgverleners (zoals ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc.) waar jij heen wilt.
  Ga je naar een niet gecontracteerde zorgverlener, dan betaal je een deel van de kosten zelf.
 • Wat is de service van mijn zorgverzekeraar?
  Kan ik mijn zorgverzekeraar bellen of moet ik alles online regelen?
  Wil ik een papieren factuur en is dat mogelijk?
 • Kies je voor een verplicht of vrijwillig eigen risico?

Download onze overstaptips

Je zorgverzekering sluit je af voor een kalenderjaar. Als je een nieuwe zorgverzekering wilt afsluiten voor het volgende kalenderjaar moet je je huidige zorgverzekering uiterlijk 31 december opzeggen.

Heb je je zorgverzekering opgezegd dan moet je uiterlijk 31 januari een nieuwe zorgverzekering afsluiten. De nieuwe zorgverzekering gaat dan wel met terugwerkende kracht in op 1 januari.

Wil je een aanvullende verzekering afsluiten? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan. Als de zorgverzekeraar je niet accepteert voor de aanvullende verzekering, kun je het nog bij een andere zorgverzekeraar proberen.

In een aantal situaties hoef je niet te wachten tot het einde van het jaar, maar kun je door het jaar heen overstappen naar een andere zorgverzekering. Dat kan een andere zorgverzekering zijn bij je huidige zorgverzekering of een andere zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar. Deze situaties vind je hieronder:

Ben je geen verzekeringsnemer, maar verzekerde (je bent dan ben met iemand anders meeverzekerd), dan kan je op elk moment in het jaar overstappen.
Sluit je als meeverzekerde zelf een zorgverzekering af? Dan wordt dit ook wel polissplitsing of verzelfstandiging genoemd.
Let op! Soms kun je alleen een basisverzekering aanvragen.

Als je 18 jaar wordt, dan ben je premieplichtig. Je mag dan zelf een zorgverzekering kiezen. Je kunt dan dus overstappen, maar je kunt ook met je ouder(s) meeverzekerd blijven.

Zorgverzekeraars kunnen in hun polisvoorwaarden opnemen dat overstappen van het ene naar het andere werkgeverscollectief op elk moment in het kalenderjaar mogelijk is. Als verzekerden van het ene naar het andere werkgeverscollectief over willen stappen. Het kan dus alleen als je nieuwe werkgever ook een collectief heeft.

Als de zorgverzekeraar de polisvoorwaarden eenzijdig aanpast. Bijvoorbeeld als de polisvoorwaarden in jouw nadeel worden veranderd of als de zorgverzekeraar tussentijds de premie verhoogt. Je mag dan opzeggen en ergens anders een zorgverzekering afsluiten.

Enkele zorgverzekeraars (ONVZ, PNOZorg en de VVAA) beëindigen de (basis)verzekering als je een betalingsachterstand hebt. In dat geval moet je zelf een nieuwe basisverzekering afsluiten.

NB. Ook in geval van fraude kan je zorgverzekeraar de zorgverzekering stopzetten.

Ben je verzekeringsnemer en heb je een premieachterstand? Dan mag je je zorgverzekering aan het einde van het jaar niet opzeggen, als je de maandpremies en de rente en incassokosten daarover niet betaald hebt.

NB Een achterstand van het eigen risico valt daar niet onder. Dan kun je dus wel opzeggen. Spreek dan wel een betalingsregeling af voor de betaling van het eigen risico.

Heb je een premieachterstand? Dan kun je niet overstappen. Neem contact op met je zorgverzekeraar om een betalingsregeling af te spreken

 

Als jouw zorgverzekeraar zelf de zorgverzekering heeft beëindigd met de reden dat je een achterstand hebt, dan moet je zelf een nieuwe zorgverzekering afsluiten. En mag je dus wel overstappen. Dat mag ook als je zorgverzekeraar waar je een premieachterstand hebt, je opzegging binnen twee weken heeft bevestigd.

Sommige gemeenten bieden de mogelijkheid om - als je een schuld hebt - over te stappen naar de collectieve zorgverzekering van dezelfde verzekeraar.  De schuld bij je zorgverzekeraar moet je uiteindelijk wel afbetalen. Je kunt bijvoorbeeld een betalingsregeling afspreken.

De zorgverzekeraar mag de zorgverzekering stopzetten in de volgende situaties:

Fraude
Zorgverzekeraars hebben in de voorwaarden opgenomen dat zij de zorgverzekering mogen beëindigen als er sprake is van fraude. Je mag dan vijf jaar geen verzekering meer afsluiten bij deze verzekeraar of bij een andere zorgverzekeraar van hetzelfde concern.

Niet meer verzekeringsplichtig
Alleen als je verzekeringsplichtig bent, heb je recht op een Nederlandse basisverzekering. Twijfelt een zorgverzekeraar aan je verzekeringsplicht, omdat je bijvoorbeeld niet langer staat ingeschreven bij de gemeente, dan neemt de verzekeraar contact met je op om te onderzoeken of je nog verzekeringsplichtig bent. Als je niet tijdig reageert, beëindigt de verzekeraar de verzekering. Ook als je niet meer verzekeringsplichtig bent, bijvoorbeeld omdat je naar het buitenland bent geëmigreerd en daar gaat werken, wordt de basisverzekering beëindigt.

NB. Zorgverzekeraars zeggen de basisverzekering niet op als je niet betaalt.

Als twee of meer mensen op een verzekeringspolis verzekerd zijn, heeft een persoon de verzekeringspolis afgesproken. Degene die de verzekering heeft afgesloten is de verzekeringsnemer. De persoon of personen die niet de verzekering hebben afgesloten zijn de (mee)verzekerden. Deze meeverzekerden kunnen op ieder moment in het jaar een eigen zorgverzekering afsluiten. Dat wordt polissplitsing genoemd.

Polissplitsing wordt ook wel verzelfstandiging van de polis genoemd.

Polissplitsing is verstandig in de volgende gevallen:

 • Als er premieachterstanden zijn
 • In geval van echtscheiding
 • Als de verzekeringsnemer in detentie gaat

Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering. Dat betekent dat de zorgverzekeraar verplicht is je te verzekeren als je verzekeringsplichtig bent.

Er zijn uitzonderingen. Een zorgverzekeraar mag je in de volgende situaties wel weigeren voor de basisverzekering:

 • Als je fraude hebt gepleegd
 • Als de verzekeraar de verzekering wegens een achterstand heeft beëindigd? Dan hoeft de zorgverzekeraar je 5 jaar lang niet te accepteren.

 

Zorgverzekeraars mogen zelf de voorwaarden voor aanvullende verzekeringen bepalen, dat doet de overheid niet. Regels over de aanvullende verzekering staan vaak in de algemene voorwaarden. Zo kan de verzekeraar in de voorwaarden vastleggen in welke gevallen de aanvullende verzekering begint en wanneer deze eindigt. Soms beëindigt de verzekeraar de aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld als er niet op tijd informatie is gegeven als de zorgverzekeraar daar om heeft gevraagd. Of als je de premie niet betaalt.

Voor de aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht. De verzekeraar mag je dus weigeren of aanvullende voorwaarden stellen, als je een aanvullende verzekering af wilt sluiten.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.