Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Casus

"Geen adres, Karel? Dan geen zorgverzekering!"

19 januari 2017
Karel (de naam is gefingeerd) is een Nederlandse man van 38 jaar die als gevolg van zijn alcoholverslaving werkloos is geworden. Soms betaalt hij de rekeningen, maar steeds vaker ook niet. De zorgverzekeraar meldt hem bij het CAK aan als wanbetaler en hij moet boetepremie betalen. De schulden hopen zich op. Door zijn huurschuld raakt hij zijn woonadres kwijt en wordt dakloos. Karel staat niet meer in de Basisregistratie personen (BRP) ingeschreven waardoor de zorgverzekeraar hem uitschrijft.
geen adres geen zorgverzekering

Zwervend bestaan en verward gedrag
Hij gaat zwerven en naast zijn alcoholmisbruik gebruikt hij ook verdovende middelen. Een psychose met agressief gedrag op straat leidt ertoe dat Karel in een psychiatrische kliniek wordt opgenomen. Hij krijgt medisch noodzakelijke zorg en na een tijd mag hij de instelling verlaten. De behandelend arts laat weten niet erg gelukkig te zijn met zijn onverzekerde status. Karel heeft namelijk vervolgzorg nodig en zonder een zorgverzekering kunnen de kosten hoog oplopen. Hij draagt Karel en zijn dossier over aan maatschappelijk werkster Sabine. Samen met Karel werkt Sabine aan een goede terugkeer naar de maatschappij.

Re-integratie
Sabine merkt op dat Karel niet in aanmerking komt voor een uitkering of woning én hij kan ook geen zorgverzekering afsluiten, omdat een BRP-inschrijving (Basisregistratie personen) ontbreekt. Om te weten te komen hoe ze samen met Karel weer een zorgverzekering kan afsluiten, neemt Sabine contact op met Zorgverzekeringslijn. Van hen hoort ze dat er sinds 1 juli 2016 een goed BRP-adres bij de zorgverzekeraar moet worden opgegeven voor het afsluiten van een zorgverzekering. Als Karel zelf geen briefadres kan regelen, dan kan de gemeente een briefadres verstrekken aan onverzekerden die geen vaste woon- of verblijfadres hebben. De afdeling Burgerzaken van de gemeente waar Karel verblijft, geeft aan dat Karel ook het adres van een familielid, vriend of kennis kan laten registreren als briefadres. De briefadresgever moet hiervoor wel toestemming verlenen. Overigens heeft het verstrekken van een briefadres geen gevolgen voor de uitkeringen of toeslagen van de hoofdbewoner. De kostendelersnorm geldt niet als er sprake is van tijdelijk verblijf.

Nazorg
Drie weken later neemt Zorgverzekeringslijn.nl contact op met Sabine. Inmiddels heeft Karel een zorgverzekering. Die middag heeft Sabine een afspraak met Karel om zijn zorgtoeslag aan te vragen.