Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Casus

Zorgverzekering van partner of kind opzeggen

29 november 2017
Kan een verzekeringnemer (hoofdverzekerde) de zorgverzekering van een verzekerde op zijn polis beëindigen? Ja, er kan in alle gevallen en op elk moment van het jaar worden opgezegd mits medeverzekerde een eigen zorgverzekering afsluit.

Wanneer kan je opzeggen?
Een verzekeringnemer kan de zorgverzekering van een medeverzekerde, zoals partner of meerderjarig kind, die op zijn/haar polis staat opzeggen:

1. Tegen het einde van ieder kalenderjaar.
2. In de loop van het kalenderjaar als medeverzekerde een eigen zorgverzekering afsluit.
3. Op basis van de voorwaarden die in de polis staan.

Voorbeeldcasus
Op 20 juni is Ryan 18 jaar geworden. Op dat moment kan Ryan zelf een zorgverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar naar keuze. Zijn moeder is dan niet langer verantwoordelijk voor de betaling van de zorgpremie van zijn zorgverzekering.

Echter weigert Ryan om een eigen zorgverzekering af te sluiten. De moeder van Ryan blijft verzekeringnemer van zijn zorgverzekering en is verantwoordelijk voor de betaling van de premie vanaf 1 juli 2017. Zij kan tussentijds de zorgverzekering van haar zoon niet opzeggen. Dit kan pas per 1 januari 2018. Het verzoek om de zorgverzekering te beëindigen moet dan wel uiterlijk 31 december 2017 door de verzekeraar zijn ontvangen.