Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Persbericht januari 2019

Daling aantal wanbetalers zorgverzekering door inspanningen gemeenten en zorgverzekeraars

Zeist, 3 januari 2019 – Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal wanbetalers van de zorgverzekering in 2017 gedaald is met 8%. Dit is mede het resultaat van aanpassingen in het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de inspanningen van gemeenten en zorgverzekeraars.

Wanbetalers in bijna alle gemeenten gedaald
De top 5 gemeenten met het meest aantal wanbetalers wordt al jarenlang bezet door dezelfde gemeenten. Rotterdam voert de lijst aan met relatief het meeste aantal wanbetalers (4,4% van de premiebetalende bevolking). De gemeenten Hoogezand-Sappemeer (plek 6) en Capelle aan den IJssel (plek 9) zijn nieuw in de top 10. Het aantal wanbetalers in deze gemeenten daalde wel, maar minder hard dan in andere gemeenten. Arnhem en Kerkrade zijn verdwenen uit de top 10. In 90% van de gemeenten is het aantal wanbetalers gedaald.

Inspanningen zorgverzekeraars en gemeenten werpen vruchten af
Een aantal gemeenten en zorgverzekeraars hebben de handen ineengeslagen en afspraken gemaakt om bijstandsgerechtigden te helpen hun premieschuld op te lossen. Daarnaast hebben veel wanbetalers zelf een betalingsregeling afgesproken met hun zorgverzekeraar. Deze inspanningen zijn zichtbaar in het grote aantal opschortingen als wanbetaler, ruim 62.000. Met name in de volgende gemeenten zijn de inspanningen goed zichtbaar: Heerlen (1,5%), Kerkrade (1,3%) en Rotterdam, Helmond en Vlissingen (alle drie 1%).

Daling zet door
Het aantal wanbetalers behaalde een piek van 330.235 wanbetalers in februari 2015, waarna de daling is ingezet. In 2016 en 2017 daalde het aantal wanbetalers met respectievelijk ruim 11% en 8%. Op 1 december 2018 was het aantal wanbetalers 225.177. De verwachting is dat de daling de komende jaren verder doorzet.

Makkelijker uit de zorgverzekeringsschulden
In juli 2016 zijn er een aantal wetswijzigingen doorgevoerd die het voor verzekerden makkelijker maken om hun zorgverzekeringsschuld op te lossen. Zo betalen wanbetalers die zelf met hun verzekeraar een betalingsregeling afspreken niet langer een hogere bestuursrechtelijke premie. En kunnen gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken om bijstandsgerechtigden met meer dan 6 maandpremies achterstand bij hun zorgverzekeraar te helpen. Daarnaast moeten zorgverzekeraars ook meer inspanningen verrichten om mensen met financiële problemen te helpen.

Registratie als wanbetaler zorgverzekering
Verzekerden worden als wanbetaler bij het CAK aangemeld als zij zes maanden of langer geen premie voor de basisverzekering hebben betaald. Wanbetalers moeten een zogenaamde bestuursrechtelijke premie betalen, deze premie is in 2019 zo’n 20% hoger dan de premie bij de zorgverzekeraar. De aanmelding wordt opgeschort als de verzekerde een betalingsregeling afspreekt met de zorgverzekeraar.

 

Meer informatie
Voor vragen over dit persbericht kun je contact opnemen met:
Michiel Blom, Manager Zorgverzekeringslijn
T: 088 900 69 61
M: 06 526 772 70
E-mail: m.blom@zorgverzekeringslijn.nl