Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Hoe pakken gemeenten zorgverzekeringsschulden aan?

Zorgverzekeringslijn bracht in 2018 in kaart wat gemeenten doen om zorgverzekeringsschulden bij inwoners te voorkomen en op te lossen. De conclusie daarvan is dat gemeenten al veel doen, maar nog lang niet alle mogelijkheden inzetten en de kennis nog tekort schiet.

Opvallende uitkomsten
Zo bieden bijna alle gemeenten een collectieve zorgverzekering voor minima aan, maar deelname voor mensen met schulden is beperkt. Daarnaast zetten te weinig gemeenten vroegsignalering in om schulden te voorkomen. Met de gegevens van het CAK en de zorgverzekeraars kunnen gemeenten mensen met achterstanden bereiken en erger voorkomen. Een van de oorzaken is dat gemeenten niet op de hoogte zijn van deze mogelijkheden.

Download de uitkomsten van het onderzoek
Lees meer over onder andere de gemeentepolis, vroegsignalering en de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden in het onderzoek Gemeentelijke Aanpak Zorgverzekeringsschulden.