Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Uit Oekraïne

Op deze pagina lees je hoe de zorg voor Oekraïners vergoed wordt en hoe je deze kunt declareren.

Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden? Bel dan gratis met Zorgverzekeringslijn op 0800-64 64 644.

Deze informatie is bestemd voor zorgverleners met Oekraïnse patiënten zonder basisverzekering.

Dat hangt af van de situatie:

 

  • Heb je zorg geleverd aan iemand die asiel heeft aangevraagd? Dan worden de zorgkosten betaald uit de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA). Je kunt de zorgkosten uit het basispakket declareren via VeCoZo. Zorgkosten voor algemeen maatschappelijk werk (AMW), jeugdzorg, Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en langdurige zorg (WLZ) declareer je met een speciaal formulier. Lees meer over de declaratie van zorgkosten van asielzoekers op de website van de RMA.

 

  • Werkt degene die je begeleidt in Nederland? Dan moet die persoon een Nederlandse basisverzekering afsluiten. Bekijk hoe je een zorgverzekering afsluit.
    Let op!  Op basis van alleen een registratie in het Basisregistratie Personen (BRP) kan er geen Nederlandse zorgverzekering worden afgesloten.

 

Deze informatie is bestemd voor zorgverleners met Oekraïnse patiënten zonder basisverzekering.

Ja, dat blijft nodig. Met de gegevens van de GGD GHOR kan het CAK de declaraties spoedig en efficiënt afhandelen. Alleen op die manier kan het CAK snel de gemaakte kosten vergoeden.

Het ministerie van VWS zal binnenkort bekend maken op welke wijze de administratieve lasten van de subsidieregeling worden verminderd.

Deze informatie is bestemd voor zorgverleners met Oekraïnse patiënten zonder basisverzekering.

Nee, dat is niet nodig. De medische zorg van vluchtelingen uit Oekraïne wordt namelijk betaald uit de Regeling Medische zorg asielzoekers of uit de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Het ministerie van VWS heeft besloten dat de zorgaanbieder niet hoeft te proberen de zorgkosten te verhalen op de patiënt. Dit loopt vooruit op een aanpassing van de subsidieregeling.

Deze informatie is bestemd voor zorgverleners met Oekraïnse patiënten zonder basisverzekering.

Medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket wordt vergoed.

Deze informatie is bestemd voor zorgverleners met Oekraïnse patiënten zonder basisverzekering.

Ouder dan 18 jaar
Dan worden de meeste behandelingen niet vergoed. Ook controles worden niet vergoed.  Alleen chirurgische tandheelkundige hulp en uitneembare kunstgebitten worden betaald. Heeft de patiënt een Nederlandse zorgverzekering en een aanvullende verzekering voor de tandarts (mondzorg)? Dan is de vergoeding afhankelijk van de dekking van de aanvullende verzekering.

Jonger dan 18 jaar
Dan worden de meeste behandelingen vergoed. Denk aan periodieke controles en vullingen, maar ook chirurgische tandheelkundige hulp.

Bijzondere mondzorg wordt voor iedereen vergoed
Bijzondere mondzorg (bijvoorbeeld bij ernstige stoornissen of afwijkingen) wordt altijd vergoed.
Let op! Orthodontie en implantaten vallen nooit onder bijzondere mondzorg.

Goed om te weten! Valt de patiënt onder de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA)? Dan is vooraf toestemming nodig..

Deze informatie is bestemd voor zorgverleners met Oekraïnse patiënten zonder basisverzekering.

Dat hangt af van de situatie. Valt de Oekraïner onder de Regeling Medische Zorg asielzoekers (RMA) raadpleeg dan het overzicht van de vergoedingen op de website van de RMA.

Heeft de Oekraïense vluchteling een (aanvullende) verzekering, dan gelden de polisvoorwaarden.

Voor Oekraïners die geen verzekering hebben en niet onder de RMA vallen, worden zorgkosten gedeclareerd uit de basisverzekering vergoed. Je kunt deze declareren via de Subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg onverzekerden.

Deze informatie is bestemd voor zorgverleners met Oekraïnse patiënten zonder basisverzekering.

De vergoeding van medisch noodzakelijke zorg is bijna gelijk aan de vergoeding uit het basispakket. Daarnaast wordt een deel van de zorg uit de WMO en de WLZ vergoedt. Kijk voor meer informatie op de website van de RMA.

Deze informatie is bestemd voor zorgverleners met Oekraïnse patiënten zonder basisverzekering.

Nee, de patiënt hoeft zelf niets te betalen of voor te schieten. Je kunt de kosten declareren bij het CAK (via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden) of de RMA.

Deze informatie is bestemd voor zorgverleners met Oekraïnse patiënten zonder basisverzekering.

Ja, als je als zorgverlener voor het eerst declareert, moet je deze afsluiten. Je kunt het DAEB-formulier downloaden van de website van het CAK en met de eerste declaratie/subsidieaanvraag meesturen. Het CAK gaat daarna meteen over op het beoordelen van de declaratie.

Deze informatie is bestemd voor zorgverleners met Oekraïnse patiënten zonder basisverzekering.

De meeste vluchtelingen zullen geen BSN hebben. Als iemand wel een bsn heeft, is het wenselijk dit te melden. Maar een BSN is niet noodzakelijk om zorg te kunnen declareren.

Deze informatie is bestemd voor zorgverleners met Oekraïnse patiënten zonder basisverzekering.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.