Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Aan de slag met rechtsbescherming

24 januari 2024
De cijfers liegen er niet om. Meer dan vijf miljoen conflicten per jaar monden uit in juridisch getouwtrek. Het is voor burgers niet altijd makkelijk om daarbij de juiste sociaaljuridische ondersteuning te vinden en hun recht te halen. Daarom publiceerde Divosa de Handreiking ‘Aan de slag met Rechtsbescherming’. SKGZ (waar Zorgverzekeringslijn onderdeel van is) is blij met dit initiatief. Omdat het bijdraagt aan het laagdrempelig oplossen van conflicten.
Aan de slag met rechtsbescherming Divosa

Conflicten laagdrempelig oplossen
Nederland heeft vier Alternative Dispute Resolution (ADR)-instellingen om conflicten laagdrempelig op te lossen. Een daarvan is de SKGZ, de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. De SKGZ komt in beeld bij het oplossen van gedoe over zorgverzekeringen. In ruim 80% van de gevallen lukt dit via bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Consumenten waarderen de persoonlijke aanpak van deze bemiddeling met een 8,2 gemiddeld. Als het niet lukt om via bemiddeling tot een oplossing te komen, dan kan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen een bindend advies geven.

Recht vinden en recht zetten
Minder bekend is dat de SKGZ ook een belangrijke rol heeft in het voorkomen van gedoe. Door voorlichting via Zorgverzekeringslijn over bijvoorbeeld betalingsproblemen of  verzekeringsplicht. En door signalen over knelpunten te delen met beleidsmakers, uitvoerders en toezichthouders. Zo helpt de SKGZ om het zorgverzekeringsstelsel te verbeteren. Anders gezegd; ADR is er niet alleen om recht te vinden, maar ook om recht te zetten!

Bijdragen aan de totstandkoming van de handreiking
“Iedereen moet kunnen rekenen op laagdrempelige sociaaljuridische hulp en een overheid die de rechten van haar inwoners beschermt, bijvoorbeeld bij levensgebeurtenissen. Daarvoor is een herkenbaar en onafhankelijk aanbod nodig, dat dichtbij te vinden is. Een persoonlijke aanpak, waarbij mensen zich gehoord en gesteund voelen, “ zegt Niki Frinking- van Loon, relatiebeheerder bij SKGZ Zorgverzekeringslijn. Niki nam namens de SKGZ deel aan de projectgroep Robuuste Rechtstbescherming die verantwoordelijk is voor de handreiking. Naast haar kennisbijdrage aan het project heeft Niki ook aandacht gevraagd voor de laagdrempelige toegang tot rechtsbescherming via de SKGZ. Nog niet alle aanwezige partijen waren op de hoogte van de mogelijkheid om burgers te wijzen op het voorleggen van een klacht bij de SKGZ als zij gedoe hebben met hun zorgverzekeraar en de voorlichting vanuit SKGZ Zorgverzekeringslijn.

Bekijk de Handreiking Aan de slag met Rechtsbescherming