Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Benieuwd naar het aantal wanbetalers in de gemeente en in de wijk?

15 september 2020
Zorgverzekeringslijn biedt vanaf nu de mogelijk om voor iedere gemeente in Nederland een rapportage aan te vragen met het aantal wanbetalers zorgpremie op wijkniveau.
wanbetalers zorgpremie per wijk

Actuele aanvulling op de uitgebreide rapportage
Zorgverzekeringslijn stelt deze nieuwste rapportage gratis beschikbaar aan gemeenten, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Van iedere gemeente kun je per wijk zien hoeveel premieplichtige inwoners op 31 december 2019 in de wanbetalersregeling zaten. Het overzicht is een aanvulling op de al bestaande rapportage (peildatum 31 december 2018), met informatie over de achtergrondkenmerken van de wanbetalers zorgpremie in een gemeente. In deze rapportage zijn gegevens opgenomen over het aantal wanbetalers, leeftijdscategorie, herkomst, al dan niet ontvangen zorgtoeslag, uitkering status en huishoudsamenstelling.

Gemeente Tilburg zet fietsteam in
Iemand die de uitgebreide rapportage al meerdere malen heeft opgevraagd is Jeroen Vermetten, preventiemedewerker bij de gemeente Tilburg. Binnen de gemeente coördineert Vermetten de activiteiten op het gebied van vroegsignalering. In 2018 startte in Tilburg het Schuldenoffensief, een drie jaar durend programma om schulden te voorkomen en terug te dringen. Een van de pilots binnen dit offensief is ‘Erop-af Betalingsachterstanden’. Waarbij huisbezoeken worden afgelegd op basis van signalen over betalingsachterstanden, waaronder de CAK wanbetalerslijst. Het ‘fietsteam’, schuldhulpverleners die speciaal zijn getraind in het leggen van outreachende contacten, legt deze bezoeken af. Vermetten is coach van dit team.

Eigen cijfers afzetten tegen landelijke trend
Vermetten geeft aan dat hij de rapportage van Zorgverzekeringslijn gebruikt voor de analyse en evaluatie van deze outreachende aanpak. Door de daling van het aantal wanbetalers in Tilburg af te zetten tegen de landelijke trend, wordt inzichtelijk of de aanpak het gewenste effect heeft. Zo was er eind 2018 in Tilburg sprake van een daling van 15%, hoewel de daling landelijk ruim 10% was. Zo’n statistiek bevestigt dat je op de goede weg bent.

Cijfers op wijkniveau zijn een goede toevoeging
Vermetten is verheugd om te horen dat Zorgverzekeringslijn nu ook rapportages van wanbetalerscijfers op wijkniveau aanbiedt. Omdat deze rapportage recentere cijfers gebruikt (peildatum 31 december 2019), kun je op basis van deze gegevens als het nodig is je aanpak bijsturen. Ook maken deze cijfers het makkelijker om te differentiëren in wijkaanpak. Vermetten omschrijft Tilburg als een groot dorp, waarbij de lijntjes kort zijn en elke wijk om zijn eigen aanpak vraagt. De nieuwe cijfers helpen hierbij.

Ben jij ook benieuwd naar het aantal wanbetalers in jouw gemeente of wijk?
Vraag dan (een van) de rapportages aan.

Dit artikel is geschreven door Roos Meertens, Projectmanager Gemeenten.