Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Een onstabiele financiële situatie is een risicofactor voor huiselijk geweld

6 september 2023
Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Zij bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, kinderen en plegers. Schulden zijn een groot probleem onder cliënten in de opvang en een groot risico voor terugval. Blijf Groep is daarom gestart met de pilot ‘Power Skills’, voor je financiële vrijheid. De pilot bestaat uit vier workshops die erop gericht zijn om cliënten financieel zelfredzaam te maken. Zorgverzekeringslijn sprak met Martine Molendijk (Jurist) en Karianne Racké (Adviseur Innovatie en Ontwikkeling), die betrokken zijn bij deze pilot.
Martine Molendijk (Jurist) en Karianne Racké (Adviseur Innovatie en Ontwikkeling), Blijf Groep

Veel vrouwen in de opvang leven in armoede
De afgelopen jaren deed de Nationale Ombudsman onderzoek naar de situatie van vrouwen in de opvang. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat vrouwen in de opvang meer schulden en een slechtere financiële situatie hebben dan voor hun komst naar de opvang. Tijdens de periode in de opvang nemen de schulden vaak alleen maar toe, hun kosten (zoals verzekeringen en boodschappen) lopen door en het inkomen van hun partner is weggevallen. Deze vrouwen hebben veel meer ondersteuning nodig dan de overheid denkt. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van toeslagen, maar ook om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening of de uitstroom naar een betaalbare woning.

Meer aandacht voor materiële veiligheid
“Naast het zorgen voor fysieke veiligheid is aandacht voor de zogenaamde materiële veiligheid – zoals financiële rust – broodnodig. Want een instabiele (financiële) levenssituatie of financiële afhankelijkheid zijn risicofactoren voor huiselijk geweld,” vertelt Martine. Blijf Groep werkt samen met ketenpartners ook op landelijk niveau aan financiële stabiliteit. “Als iemand bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening zit en na het opvangtraject in een andere gemeente gaat wonen, moet de schuldhulpverlening wel worden voortgezet in de nieuwe woonplaats”, vult ze aan. Daarnaast richt de hulpverlening van Blijf Groep zich met workshops ook op de financiële ’skills’ van de cliënten.

‘Power Skills’ voor financiële vrijheid
“De workshops zijn erop gericht om de risicofactoren, zoals financiële afhankelijkheid en schulden, te verkleinen. Het doel is om de cliënt krachtiger, vaardiger en zelfredzamer te maken,” legt Karianne uit. Tijdens de workshops komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: Financiële veiligheid, op welke toeslagen en subsidies kun je aanspraak maken, DigiD (digitale veiligheid), en het op orde brengen van je administratie. Een van de vier workshops wordt verzorgd door Zorgverzekeringslijn en maakt de deelnemers wegwijs in het zorglandschap. Hoe is de zorg in Nederland georganiseerd? Hoe maak je gebruik van zorg en wat kost dat? Ook wordt uitgelegd hoe het aanvragen van zorgtoeslag werkt.

Mijn dochter zou deze workshop ook moeten volgen
Niki Frinking-van Loon, relatiebeheerder en trainer bij Zorgverzekeringslijn, verzorgde de workshop ‘Jouw zorglandschap’. Zij geeft aan heel enthousiast te zijn dat de Blijf Groep  zo voortvarend met de adviezen van de Nationale Ombudsman aan de slag gegaan is. “De eerste reacties van cliënten onderstrepen het belang van dit project. Alle deelnemers gaven na afloop aan dat zij de workshop ook aan andere cliënten zouden aanbevelen.” Blijf Groep  biedt deze workshops vrijwillig aan, dus positieve reacties als ‘Iedereen zou dit moeten weten en ‘mijn dochter zou hier ook heen moeten’, helpen om de andere – vaak vrouwelijke – cliënten te enthousiasmeren. “In de eerste groep deelnemers zat ook een man,” vertelt Niki. “Financiële veiligheid is een thema dat dus niet alleen vrouwen betreft, maar ons allemaal aangaat.”

Vangnet creëren voordat cliënten de opvang verlaten
Door deze pilot haalt Blijf Groep al vóór het vertrek uit de opvang hulpverleners en organisaties naar ‘binnen’ die de cliënten kunnen ondersteunen. “De cliënten hebben dan al kennisgemaakt en weten waar ze terecht kunnen met vragen. Op het moment dat de deelnemers de opvang verlaten, hebben zij een netwerk van hulpverleners die kunnen blijven ondersteunen. Dat is belangrijk, want de periode rondom de het vertrek uit de opvang is een stressvolle situatie,” zegt Karianne.

 

Blijf Groep huiselijke geweld

Over Blijf groep
Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Wij bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen. Ons uitgangspunt is het geweld te stoppen en veiligheid te creëren door hulp op maat.