Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Interactieve themamiddag bij Gemeente Zeist

17 september 2018
Donderdag 6 september organiseerde Zorgverzekeringslijn met de Gemeente Zeist en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH) de themabijeenkomst: Aanpak zorgverzekeringsschulden.
aanpak zorgverzekeringsschulden gemeente

Curatie en preventie van zorgverzekeringsschulden
Het oplossen en ook het voorkomen van zorgverzekeringsschulden werd tijdens deze bijeenkomst vanuit de verschillende partijen belicht. De gemeente Zeist vertelde over de voorzieningen die er zijn voor inwoners met schulden. Veel aandacht was er voor de collectieve zorgverzekering voor minima (de gemeentepolis) en de afspraken met zorgverzekeraars. Zorgverzekeringslijn presenteerde de uitkomsten van het rapport Gemeentelijke aanpak zorgverzekeringsschulden. Tot slot kregen de deelnemers een impressie van de training: Zo los je zorgverzekeringsschulden op!

Geslaagde kennisuitwisseling
Naast medewerkers van de gemeente, RSD KRH en Zorgverzekeringslijn  waren ook vertegenwoordigers van ketenpartners, zoals Humanitas, SchuldHulpMaatje, het CJG en Vitras. aanwezig.  ‘’Ook collega’s van beleid en uitvoering beschikken niet altijd over dezelfde kennis en konden elkaar vinden tijdens deze middag. Dit komt de samenwerking in de toekomst zeker ten goede!” zegt Gijs van Leeuwen, Adviseur Sociaal Domein van de Gemeente Zeist.

Ben je werkzaam bij een gemeente en wil je meer weten over de mogelijkheid om ook een themabijeenkomst te organiseren met ketenpartners? Bel of mail dan met Kathelyn van der Ham, e-mail k.van.der.ham@­zorg­verzekerings­lijn.nl, telefoon 06 111 984 53.