Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Mijn cliënt woont in een instelling. Wat te doen met de zorgverzekering?

13 februari 2024
Stel je cliënt verhuist naar een instelling of je krijgt een nieuwe cliënt die in een instelling woont. Welke keuzes maak je dan wat betreft de zorgverzekering? We krijgen regelmatig de vraag van bewindvoerders of zij dan de (aanvullende) zorgverzekering stop kunnen zetten. Een terechte maar ook hele lastige vraag om te beantwoorden. In dit artikel vind je daarom meer informatie over dit onderwerp en tips om een goede keuze te maken.
client instelling zorgverzekering

Wlz-en aanvullende zorg
De Wlz (Wet langdurige zorg) is een volksverzekering en regelt zorg voor mensen die dagelijks veel zorg en begeleiding nodig hebben. Er zijn verschillende vormen van zorg vanuit de Wlz. Bij de meeste vormen van zorg via de Wlz verandert er niets in de vergoeding van zorg. Alleen als er sprake is van verblijf met behandeling door dezelfde instelling, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor de aanvullende zorgverzekering. Belangrijk is dus de feitelijke situatie van de cliënt en niet alleen de indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Tip! Vraag na bij de instelling of er sprake is van verblijf met behandeling.

Wat als er sprake is van verblijf mét behandeling?
In dat geval moet de instelling een aantal vormen van aanvullende zorg bieden. Deze aanvullende zorg wordt betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De aanvullende zorg die de cliënt krijgt, wordt geregeld door de instelling.
Bij verblijf met behandeling veranderen er dus een aantal zaken voor je cliënt. Alle gespecialiseerde zorg en de bekostiging hiervan loopt vanaf dat moment via de instelling. Dit betekent dat je cliënt een arts krijgt via de instelling, veel medicijnen en bijvoorbeeld ook paramedische hulp*. De eigen huisarts en apotheek leveren meestal geen zorg meer. Ook tandzorg loopt via de instelling en wordt vergoed vanuit de Wlz. Vaak is deze vergoeding uitgebreider dan die uit de aanvullende verzekering. Soms is er wel toestemming van het Zorgkantoor nodig voor een behandeling. Let op: algemene paramedische zorg valt niet onder de Wlz!

Wordt alle zorg bij verblijf mét behandeling dus vergoed vanuit de Wlz?
Zo eenvoudig is het helaas niet. De specialistische en vaak integrale zorg voor een aandoening of beperking, wordt vergoed vanuit de Wlz. Heeft je cliënt bijvoorbeeld reuma en gaat hij of zij naar de gespecialiseerde fysiotherapeut die de behandeling afstemt met andere disciplines, dan wordt deze zorg vergoed vanuit de Wlz. Valt je cliënt en heeft hij een gebroken been en heeft hij daarom fysiotherapie nodig van de ‘fysiotherapeut om de hoek’? Dan valt de fysiotherapie niet onder de Wlz. Deze therapie zou dan vergoed kunnen worden via de zorgverzekering of je cliënt betaalt zelf. Tip! Kijk welke zorg iemand de afgelopen jaren gebruikt heeft uit de aanvullende verzekering. En ga na of dit nu onder de Wlz zorg valt.

Kan de aanvullende zorgverzekering opgezegd worden bij verblijf met behandeling?
Maak de afweging of je de aanvullende verzekering(en) wilt stopzetten. Overleg dit met je cliënt of zijn mentor. Tip! Informeer bij de zorgverzekeraar of je bij een verhuizing naar een instelling de aanvullende verzekering ook halverwege het jaar kan opzeggen. Dit kan per zorgverzekeraar anders zijn! Tip! Een gewone bril valt nooit onder de dekking van de Wlz.
Goed om te weten! Een basiszorgverzekering is verplicht in Nederland. Ook als iemand in een instelling woont, mag je de basiszorgverzekering niet opzeggen.