Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Stichting Urgente Noden helpt veertigjarige Sam aan nieuw kunstgebit

25 november 2021
SUN-noodhulpbureaus bieden noodhulp aan mensen met urgente financiële problemen. Ondanks dat er een ziektekostenverzekering is, krijgen zij veel aanvragen op medisch gebied. Een voorbeeld hiervan is de casus van Sam. Herman van ’t Land, trainer bij Zorgverzekeringslijn, sprak met Nathalie Boerebach, directeur van de Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN).
janita sassen-nathalie boerebach-5

Casus: Sam
Een bewindvoerder vraagt voor Sam van 40 jaar een vergoeding van de tandartskosten van € 490,- aan. Via het maatschappelijk werk is er van een lokaal fonds een gedeeltelijke vergoeding ontvangen voor de aanschaf van dit kunstgebit. De andere helft zou door de zorgverzekeraar worden aangevuld. De zorgverzekeraar heeft met dit bedrag echter een lopende betalingsachterstand verrekend. En keert achteraf gezien toch niets uit. Het kunstgebit ligt intussen al wel klaar bij de tandarts. En Sam kan amper eten zonder tanden. Sam wil gaan solliciteren nadat hij uit een diep dal van verslaving is geklommen. Het SUN-noodhulpbureau besluit nog dezelfde dag tot een gift. En heeft de tandartskosten rechtstreeks aan de tandarts voldaan. Hierdoor kan Sam weer eten én sollicitatiegesprekken gaan voeren om aan werk te komen.

Ondersteuning door 26 SUN-noodbureaus in ruim 100 gemeenten
Bovenstaande casus is slechts één van de vele situaties waarbij een SUN-noodhulpbureau uitkomst kan bieden. Wanneer iemand in financiële of sociale nood verkeerd en snel geholpen moet worden. Nathalie faciliteert vanuit SUN Nederland de oprichting en de ontwikkeling van lokale noodhulpbureaus. “Op dit moment zijn er 26 noodhulpbureaus actief in ruim 100 gemeenten”, vertelt zij. Maar de ambitie is om door te groeien naar landelijke dekking.”

Onze eenmalige gift werkt als vangnet of trampoline
“Onze gift of renteloze lening kan veel persoonlijk leed voorkomen, zoals bijvoorbeeld een huisuitzetting. Of het kan juist het laatste zetje tot ontwikkeling geven. Bijvoorbeeld voor iemand die werkloos thuis zit en met een groot rijbewijs meer kansen op de arbeidsmarkt heeft. Onze ondersteuning bestaat uit een geldelijke gift of een renteloze lening uit het Sociaal Leenfonds. En –  heel belangrijk – een cliënt kan nooit zelf de aanvraag doen. Dit moet altijd gedaan worden door een professionele hulp- of dienstverlener. Bij vrijwilligersorganisaties heeft SUN contact met de coördinator die met of namens de vrijwilligers aanvragen kan doen voor hun cliënten.”

Wij sluiten geen doelgroepen uit
Het besluit voor het verstrekken van de gift of renteloze lening wordt genomen door het bestuur van het SUN-noodhulpbureau. Als de situatie daarom vraagt kan een SUN-noodhulpbureau zelfs binnen 24 uur toekennen. SUN ontvangt ook aanvragen voor mensen met urgente noden die nog niet bekend zijn bij de gemeente. Nathalie legt uit dat de SUN-noodhulpbureaus kijken naar het netto besteedbaar inkomen van de aanvrager. En niet naar het bruto inkomen op papier. “Want ook mensen met hoge bruto inkomens kunnen in de praktijk te weinig te besteden hebben door hoge kosten of financiële problemen. Gemeenten richten zich meestal alleen op de minima. Bij SUN wordt geen doelgroep op voorhand uitgesloten, op die manier bereikt SUN ook de zogenaamde ‘werkende armen’ of mensen die leven in stille armoede. Een gift wordt na toekenning uitbetaald aan bijvoorbeeld de zorgverlener of aan een witgoedzaak in de vorm van een tegoedbon. Het toegekende bedrag gaat nooit rechtstreeks naar de cliënt, want dan zou een deurwaarder er weer beslag op kunnen leggen.”

We gaan in gesprek met gemeenten en politiek
Een SUN-noodhulpbureau is altijd een samenwerkingsverband tussen professionele hulp- en dienstverleners, gemeente(n) en donateurs (fondsen, kerken, bedrijfsleven, particuliere initiatieven). Een SUN-noodhulpbureau oprichten gebeurt in samenwerking met de betreffende gemeente(n). De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor de plaatselijke armoedebestrijding, maar draagt in het SUN-format ook financieel bij aan de werkkosten. Vanuit SUN Nederland wordt ook met landelijke organisaties en de politiek gesproken over signalen van de SUN-noodhulpbureaus. Deze kunnen inzichtelijk maken wat er wel of juist niet goed werkt voor mensen die leven met armoede, schulden en urgente noden. Ook kan SUNN weeffouten in het systeem bloot leggen en helpen zoeken naar betere oplossingen en zodoende bijdragen aan een slimmer en efficiënter beleid. Nathalie geeft als voorbeeld een regel die in de praktijk onbedoeld veel negatieve effecten heeft: “Waarom moet iemand bij schuldsanering zijn koophuis eerst verkopen? Misschien zijn de huidige maandlasten voor zijn hypotheek maar € 500,-. En wordt de persoon door deze regel  gedwongen een duur huis te gaan huren van €1250,-  per maand, waardoor de problematische schulden nog verder oplopen, of erger nog: iemand dakloos wordt. Deze gevallen zien wij terug bij aanvragen voor noodhulp.”

 

 

 

SUNN Stichting Urgente Noden

 

Heb je interesse om samen met SUN Nederland een SUN-noodhulpbureau op te richten of wil je weten waar noodhulpbureaus gevestigd zijn? Kijk op de website van SUNN.