Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Voorlichting over nieuwe regeling voor zorgverleners

18 maart 2019
De Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden zorgt ervoor dat zorgverleners subsidie kunnen aanvragen als er zorg is verleend aan een onverzekerde persoon. De regeling heeft betrekking op medisch noodzakelijk zorg uit het Zvw-basispakket en is bedoeld ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag. Onder zorgverleners is de Subsidieregeling nog onbekend, daarom gaat Zorgverzekeringslijn zorgverleners hierover informeren.
Subsidieregeling onverzekerden

Regeling al in 2017 ingegaan
In 2017 is de subsidieregeling geïntroduceerd. Een van de voorwaarden was dat de patiënt aan wie zorg verleend werd verzekeringsplichtig was. De patiënt moest altijd toestemming geven. Die voorwaarden gelden nu niet meer. Als zorgverlener kun je nu ook een subsidieaanvraag indienen als de verzekeringsstatus niet duidelijk is. Ook hoeft er geen toestemming meer te zijn van de patiënt, je hebt als zorgverlener wel een inspanningsplicht om toestemming te verkrijgen.

Subsidieaanvragen met terugwerkende kracht
Deze wijziging gaat met terugwerkende kracht in tot 1 maart 2018. Aanvragen die eerder werden afgewezen worden door het CAK opnieuw beoordeeld. Er is wel nog steeds de verplichting om binnen 7 dagen persoonsgegevens aan GGD en CAK te verstrekken, of later als achteraf pas blijkt dat de patiënt onverzekerd is.  De gemeente heeft persoonsgegevens nodig om vervolghulp (inschrijving BRP, verzekering, huisvesting, uitkering) te regelen.

Wil je meer weten of een voorlichting aanvragen? Stuur dan een mail naar planning@zorgverzekeringslijn.nl.