Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Nieuws

Wanneer mag mijn zorgverzekeraar mijn verzekering beëindigen?

29 november 2017
Als je in Nederland verzekeringsplichtig bent, dan ben je verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Zorgverzekeraars moeten je dan ook accepteren voor de basisverzekering. Maar in welke gevallen mag een zorgverzekeraar de zorgverzekering opzeggen?

Mag de zorgverzekeraar je basisverzekering opzeggen als je niet betaalt? Zorgverzekeraars zeggen de basisverzekering niet op als je niet betaalt. De enige uitzondering hierop is ONVZ. Bij een premieachterstand van vier maanden beëindigt ONVZ de basisverzekering. Je bent dan verplicht een basisverzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten.

Fraude
Zorgverzekeraars hebben in de polisvoorwaarden opgenomen dat zij de basisverzekering mogen beëindigen als sprake is van fraude. Je mag dan voor een termijn van vijf jaar geen verzekering meer afsluiten bij deze verzekeraar of het concern waar de verzekeraar onderdeel van is. Als bijvoorbeeld door CZ wordt vastgesteld dat je hebt gefraudeerd, mag je de komende vijf jaar ook geen verzekering afsluiten bij Delta Lloyd en OHRA. Je bent wel verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een andere zorgverzekeraar.

Niet meer verzekeringsplichtig
Alleen als je verzekeringsplichtig bent, heb je recht op een Nederlandse basisverzekering. Twijfelt een zorgverzekeraar aan je verzekeringsplicht, omdat je bijvoorbeeld niet langer staat ingeschreven bij de gemeente, dan neemt de verzekeraar contact met je op om te onderzoeken of je nog verzekeringsplichtig bent. Als je niet tijdig reageert, beëindigt de verzekeraar de verzekering. Ook als je niet meer verzekeringsplichtig bent, bijvoorbeeld omdat je naar het buitenland bent geëmigreerd en daar gaat werken, wordt de basisverzekering beëindigt.