Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Wanneer mag mijn zorgverzekeraar mijn verzekering beëindigen?

21 juni 2021
Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering en mogen de zorgverzekering niet zomaar stopzetten. Maar in een aantal gevallen mag de zorgverzekeraar weigeren om een zorgverzekering af te sluiten of mag de verzekeraar de verzekering zelfs opzeggen. Hieronder lees je wanneer de zorgverzekeraar de verzekering mag stopzetten en wanneer niet.

Niet meer verzekeringsplichtig
De verzekeringsplicht is niet alleen een verplichting om een basisverzekering af te sluiten, het is ook een recht. Alleen als je verzekeringsplichtig bent, mag je een Nederlandse basisverzekering hebben. Ben je niet meer verzekeringsplichtig, omdat je bijvoorbeeld naar het buitenland emigreert en daar gaat werken, dan heb je geen recht meer op een Nederlandse zorgverzekering. Je zorgverzekeraar zal de verzekering dan ook beëindigen als hij dat constateert. Beter is het om je zorgverzekeraar zelf op tijd te laten weten dat je naar het buitenland vertrekt om daar te gaan werken.

Beëindigen wegens fraude
Zorgverzekeraars hebben in de polisvoorwaarden opgenomen dat zij de basisverzekering mogen beëindigen als sprake is van fraude. Je mag dan voor een termijn van vijf jaar geen verzekering meer afsluiten bij deze verzekeraar, of het concern waar de verzekeraar onderdeel van is. Als bijvoorbeeld door CZ wordt vastgesteld dat je hebt gefraudeerd, mag je de komende vijf jaar ook geen verzekering afsluiten bij Delta Lloyd en OHRA. Je bent wel verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een andere zorgverzekeraar.

Het stopzetten van de aanvullende verzekering
Zorgverzekeraars mogen zelf de voorwaarden voor aanvullende verzekeringen bepalen, dat doet de overheid niet. Regels over de aanvullende verzekering staan vaak in de algemene voorwaarden. Zo kan de verzekeraar in de voorwaarden vastleggen in welke gevallen de aanvullende verzekering begint en wanneer deze eindigt. Soms beëindigt de verzekeraar de aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld als er niet op tijd informatie is gegeven als de zorgverzekeraar daar om heeft gevraagd. Voor de aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht.

Beëindigt de zorgverzekeraar je verzekering als je niet betaalt?
Een zorgverzekeraar mag de verzekering beëindigen als de premie niet wordt betaald. Zorgverzekeraars hebben echter met elkaar afgesproken dat zij de basisverzekering niet stopzetten als je niet betaalt. Je blijft dan verzekerd bij de huidige verzekeraar en kan dan niet meer overstappen zolang je nog een schuld hebt bij de zorgverzekeraar.

Meer lezen over de verzekeringsplicht en het afsluiten van een zorgverzekering.