Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Wat als de zorgverzekeraar een betaling verkeerd heeft verwerkt?

17 september 2019
Als verzekerde bepaal je door het vermelden van een betalingskenmerk bij een overboeking naar de zorgverzekeraar, waar een betaling voor bedoeld is. Als niet uit de betaling blijkt dat deze voor betaling van de premie is bedoeld, kan de zorgverzekeraar hier bijvoorbeeld een openstaande rekening van het eigen risico mee voldoen. De verzekeraar moet zich daarbij wel aan bepaalde regels houden. Doet de zorgverzekeraar dat niet, dan kun je de zorgverzekeraar vragen om de betalingen te corrigeren en desnoods een klacht indienen. Beter is het natuurlijk om verwarring te voorkomen.

Voorkom verwarring
Uitgangspunt is dat de verzekerde mag bepalen waarvoor de betaling bedoeld is. Dit doe je door bij de betaling een kenmerk te vermelden. Staat in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar niet welk betalingskenmerk moet worden gebruikt, dan mag je zelf een betalingskenmerk kiezen. Bijvoorbeeld ‘premie oktober 2019’. Om verwarring te voorkomen kun je het beste het betalingskenmerk dat in de rekening van je zorgverzekeraar staat vermelden. Dit kenmerk bestaat uit een cijferreeks van 14 of 16 getallen. De zorgverzekeraar is verplicht de betaling te verwerken volgens het betalingskenmerk of de omschrijving. Als je zorgverzekeraar de betaling toch anders verwerkt, dan kun je de zorgverzekeraar vragen om de betaling te corrigeren.

Geen of een onduidelijk betalingskenmerk
Vermeldt de verzekerde bij zijn betaling geen of een zeer onduidelijk kenmerk dan moet de zorgverzekeraar onderstaande volgorde aanhouden voor het boeken van de betalingen:

  • Direct opeisbare vorderingen (bijvoorbeeld rekeningen voor nog openstaande premies of eigen risico); zijn alle vorderingen direct opeisbaar, dan volgt:
  • De meest bezwarende schuld; dat is de schuld waarvan het niet betalen ervan de meest vervelende gevolgen voor de verzekerde heeft; is er geen meest bezwarende schuld, dan geldt:
  • De oudste schuld.

De verzekeraar heeft een inspanningsverplichting
Vermeldt de verzekerde bij zijn betaling een specifiek kenmerk dat niet direct te herleiden is tot een bepaalde vordering dan heeft de zorgverzekeraar tot op zekere hoogte ook een inspanningsverplichting. Bijvoorbeeld als de verzekerde bij zijn betaling alleen zijn relatienummer vermeld. De zorgverzekeraar mag dan niet de betaling gebruiken om de rekening van een gezinslid te betalen. Dit blijkt onder meer uit een uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van 23 november 2011. 

Casus
Ingrid heeft een schuld bij haar zorgverzekeraar. Zij moet deze van de rechter betalen. Bij de betaling van deze schuld vermeldt zij het nummer van de uitspraak van de rechter en de optelsom van de bedragen. De zorgverzekeraar gebruikt de betaling voor een deel om andere openstaande rekeningen te betalen. Ingrid is het hier niet mee eens en dient een klacht in bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De geschillencommissie geeft Ingrid gelijk. Ingrid heeft hele specifieke omschrijvingen meegegeven aan haar betaling. Daarnaast had de zorgverzekeraar op de hoogte moeten zijn van de uitspraak van de rechter en had hij Ingrid kunnen vragen waar de betaling voor bedoeld was.

Lees de uitspraak van de Geschillencommissie zorgverzekeringen

Automatische incasso voorkomt problemen
Kies je voor automatische incasso dan wordt de betaling altijd voor de juiste vordering gebruikt. Je kunt een opdracht tot automatische incasso ieder moment weer stopzetten of terugboeken.