Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Wat betekenen de stijgende kosten voor het betalen van de zorgverzekeringspremie?

27 september 2022
Een groeiend aantal huishoudens zit financieel klem door de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie. Zorgverzekeringslijn wilde weten of door de stijgende kosten ook de betaling van de zorgpremie in het gedrang komt. Bij onze voorlichtingslijn zien we sinds juli een toename van het aantal vragen over premieschulden en de wanbetalersregeling. Merken de zorgverzekeraars dit ook? En wat kunnen zij doen voor mensen die in problemen komen? Zorgverzekeringslijn ging hierover in gesprek met een aantal zorgverzekeraars.
stijgende kosten betaling zorgpremie

Eerste signalen van betalingsproblemen
Verschillende zorgverzekeraars zien nu de eerste signalen van verzekerden met betalingsproblemen. Zo zien zij een toename van betalingsregelingen, zoals voor het betalen van het eigen risico. Voor deze regelingen spreken klanten langere termijnen of lagere aflossingsbedragen af. Ook zijn er meer klanten die achterlopen met het betalen van hun premie en een herinnering of de 2-maandsbrief krijgen. Verzekerden nemen steeds vaker zélf contact op met hun zorgverzekeraar, omdat zij bang zijn dat zij de komende maand hun zorgpremie niet meer kunnen betalen. Ook incassopartners geven aan dat het lastiger zal worden om de openstaande premies te innen.

Nieuwe groep: financiële planners
Wat bij de zorgverzekeraars opvalt, is dat het nu veelal gaat om mensen die nog niet eerder betalingsproblemen hadden. Het zijn bijvoorbeeld mensen met een goed inkomen, maar met slecht geïsoleerde woningen of een variabel energiecontract. Hoewel zij vaak wel financieel vaardig zijn, zijn zij niet gewend om hulp te vragen en ook niet bekend met de ondersteuning die door gemeenten wordt geboden. Gelukkig zijn zij wel vaak financiële planners en nemen zij zelf contact op met hun zorgverzekeraar, wanneer het mis dreigt te gaan.

Hoe ondersteunen zorgverzekeraars hun klanten?
Wat kunnen zorgverzekeraars betekenen voor klanten die aan de bel trekken? Zorgverzekeraars proberen op verschillende manieren hun klanten te ondersteunen. Bijvoorbeeld door te wijzen op de mogelijkheid van een flexibel of een ander incassomoment. Of door online een betalingsregeling af te spreken. Anderzijds door mensen die niet eerder achterstanden hadden, proactief te benaderen zodat de schuld niet verder oploopt. Zorgverzekeraars proberen hun klanten daarnaast ook bewust te maken van andere mogelijkheden, zoals het aanvragen van zorgtoeslag en begeleiding vanuit de gemeenten of andere instanties. Ook blijven de zorgverzekeraars hun signalen doorgeven aan de gemeenten in het kader van vroegsignalering.

Tip van zorgverzekeraars
Blijf in contact en zoek hulp! Zorgverzekeraars kunnen de problemen op gebied van energie en inflatie niet oplossen. Blijf echter in contact met de verzekeraar zodat deze mee kan denken, maatwerk kan bieden en het verhaal achter de achterstanden kent. Dit voorkomt onnodige extra kosten. En zoek hulp bij de instanties die er zijn!