Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Wie betaalt de zorgkosten voor een onderbewindgestelde?

10 januari 2022
Moet een bewindvoerder toestemming geven voor een medische behandeling? Wie betaalt de rekening? En moet er overleg zijn over de kosten? In dit artikel geven wij tekst en uitleg over de geldigheid van een behandelingsovereenkomst en de verhaalbaarheid van de kosten.
zorgkosten bewindvoerder

Onderbewindgestelden mogen behandelingsovereenkomsten sluiten
Mensen die onder bewind staan, mogen zelfstandig medische behandelingsovereenkomsten sluiten. Onderbewindgestelden zijn namelijk handelingsbekwaam. Gesloten overeenkomsten zijn dan ook gewoon geldig, blijkt uit eerdere uitspraken van de Rechtbank Amsterdam en van de Rechtbank Oost-Brabant. Staat iemand onder curatele of heeft iemand een mentor, dan moet er wel overleg plaatsvinden over de medische behandeling.

De bewindvoerder betaalt niet altijd de rekening
Onderbewindgestelden mogen zelfstandig behandelingsovereenkomsten sluiten, maar de rekening mag niet altijd uit het vermogen van de onderbewindgestelde worden betaald. Was de behandelaar op de hoogte van het bewind, of had hij daarvan op de hoogte kunnen zijn? Bijvoorbeeld als het bewind is gepubliceerd in het Centrale curatele en bewindregister (CCBR), of als de bewindvoerder de behandelaar zelf op de hoogte had gebracht van het bewind. Dan had de behandelaar met de bewindvoerder over de kosten van de behandeling moeten overleggen. Overlegt de de behandelaar niet met de bewindvoerder, dan kan de bewindvoerder een beroep doen op artikel 1:440 lid 1 BW. Daarin staat dat schulden die zijn ontstaan tijdens het bewind,  niet op de onder het bewind staande goederen worden verhaald. De bewindvoerder hoeft de rekening dan niet te betalen.

Casus

Moet de bewindvoerder de tandartsrekening betalen?
Peter staat onder bewind en gaat naar de tandarts. De tandarts stuurt een rekening van € 349,87 voor een behandeling. De bewindvoerder betaalt deze rekening niet, omdat de tandarts in het Centrale curatele- en bewindregister (CCBR) had kunnen zien dat Peter onder bewind staat en met de bewindvoerder contact had moeten opnemen over de kosten van de behandeling.

Wat vindt de rechter daarvan?
De tandarts is het daar niet mee eens, en vraagt de rechter om de vordering toe te wijzen zodat de bewindvoerder de rekening moet betalen. De tandarts vindt namelijk dat de overeenkomst geldig tot stand is gekomen. De rechter is van oordeel dat de overeenkomst inderdaad geldig is. De onderbewindgestelde mocht de behandelingsovereenkomst met de tandarts sluiten. Peter is namelijk niet handelingsonbekwaam. De reden dat de rechter de vordering niet toewijst, is dat de tandarts in het Centrale curatele- en bewindregister had kunnen zien dat zijn patiënt een bewindvoerder had, en om die reden met de bewindvoerder had moeten overleggen over de kosten van de behandeling. De rechter wijst de vordering dan ook af.