Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Effectmeting toont aan: onze voorlichting werkt

15 oktober 2023
Zorgverzekeringslijn wilde weten wat het effect is van haar dienstverlening, waaronder het scholingsaanbod (trainingen en e-learnings), gastlessen en de vraagbaakfunctie (via telefoon, chat en e-mail). Daarom heeft KWINK groep een effectmeting uitgevoerd.
effectmeting door KWINK Groep

Vervolgonderzoek na evaluatie door het ministerie
In 2021 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een evaluatie uitgevoerd om te beoordelen of de dienstverlening van Zorgverzekeringslijn nog steeds relevant is. Ze wilden weten of de subsidie die VWS aan de SKGZ verleent, nog steeds zinvol is gezien de veranderingen in de buitenwereld. Uit de evaluatie bleek dat voorlichting en advies nog steeds belangrijk zijn om problemen te voorkomen met betrekking tot mensen die onverzekerd zijn of betalingsachterstanden hebben. In aanvulling op deze evaluatie, wilde Zorgverzekeringslijn de effectiviteit van haar dienstverlening laten onderzoeken. 

Zorgverzekeringslijn levert een bijdrage aan de toegang tot zorg
De effectmeting toont aan dat Zorgverzekeringslijn door haar voorlichtingsactiviteiten bijdraagt aan haar ambitie om een bijdrage te leveren aan de toegang tot zorg door het aanpakken van financiële zorgverzekeringsproblemen. Hoe dat concreet gerealiseerd wordt, lees je hieronder.  

De vraagbaak biedt een laagdrempelig, persoonlijk en begrijpelijk antwoord
Zorgverzekeringslijn fungeert als vraagbaak voor iedereen (consumenten, professionals en vrijwilligers) met een vraag over het zorgverzekeringsstelsel. Uit de effectmeting blijkt dat de medewerkers van Zorgverzekeringslijn veel kennis hebben en in staat zijn deze kennis goed over te brengen. Zorgverzekeringslijn denkt mee en biedt concrete en praktische oplossingen. Deze persoonlijke aandacht wordt gewaardeerd! Vooral hulp- en dienstverleners die contact opnemen over specifieke casussen uit hun werkpraktijk, kunnen de opgedane kennis meteen toepassen. Dit stelt ze in staat om problemen te voorkomen en op te lossen. 

De effectmeting toont aan dat Zorgverzekeringslijn adequaat doorverwijst naar ketenpartners. Hulpvragers weten beter waar aanvullende hulp kan worden verkregen en zijn na afloop gemotiveerd om – wanneer nodig – opnieuw contact op te nemen.  

Niet alleen de gebruikers van de vraagbaak, maar ook stakeholders zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en het CAK zien Zorgverzekeringslijn als het expertisecentrum waar zij met vertrouwen burgers naartoe doorverwijzen.  

Trainingen en e-learnings zijn van uitstekende kwaliteit
Afnemers van de trainingen en e-learnings (het scholingsaanbod) van Zorgverzekeringslijn volgen deze vooral om hun cliënten beter te kunnen ondersteunen. De effectmeting toont aan dat deelnemers van trainingen en/of e-learnings na afloop de opgedane kennis daadwerkelijk in de praktijk toepassen. Deelnemers zijn beter in staat om zorgverzekeringsschulden te herkennen, problemen vroegtijdig te signaleren en zij weten hoe financiële zorgverzekeringsproblemen kunnen worden aangepakt. Daarnaast blijkt uit de effectmeting dat de trainingen en e-learnings actueel zijn. De inhoud wordt direct aangepast als er ontwikkelingen in het stelsel zijn of als Zorgverzekeringslijn (veel) vragen en/of casussen binnenkrijgt over specifieke onderwerpen.  

Ook na afloop van de trainingen en e-learnings is Zorgverzekeringslijn in staat om de kennis van deelnemers te blijven vergroten. Deelnemers blijven de website bezoeken en weten Zorgverzekeringslijn ook later nog te vinden met vragen en het voorleggen van casuïstiek.  

Leerlingen geven onze gastles een 8,5!
Leerlingen vinden de gastles informatief, begrijpelijk en leerzaam. Leerlingen hebben na afloop van de gastles meer kennis over zorgverzekeringen in het algemeen en hebben handvatten gekregen om zelf een zorgverzekering te regelen. Bovendien weten de leerlingen beter welke keuzes ze kunnen maken en welke (financiële) gevolgen deze keuzes hebben. Daarnaast weten ze waar ze terecht kunnen met vragen en waar ze hulp kunnen vragen als ze betalingsachterstanden hebben bij hun zorgverzekeraar of wanneer zij niet verzekerd zijn. 

Bekijk de effectmeting die is uitgevoerd door KWINK groep