Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Persbericht december 2019

Wanbetalersregeling werkt om mensen verzekerd te houden

Zeist, 18 december 2019 – Verzekerden met een premieschuld van zes maanden of meer vallen onder de wanbetalersregeling. Zij betalen een hogere bestuursrechtelijke premie aan het CAK en blijven verzekerd voor de basisverzekering. Het aantal wanbetalers is vanaf juni 2015 tot september 2019 gedaald van 325.00 naar 215.000 mensen. De regeling werkt over het algemeen goed, maar een verdere daling kan alleen samen met een bredere schuldenaanpak. Dit blijkt uit het rapport dat de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins deze week naar de kamer stuurde.

De regeling voorkomt dat burgers hun zorgverzekering kwijtraken
De onderzoekers geven aan dat de wanbetalersregeling ervoor zorgt dat mensen verzekerd blijven. Het voorkomt dat verzekeraars de zorgverzekering van kwetsbare burgers beëindigen, als zij niet betalen. Daarnaast wordt een deel van de zorgverzekeringspremie alsnog geïnd, wat bijdraagt aan de betaalbaarheid van de zorgpremie.

Brede schuldenaanpak moet zorgen voor verdere daling aantal wanbetalers
De prikkel die uitgaat van de hogere bestuursrechtelijke premie werkt bij een deel van de verzekerden, bij een ander deel verergert het juist de problemen. Het gaat dan vaak om mensen met complexe schulden en psychosociale problemen. Het afschaffen van de wanbetalersregeling is dan ook geen oplossing voor de brede schuldenproblematiek, vindt minister Bruins. Een verlaging van de opslag is wel het onderzoeken waard.

Zorgverzekeringslijn gaat gemeenten ondersteunen bij oplossen zorgverzekeringsschulden
De onderzoekers geven aan dat vooral gemeenten actie moeten ondernemen om langdurige wanbetalers te helpen. De minister roept gemeenten dan ook op om de gegevens van wanbetalers bij het CAK op te vragen en in te zetten voor schuldhulpverlening. Een actieonderzoek in Amsterdam (een samenwerking tussen de gemeente, de Ombudsman Amsterdam en het CAK) laat zien dat een intensieve aanpak met huisbezoeken werkt. Zorgverzekeringslijn gaat hier in 2020 een rol in spelen door deze inzichten te delen met andere gemeenten.

Makkelijker uitstromen uit de wanbetalersregeling
De laatste jaren zijn wijzigingen doorgevoerd, waardoor het voor wanbetalers makkelijker is geworden om uit de zorgverzekeringsschulden te komen. Zo kunnen mensen onder bewind en bijstandsgerechtigden onder gunstige voorwaarden uitstromen uit de wanbetalersregeling. Daarnaast betalen verzekerden die zelf een betalingsregeling afspreken met hun zorgverzekeraar geen bestuursrechtelijke premie meer. En vanaf 1 augustus 2018 is het CAK gestopt met het versturen van eindafrekeningen van openstaande bestuursrechtelijke premie.

Zorgverzekeraars pakken hun maatschappelijke rol
Het aantal betalingsregelingen is gestegen. Alle zorgverzekeraars hebben daar op ingezet. Ook spelen zorgverzekeraars steeds vaker een rol in innovatieve projecten zoals Collectief Schuldenregelen, de Nederlandse Schuldhulp Route en Sociaal Hospitaal.

Het volledige rapport: (On)schuldig aan schuld, Evaluatie van de wanbetalersregeling in de Zorgverzekeringswet

Meer informatie
Met vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Michiel Blom, Manager Zorgverzekeringslijn
Telefoon: 088 900 69 61
Mobie: 06 526 772 70
E-mail: m.blom@zorgverzekeringslijn.nl