Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Persbericht januari 2019

Online lesmodule over de zorg moet schulden voorkomen

Samenwerking tussen Zorgverzekeringslijn en Stichting Digisterker om jongeren zelfredzaam te maken

Zeist, 31 januari 2019 – Zorgverzekeringslijn en Stichting Digisterker introduceren een online lesmodule ‘Zorg’ voor jongeren van 15-18 jaar. Hiermee willen zij voorkomen dat er een nieuwe klasse van burgers ontstaat die niet in staat is haar zorg digitaal te regelen. Het ontbreken van digitale vaardigheden kan leiden tot het niet aanvragen van zorgtoeslag en tot schuldenproblematiek.

Digitale vaardigheden en financiële zelfredzaamheid gaan hand in hand
Beide organisaties maken zich sterk om de zelfredzaamheid van jongeren te vergroten. Zorgverzekeringslijn geeft gastlessen om te voorkomen dat leerlingen schulden krijgen bij hun zorgverzekering. Stichting Digisterker werkt aan het versterken van digitale vaardigheden. Jongeren moeten kennis hebben van de zorgverzekering, maar moeten ook digitaal vaardig zijn als zij 18 jaar worden en zelf verantwoordelijk zijn voor hun zorgverzekering. Denk aan het aanvragen van een DigiD, het afsluiten van een zorgverzekering en het aanvragen van zorgtoeslag. De module Zorg uit het lesprogramma ‘Doe je Digiding! Jongeren en de digitale overheid’ combineert kennis over het zorgstelsel met het verkrijgen van digitale vaardigheden.

Jongeren lang niet zo digitaal vaardig als gedacht
“Er wordt vaak gedacht dat het met de digitale vaardigheden van jongeren wel goed zit, maar dat is een misverstand”, zegt Angeliek van der Zanden, Programmaleider Jongereneducatie van Stichting Digisterker. “Jongeren beheersen vaak wel de zogenaamde digitale ‘lifestylevaardigheden’, zoals gamen en het gebruik van social media. Maar met name vmbo- en mbo-studenten hebben vaak te weinig digitale informatievaardigheden om digitaal met de overheid te communiceren en hun zorg te regelen.”

13% van de jongeren gebruikt zorgpremie voor iets anders
Uit onderzoek van Zorgverzekeringslijn onder mbo-scholieren blijkt dat bijna 13% van de jongeren de zorgpremie wel eens niet betaalt, omdat ze het geld aan iets anders hebben uitgegeven. Daarnaast geeft ruim 9% van de leerlingen die 18 zijn aan, dat zij geen zorgtoeslag hebben aangevraagd. Terwijl zij daar vaak wel recht op hebben. De zorgverzekering is voor veel jongeren complex en niet boeiend. “Na het volgen van een gastles voelen jongeren vaak wel een eigen verantwoordelijkheid om schulden te voorkomen en zorgtoeslag aan te vragen”, vertelt Michiel Blom, manager van Zorgverzekeringslijn.

Samen meer jongeren bereiken
Zorgverzekeringslijn geeft ieder jaar ruim 3.000 jongeren gastles over de zorgverzekering. Door de samenwerking met Stichting Digisterker wil zij haar bereik vergroten. “ Met de digitale lesmodule Zorg van ‘Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid’ ondersteunen wij vmbo- en mbo-scholen om hun leerlingen zelfredzaam te maken. Uiteindelijk hopen we bij te dragen aan het terugdringen van de schuldenproblematiek onder jongeren”, zegt Michiel Blom.

samenwerking digisterker

Michiel Blom (rechts), manager Zorgverzekeringslijn en Piet Boekhoudt (links), directeur Digisterker tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Meer informatie
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Michiel Blom, Manager Zorgverzekeringslijn
T: 088 900 69 61
M: 06 526 772 70
E-mail: m.blom@zorgverzekeringslijn.nl

Over de Stichting Digisterker
Stichting Digisterker wil bijdragen aan een Nederlandse samenleving waaraan iedereen volwaardig kan deelnemen. Kennis en begrip van de digitale informatiesamenleving én digitale competenties dragen er volgens Stichting Digisterker toe bij dat mensen mee kunnen doen, zélf en waar nodig met hulp van anderen. Daarvoor ontwikkelt Stichting Digisterker educatieve programma’s gericht op verschillende doelgroepen, zowel volwassenen als jongeren.

Over Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid
Doe je digiding! Jongeren en digitale overheid – (v)mbo komt vanaf maart 2019 landelijk beschikbaar voor het vmbo en mbo. Het totale pakket van 6 modules kan worden afgenomen voor €100,- per klas. Speciaal voor mbo-scholen die gastlessen afnemen van Zorgverzekeringslijn, kan ook alleen de module Zorg worden besteld voor €25,- per klas.

Meer informatie
Angeliek van der Zanden, Programmaleider Jongereneducatie Stichting Digisterker
M: 06 27436189
E-mail: angeliek.vanderzanden@digisterker.nl
https://www.digisterker.nl/