Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Persbericht september 2017

Daling aantal wanbetalers zorgverzekering met meer dan 10%

Zeist, 22 september 2017 – Het aantal Nederlanders dat de zorgverzekering niet betaalt is voor het tweede jaar op rij flink gedaald. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat het aantal wanbetalers in 2016 met 11,4% gedaald is. 31 december 2015 telde Nederland nog 282.190 wanbetalers een jaar later waren dat er 249.930.

Verschuiving in top 10 gemeenten
Rotterdam is al jaren de gemeente met de meeste wanbetalers. Eind vorig jaar waren er 24.750 Rotterdammers (4,8 % van de premieplichtige inwoners) die de premie zes maanden of langer niet betaalden. Toch was ook in Rotterdam sprake van een daling, in 2015  betaalden 5,3% van de inwoners boven de 18 jaar hun premie niet. De gemeente Kerkrade daalde van de 7e naar de 10e plaats, en Heerlen zakte van plaats 5 naar plaats 6. Capelle aan den IJssel is verdwenen uit de top 10; het aantal wanbetalers daalde van 3,6% naar 3,1%.

Grote regionale verschillen en inkomensverschillen
Van de provincies voert Flevoland de lijst aan met 2,8% wanbetalers, gevolgd door Zuid-Holland met 2,5% en Groningen 2%. De rest van de provincies zit ruim onder de 2%. Het landelijk gemiddelde is 2,1%. Verzekerden die hun zorgverzekeringspremie niet kunnen of willen betalen hebben vaker een lager inkomen. Bijna tweederde van de wanbetalers, zo’n 66,3% , heeft een bruto inkomen tot 20.000 euro.

Wetswijzigingen dragen bij aan trendbreuk
Na jarenlange groei van het aantal wanbetalers is in 2015 de daling ingezet. Deze trend heeft doorgezet in 2016. Een aantal veranderingen in de zogenaamde ‘wanbetalersregeling zorgverzekering’ heeft hier aan bijgedragen. In juli 2016 is de bestuursrechtelijke premie die wanbetalers moeten betalen met bijna 20% gedaald. Daarnaast wordt de betaling van de bestuursrechtelijke premie opgeschort als verzekerden een betalingsregeling treffen met hun zorgverzekeraar. Mensen houden daardoor meer geld over om hun schulden af te lossen. Een andere reden voor de daling is dat door samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars groepen bijstandsgerechtigden uit de regeling gestroomd zijn.

Wie worden als wanbetaler geregistreerd?
Mensen worden als wanbetaler geregistreerd bij het CAK op het moment dat ze zes maanden of langer geen premie hebben betaald. Mensen waarvan de registratie als wanbetaler is opgeschort, zijn niet meegenomen in bovenstaande cijfers.

Meer informatie
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
(Michiel) Blom, Manager Zorgverzekeringslijn
T: 088 900 69 61
M: 06 200 518 22
E-mail: m.blom@zorgverzekeringslijn.nl