Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Casus

"Geen adres, Karel? Dan geen zorgverzekering!"

21 februari 2018
Karel is een Nederlandse man van 38 jaar die als gevolg van zijn alcoholverslaving werkloos is geworden. Soms betaalt hij de rekeningen, maar steeds vaker ook niet. De zorgverzekeraar meldt hem bij het CAK aan als wanbetaler en hij moet boetepremie betalen. De schulden hopen zich op. Door zijn huurschuld raakt hij zijn woonadres kwijt en wordt dakloos. Karel staat niet meer in de Basisregistratie personen (BRP) ingeschreven waardoor de zorgverzekeraar hem uitschrijft.

Zwervend bestaan en verward gedrag
Hij gaat zwerven en naast zijn alcoholmisbruik gebruikt hij ook verdovende middelen. Een psychose leidt ertoe dat Karel in een psychiatrische kliniek wordt opgenomen. Hij krijgt medisch noodzakelijke zorg en na een tijd mag hij de instelling verlaten. De behandelend arts laat weten niet erg gelukkig te zijn met zijn onverzekerde status. Karel heeft namelijk vervolgzorg nodig en zonder een zorgverzekering kunnen de kosten hoog oplopen. Hij draagt Karel en zijn dossier over aan maatschappelijk werkster Sabine. Samen met Karel werkt Sabine aan een goede terugkeer naar de maatschappij.

Re-integratie
Sabine merkt op dat Karel niet in aanmerking komt voor een uitkering of woning én hij kan ook geen zorgverzekering afsluiten, omdat een BRP-inschrijving (Basisregistratie personen) ontbreekt. Om te weten te komen hoe ze samen met Karel weer een zorgverzekering kan afsluiten, neemt Sabine contact op met Zorgverzekeringslijn. Van hen hoort ze dat je een adres nodig hebt om een zorgverzekering af te sluiten.  Karel heeft geen vast woonadres en wil zich daarom inschrijven met een briefadres. De afdeling Burgerzaken van de gemeente waar Karel verblijft, geeft aan dat Karel ook het adres van een familielid, vriend of kennis kan laten registreren als briefadres. De briefadresgever moet hiervoor wel toestemming verlenen. Overigens heeft het verstrekken van een briefadres geen gevolgen voor de uitkeringen of toeslagen van de hoofdbewoner. De kostendelersnorm geldt niet als er sprake is van tijdelijk verblijf.

Nazorg
Drie weken later neemt Zorgverzekeringslijn contact op met Sabine. Inmiddels heeft Karel een zorgverzekering. Die middag heeft Sabine een afspraak met Karel om zijn zorgtoeslag aan te vragen.