Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Hoe zit het met vergoeding van medische zorg aan derdelanders uit Oekraïne?

24 april 2024
Op basis van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming hebben vluchtelingen uit Oekraïne recht op medische zorg en opvang. Alle ontheemden maken daardoor aanspraak op de vergoeding van medische zorg vanuit de Regeling Medisch Noodzakelijke zorg Ontheemden (RMO). Dat geldt niet meer voor derdelanders. De Raad van State oordeelde namelijk dat de tijdelijke bescherming van derdelanders eindigde op 4 maart 2024.
Derdelanders medische zorg

Derdelanders: om wie gaat het precies?
Derdelanders zijn vluchtelingen uit Oekraïne, zónder de Oekraïense nationaliteit. Deze vluchtelingen verbleven voordat de oorlog uitbrak rechtmatig in Oekraïne. Zij hadden daar een tijdelijke verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld om in Oekraïne te mogen werken of te studeren. De Nederlandse overheid heeft de Tijdelijke Richtlijn Bescherming tijdelijk opengesteld voor derdelanders. Nu de hoogste rechter in Nederland heeft bepaald dat voor deze groep de tijdelijke bescherming is afgelopen, mogen zij niet meer in Nederland verblijven. Derdelanders hebben daarom een ‘terugkeerbesluit’ ontvangen. Hierin staat dat zij binnen 28 dagen -dus uiterlijk per 1 april- Nederland moeten verlaten, tenzij zij asiel hebben aangevraagd.

Derdelanders vallen niet meer onder de RMO
Omdat de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders sinds 4 maart is afgelopen, kunnen zorgkosten die na deze datum zijn gemaakt niet meer worden gedeclareerd via de RMO. Zorgverleners die ná 4 maart zorg hebben verleend aan derdelanders, hebben nog wel de mogelijkheid om gemaakte kosten te declareren. Zorgverleners kunnen daarvoor gebruik maken van de regeling onverzekerbare vreemdelingen (OVV) via het CAK.

Hoe zit het met derdelanders die asiel hebben aangevraagd?
Heeft een derdelander asiel aangevraagd? Dan ontvangt hij via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een pasje. Daarmee kunnen zorgkosten worden gedeclareerd via de Regeling Medische zorg aan Asielzoekers (RMA).

Uitzonderingen
Soms kunnen derdelanders tóch tijdelijk in Nederland blijven en houden zij recht op vergoeding van zorg. Dat geldt bijvoorbeeld voor derdelanders die tegen het terugkeerbesluit in bezwaar zijn gegaan én van de rechter hebben gehoord dat zij in afwachting op hun procedure in Nederland mogen blijven. Voor hen geldt dat zij tijdelijk onder de richtlijn Tijdelijke Bescherming blijven vallen en dat de kosten van medische zorg worden vergoedt via de RMO.

Bovenstaande geldt volgens de IND ook voor Derdelanders (en hun gezinsleden) met een permanente Oekraïense verblijfsvergunning, derdelanders (en hun gezinsleden) met een verblijfsvergunning die nationale of internationale bescherming biedt en derdelanders met een gezinslid dat in Nederland onder de Regeling tijdelijke bescherming valt.