Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Casus

Help, wat is de hoogte van mijn betalingsachterstand?

24 mei 2018
Door allerlei oorzaken kun je het zicht op je financiën volledig kwijt zijn. Als je wilt weten wat je schuld is bij je zorgverzekeraar, kun je vragen om een opgave van schuld. In de praktijk blijkt dat het krijgen van een opgave van schuld niet altijd even gemakkelijk is, omdat zorgverzekeraars hun vorderingen uit handen geven aan incassobureaus en niet goed op de hoogte zijn van betalingen aan deze bureaus door verzekerden.

Zorgverzekeraar moet duidelijkheid geven
Zorgverzekeraars schakelen vaak incassobureaus of deurwaarders in om de schuld voor hen te innen. De zorgverzekeraar zal je dan ook vaak naar deze incassopartijen verwijzen voor een opgave van schuld. Het uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar de partij is om een opgave van schuld te verstrekken. Als het incassobureau of de deurwaarder je niet de juiste informatie kan geven, is de zorgverzekeraar verplicht om deze informatie te verstrekken. Dat de zorgverzekeraar zelf ook op de hoogte moet zijn van betalingen van de verzekerde aan het incassobureau, illustreert onderstaande casus.

Casus: Verzekeraar niet op de hoogte van betalingsregeling
Miranda heeft een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar en die heeft een incassobureau ingeschakeld. Daarnaast is Miranda aangemeld als wanbetaler.  In 2016 hebben Miranda en het incassobureau een betalingsregeling afgesproken. De betalingsafspraken worden goed nagekomen en van de oorspronkelijke schuld van € 2.500,- is nog maar € 200,- over. Als Miranda belt met haar zorgverzekering blijkt dat deze niet op de hoogte is van de lopende betalingsregeling. Het afspreken van een betalingsregeling is een reden om de aanmelding bij het CAK op te schorten. De zorgverzekeraar heeft de aanmelding van Miranda als wanbetaler bij het CAK ten onrechte niet opgeschort.

Meer dan 400 premiezaken per jaar
Jaarlijks krijgt de Ombudsman Zorgverzekeringen zo’n 400 klachten en behandelt de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ zo’n 100 geschillen over het onderwerp premie. Een groot deel van deze geschillen gaat over de hoogte van de betalingsachterstand. In de procedure vraagt de commissie altijd een financieel overzicht aan de zorgverzekeraar. Vaak blijkt dat de zorgverzekeraar (een deel van) de vordering heeft overgedragen aan zijn incassogemachtigde (het incassobureau of de deurwaarder). De ervaring van de commissie is dat de zorgverzekeraar niet altijd een duidelijk beeld heeft van de openstaande vordering bij incassogemachtigden.

Tip! Als je zorgverzekeraar je geen duidelijk overzicht kan geven van je achterstand, dan kun je een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.