Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Casus

Je zorgverzekering bij terugkeer uit het buitenland

25 mei 2021
Als je weer in Nederland gaat wonen na een langdurig verblijf in het buitenland, moet je een aantal zaken regelen. Een van die zaken is je zorgverzekering. Dat dat niet altijd zo loopt als je verwacht, blijkt uit onderstaande casus van Kees.
buitenland verzekeringsplicht ingangsdatum

Terug uit Thailand
Kees woonde 7 jaar in Thailand. In juli 2020 keerde hij terug naar Nederland om hier weer te gaan werken en een leven op te bouwen. Hij start op 24 juli met werken en vraagt via internet meteen een zorgverzekering aan. Op 3 augustus schrijft hij zich in bij de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar hij woont.

Een ziekenhuisopname en onverzekerd
Op 27 juli krijgt Kees ernstige pijnklachten. Hij komt in het ziekenhuis terecht en daar blijkt dat hij galstenen heeft en zijn galblaas moet worden verwijderd. Kees is snel weer pijnvrij en is opgelucht dat hij zijn zaken van tevoren goed geregeld had. Tot zijn schrik, ziet hij dat de startdatum van zijn zorgverzekering 3 augustus is, terwijl hij op 24 juli de zorgverzekering heeft aangevraagd. Wat blijkt? De zorgverzekeraar heeft de zorgverzekering in laten gaan op 3 augustus, het moment waarop hij in de BRP is ingeschreven. Hij schrikt, want dat betekent dat hij in de periode van 24 juli tot 3 augustus onverzekerd was en de kosten van de ziekenhuisopname niet vergoed worden.

Kees vraagt Zorgverzekeringslijn om advies
Kees neemt contact op met Zorgverzekeringslijn. Hij krijgt het volgende advies. Vraag de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om een onderzoek verzekering Wlz. De SVB bepaalt namelijk wie er in Nederland verplicht is een basisverzekering af te sluiten en vanaf welk moment. Laat je zorgverzekeraar weten dat je het niet eens bent met de huidige inschrijfdatum en dat je wacht op de verklaring van de SVB. Kees volgt het advies van Zorgverzekeringslijn op.

De verklaring van de SVB is leidend
Enkele weken na zijn aanvraag, ontvangt kees een verklaring van de SVB. In deze verklaring staat dat hij vanaf 24 juli in Nederland verzekeringsplichtig was. Hij stuurt deze verklaring naar zijn zorgverzekeraar, die de ingangsdatum van de zorgverzekering wijzigt naar 24 juli. De gemaakte zorgkosten vallen daardoor in de verzekerde periode en worden betaald door zijn zorgverzekeraar.

Twijfel je over je verzekeringsplicht of de ingangsdatum daarvan?
Vraag dan een onderzoek verzekering Wlz aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Na een aantal weken krijg je van de SVB een verklaring. Hierin staat of en vanaf wanneer jij verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is ook de datum vanaf wanneer je verplicht bent een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Dit kan dus een andere datum zijn dan je inschrijfdatum bij de gemeente. Vraag je zorgverzekeraar wanneer nodig om de inschrijfdatum te verleggen, en stuur de verklaring van de SVB hierbij mee.