Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Casus

Mag een deurwaarder een exploot uitbrengen aan een briefadres?

17 september 2019
Soms hebben verzekerden geen vast woonadres, maar een briefadres. Maar stel dat de verzekerde schulden heeft en er ligt een vonnis van de rechter. Kan de deurwaarder dan het briefadres gebruiken om de verzekerde te bereiken?

Briefadres in plaats van een woonadres
Een briefadres is een in de Basis Registratie Personen (BRP) geregistreerd adres. Soms hebben verzekerden geen vast woonadres, maar een briefadres. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat post van de overheid (brieven of andere stukken) de persoon in kwestie (in dit geval de verzekerde) bereikt. Daarom kan een briefadres dan ook nooit een postadres of postbus zijn.

“Mag een deurwaarder een exploot uitbrengen aan een briefadres?”
De aanleiding van deze vraag is een zaak tussen DSW en een verzekerde. Van de verzekerde was geen woon-of verblijfplaats bekend maar wel een officieel geregistreerd briefadres. Van het opgestelde exploot (in dit geval ging het om een dagvaarding) is een afschrift verzonden naar het opgegeven briefadres. De verzekerde is niet in het geding verschenen. De Rechtbank heeft de Hoge Raad gevraagd om een uitspraak te doen over de vraag of een deurwaarder een exploot dat bestemd is voor een natuurlijk persoon kan en moet uitbrengen aan een in de BRP opgenomen briefadres?

Uitspraak Hoge Raad
De hoge raad oordeelde dat een exploot mag worden uitgebracht aan een briefadres. Het is dus belangrijk als je een briefadres gebruikt dat je je post regelmatig checkt!

De hele uitspraak lezen